Välkommen till Rotary Doctors Sweden

Senaste nytt

6 dagar sedan

Rotary Doctors Sweden

Latrinprojektet som bland annat Påskgåvan finansierat har startat och går framåt. Latriner är lika viktiga som rent vatten för hälsan. Från början var det tänkt att tre byar skulle vara med, men det var så många närliggande byar som ville hänga på så nu är 10 byar med i projektet. Selina som leder verksamhet på plats har jobbat på, bjudit in fler byar till samma utbildningar, åkt ut på flera uppföljningsmöten och gått och gått mellan alla familjer för att ge råd, uppmuntran och också lite skamkänslor till de som inte har börjat med sina latriner än. Det blir ju lite tävling mellan familjer och byar på det här sättet.
Från början fanns det mellan 10 - 50 % latriner i byarna, nu är siffran uppe i mellan 70 - 90 %, och i slutet på juni räknar Selina med att siffrorna ska vara 100 % i alla byar. Byborna gör ju sina egna latriner i material som de kan få tag på, men en latrin måste ha ett ordentligt hål, ha någon sort insynsskydd, ha lock och handtvättsmöljligheter, en s.k tiptap, för att bli godkänd. Bilderna är från utbildning/motiveringsmöten, samt exempel på olika latriner.
... Läs merLäs mindre

 

Comment on Facebook

gläder mig mycket åt Läkarbankens utveckling sedan år 1988, då jag hade förmånen att tillsammans med bl.a. Lars Braw fick vara med i den första styrelsen som PR- ansvarig.

Good job RDS

2 veckor sedan

Rotary Doctors Sweden

- Vi har öppnat två av tre nya kliniker denna veckan. Behovet var enormt med nytt patientrekord 164 respektive 110 patienter /dag, skriver läkaren Camilla Rönneke som just nu är i Kenya som jeepläkare.
Nya kliniker har öppnats i Amoka och Sarura när andra kliniker lämnats över till hälsomyndigheterna. I de områden där Rotary Doctors startat nya jeeplinjekliniker har nu har ordentliga inventeringar av olika hälsoaspekter gjorts, t.ex, antal vaccinerade barn, sjukdomsbilder, antal latriner, hur många som har tillgång till rent vatten, etc. Detta så vi ska kunna mäta och redovisa de förbättringar som vi uppnår.
(Bilderna är från ett tidigare öppnande av en klinik i samma område, då vi ännu inte fått bilder från Amoka och Sarura.)
... Läs merLäs mindre

 

Comment on Facebook

Fantastiskt arbete Rotary Doctors har åstadkommit

Strålande arbete! Jättebra med uppföljning och redovisning 👏👏👏

2 veckor sedan

Rotary Doctors Sweden

Under 6 månader har det nu funnits läkare från Rotary Doctors vid Kachelibasjukhuset i North Pokot. Ett av de fattigaste områdena i Kenya. Tio läkare har varit där. För drygt en vecka sedan hade vi en utvärdering tillsammans med sjukhusledningen och personalen som läkarna jobbar med. De var alla mycket nöjda. De framhöll bland annat att hur mycket de lärt sig om antibiotikaanvändning, och börjat använda mindre av den medicinen, om att man fått idéer om hur man bättre kan organisera öppenvårdsavdelningen och att de veckovisa fortbildningsträffar fått mycket bättre innehåll. Genom diskussionerna identifierades också ny områden där läkarna och personalen på sjukhuset kan jobba tillsammans med enkla förbättringar, förbättringar som kan göras med små insatser. Anders Dybjer, läkare från Halmstad, som syns på bilderna, var tillsammans med sin kollega Anna Danielsson, från Örebro, med i diskussionerna om hur Rotary Doctors kan jobba i Kacheliba i framtiden. ... Läs merLäs mindre

 

Comment on Facebook

Dr. Anders and Dr. Anna that was a great work together in Kachiliba West Pokot Sub County in Kenya. Come back again!

Great job RDS, touching the community with your activities.

Mari Wennergrund

3 veckor sedan

Rotary Doctors Sweden

Igår på St. Emmanuell jeeplinje klinik tog Dr. Harry, Rotary doktor emot 40 patienter, allt från små bebisar och småbarn med magbesvär till en 87 årig kvinna med ont i kroppen och lederna. De som behövde fick gå och ta prover och komma tillbaka till doktorn med resultatet. Sista stationen är sen medicinutdelningen.Samtidigt var det nästan dubbelt så många mammor med barn och gravida kvinnor som köade för att möta sjuksköterskan som gav vaccinationer, A-vitamin, gav kvinnor råd om hur de skull undvika att bli gravida igen, gav p-sprutor, samt kollade hur graviditeten framskred för de som behövde de. Medan patienter, mammor och barn satt och väntade så pratade hälsovolontärerna om vikten av rent vatten, och en nutritionist som jobbar på kliniken som volontär gav dels råd till mammor med småbarn och dels till äldre med högt blodtryck eller diabetes.
St. Emmanuell är en slumstadsdel alldeles utanför Kitale, kliniken ligger i en kyrka och kommittén med volontärer är väldigt dedikerade och organiserade. De gör en stor insats för sin egen stadsdel.
... Läs merLäs mindre

3 veckor sedan

Rotary Doctors Sweden

Dagen för malaria har just varit och här i Kenya annonserades att man ska börja med försök med malariavaccin för barn. I tidigare försök har resultatet visat att vaccinet minskar malarian med 40 %. Så fortsatt utdelning av myggnät, testning och behandling av barn och vuxna som blir sjuka kommer att behövas. Och det är viktigt att testa alla så att bara malaria behandlas. Många mammor som kommer till jeeplinjeklinikerna tror att deras barn har malaria eftersom de har hög feber. Efter en malariatest vet man dock att en del istället har en virusinfektion. Det gäller att inte överanvända malariamedicinen så att den blir resistent utan kan fortsätta att fungera. Nu har äntligen regnen kommit till Kenya, försenade nästan en månad. Byborna är ute och planterar på sina åkrar, men med regnet ökar också malarian. Flera kommer att få positiva testresultat och få malariamedicin. ... Läs merLäs mindre

 

Comment on Facebook

Takk for info "gumman" Marianne!

Jag har själv drabbats av ett par malarianafall - fruktansvärt! Trodde jag skulle dö med skyhög feber och fruktansvärd frossa samtidigt. Och jag blev sjuk när jag kom hem till Sverige.

Fint med en lägesrapport.

Passar våra volontäruppdrag dig?

Du som läkare eller tandläkare utgör basen i Rotarys Läkarbanks verksamhet. Det är ditt engagemang och din vilja att ge tid, kraft och engagemang för människor i utsatta situationen som gör det möjligt för oss att hjälpa fler. Vill du göra en insats också?

Läs mer här och bli en del i teamet!

Stöd oss

Bankgiro: 900-4722
Plusgiro: 900472-2
SWISH: 900 47 22
Klicka här för gåvoformulär.

Klubbprojekt


Vill din klubb ha ett speciellt projekt att stödja, samla in pengar till och få direkt feed-back från. Här finns tre förslag till konkreta projekt som behöver stöd. Läs mer om projekten och titta på projektbeskrivningarna och kontakta gärna kansliet.

Rotogram & kort


Uppmärksamma dina vänner och stöd Läkarbanken. Vi har rotogram och gratulationskort samt minneskort.

Du kan gå direkt till sidan ”Ge en gåva” för att beställa rotogram eller kort. Du kan också ladda ner ett blad som beskriver de olika rotogrammen och korten: Försäljning av kort och rotogram

Klubbar som stött med 25 000 kr eller mer under 2018:

Se alla lokalklubbar här.