När jeepen med läkarteamet kommer samlas folk för att kunna gå till doktorn, foto: Sven-Åke Hedström

Sedan starten 1988 arbetar Rotarys Doctors med att förbättra tillgången på hälso- och sjukvård för familjer som annars skulle vara utan sådan. Barn- och mödravård är en viktig del av denna verksamhet, att barn blir vaccinerade och att gravida får mödravård är förebyggande insatser som gör inverkan långt in i framtiden.

Vårt långsiktiga mål är att stödja lokalbefolkningen i byar inom vårt verksamhetsområde att utveckla sin kunskap om hälsovård och att förbättra existerande, eller bygga upp nya, strukturer för hälsovård. Detta gör vi genom samarbete och utbildning för att befolkningen tillsammans med hälsomyndigheterna ska kunna ta ett större ansvar för sin egen hälso- och sjukvård.

Innan det långsiktiga målet är uppnått bidrar Rotary Doctors med mobila kliniker organiserade i så kallade jeeplinjer, med läkare som jobbar tillsammans med existerande personal eller med tandläkare som prioriterar barntandvård. Jeeplinjerna bemannas av kenyansk personal och en läkare från Sverige eller Norden.

Cirka femtio läkare och tandläkare väljer varje år att oavlönat ge av sin tid och sitt kunnande för att stödja och utbilda befolkningen i deras egna byar, vid något av våra projekt.

Rotarys Läkarbank genomför också  kortare projekt som finansieras av olika Rotaryklubbar i Sverige. De flesta projekt är inriktade på att stödja byar att få rent vatten, andra kan handla om utbildning av hälsovolontärer eller speciella hälsokampanjer, t.ex. att utrota sandflugeparasiten “jiggers” eller skabb.

På så sätt bidrar vi till förbättrade människors hälsa och levnadsvillkor. Den som håller sig frisk får också större förutsättningar att arbeta och försörja sig och sin familj


Jag uppskattar att få arbeta i en fredlig del av världen, där vi faktiskt ser hur det vi bygger upp tas över av den inhemska befolkningen, utvecklas och lever vidare. Det känns mycket positivt!

Essie Andersson, distriktsläkare, Lund

Oavsett uppdrag för volontärläkarna eller tandläkarna är tjänstgöringstiden cirka sex veckor. Rotarys Läkarbank står för omkostnader i form av resa och andra omkostnader.

Rotarys Läkarbank ingår som en del av Rotary Sveriges verksamhet men drivs som separat stiftelse.  Läkarbanken har sitt kansli i småländska Holsbybrunn.

Årsredovisning, rapporter och utvärderingar

Läs årsredovisningen för stiftelsen:

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2017 – 2018

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2016-2017

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2015-2016

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2014-2015

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2013 – 2014

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2012-2013

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2011-2012

Rapport från Kenya om första halvåret 2018: JAN-JUN 2018 REPORT FINAL
Rapport från Kenya om andra halvåret 2017: ACTIVITY REPORT JULY-DEC 2017
Rapport från Kenya om första halvåret 2017: MID YEAR ACTIVITY REPORT 2017
Rapporten om jeeplinjerna andra halvåret 2016: RDS END YEAR REPORT 2016

Utvärdering av Rotary Doctors jeeplinjeverksamhet, december 2017
Rapport Utvärdering av jeeplinjeaktiviteter, dec 2017
Bilaga 1 RDS Rapport – Slutligt_program, ”
Bilaga 2 RDS Rapport – beskrving av 19 möten.docx
Bilaga 3 RDS rapport Ytterligare_bilder av intresse
Uppföljning utvärdering

Stadgar

Läs Rotarys Läkarbanks Stadgar

Klagomålshantering

Vill du uppmärksamma Läkarbanken på problem, något som inte fungerar eller misstänkt missbruk av Läkarbankens resurser eller dylikt så kan du läsa här hur du kan gå till väga: Klagomålshantering

Uppdaterad: 2018.05.17