For Change projekt

For Change projekt har nu blivit ett begrepp inom Rotary Doctors. Det startade när vi började jobba i North Pokot och såg att kvinnors situation verkligen påverkade deras hälsosituation. Könsstympning, barnäktenskap med tonårsgraviditeter som följd, de starka normerna mot familjeplanering vilket ler till att en 25-årig kvinna kan ha 5-6 barn påverkar naturligtvis hälsan. Samtidigt mötte vi kvinnor i Pokot som ville se förändring och den kenyanska lagstiftningen säger att könsstympning är förbjudet och att kvinnor har rätt till preventivmedel.

For Change projekten bygger på ett rättighetsbaserat arbetssätt, att människor, kvinnor har rätt att bestämma över sina egna kroppar och sin egen hälsa. Att kvinnor själva ska stärkas i sina rätt att ta dessa beslut. Arbetsmetoden bygger också på att det är människorna själva som kan genomföra förändringar i sina egna lokalsamhällen. De ska kunna jobba för förändring i sina samhällen och de ska kunna kräva sina rättigheter från andra i samhället och även myndigheter. En grundläggande förutsättning för att lyckas är också att även män involveras i dessa förändringsprojekt.

De For Change grupper som etablerades och utbildades bestod därför av kvinnor, män och ungdomar. Dessa jobbar sedan i sina egna samhällen för förändring och de tar också egna initiativ till prioriteringar.

På sidorna som ligger som undersidor till denna sidan finns berättelser från de olika projekt som satts upp.

Här är en film som gjordes på Internationella dagen mot könsstympning 6 februari 2024 som beskriver projektet och dess målsättningar: