Att förebygga tonårsgraviditeter

I Kenya är tonårsgraviditeter vanligt och under och efter pandemin har det skett en ökning. West Pokot County är rankat som nummer 3 av 47 län i Kenya som har flest tonårsgraviditeter. Av de fyra delområdena i West Pokot står North Pokot för cirka 26 % av de totala tonårsgraviditeterna.

Inom Kasei for Change II projektet, som genomförs i North anordnades i april månad ungdomsmöten för diskussion om sexualkunskap och tävlingar med fotboll och dans, för att locka många ungdomar.

Huvudmålet var att stödja kampen mot tonårsgraviditeter, barnäktenskap och utbildning av flickor. Sloganen för pojkarna var ”stå upp och kämpa för din syster” genom att sparka bollen du sparkar ut tonårsgraviditeter, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap! Flickornas sånger och danser var till stöd för flickors utbildning och mot barnäktenskap. Det kom cirka 3 000 personer till ungdomsmötet, 2 500 mellan 12 och 22 år!

 

Föräldrar har mycket svårt att ta upp en diskussion med sina barn om sexualitet. Detta lämnar tonåringar utan möjlighet att prata med sina föräldrar, de förlitar sig därför på vad deras kamrater säger till dem.

I en av våra diskussionsgrupper med pojkarna berättade de för oss att syftet med att ha sex med en tjej är att göra henne gravid! Han måste bevisa att han är en man för andra unga män att han på detta sätt.

Det var därför viktigt att prata om detta! Flickorna behövde veta om allt de förlorar och pojkarna måste ändra attityd!