Hälsokampanj mot skabb. Foto: Jacob Odwor

Sedan starten 1988 arbetar Rotarys Doctors med att förbättra hälso- och sjukvård för familjer som annars skulle vara utan sådan. Genom att samverka med lokalsamhället och lokala myndigheter, ska Rotary Doctors förbättra tillgången till och kvalitén på hälso-och sjukvården så att ohälsa kan förebyggas och behandlas.
Denna långsiktiga målsättningen förverkligas genom att stiftelsen:
 Sänder ut hälso- och sjukvårdpersonal, läkare, tandläkare och annan medicinskt
kunnig personal, för att förebygga och behandla ohälsa med det långsiktiga målet att
stödja sjukvårdssystemet i Kenya.
 Bistår med barn och mödravård som en preventiv åtgärd mot ohälsa.
 Genomför förebyggande hälsoinsatser, så som att bidra med etablering av rent
vatten och latriner samt hälsoutbildning.

”Sjuka människor skapar ingenting – friska kan”, sa vår grundare Lars Braw om varför Rotary Doctors verksamhet var så viktig. Lokalbefolkningen i byar inom vårt verksamhetsområde ska ha möjlighet att utveckla sin kunskap om hälsovård och att förbättra existerande, eller bygga upp nya, strukturer för hälsovård. Detta gör vi genom samarbete och utbildning för att befolkningen tillsammans med hälsomyndigheterna ska kunna ta ett större ansvar för sin egen hälso- och sjukvård.

Under covid-19 pandemin har inga läkare/tandläkare skickats ut till Kenya. De läkare som kommer att åka ut så snart som det är möjligt jobbar tillsammans med existerande sjukvårdspersonal för att stödja förbättringar och utveckling inom hälsovårdssystemet. Tandläkare prioriterar barntandvård.

Rotarys Läkarbank genomför flera projekt som finansieras av olika Rotaryklubbar i Sverige. De flesta projekt är inriktade på att stödja byar att få rent vatten eller latriner, andra kan handla om utbildning av hälsovolontärer eller speciella hälsokampanjer, t.ex. att utrota sandflugeparasiten ”jiggers” eller skabb.

På så sätt bidrar vi till förbättrade människors hälsa och levnadsvillkor. Den som håller sig frisk får också större förutsättningar att arbeta och försörja sig och sin familj.


Jag uppskattar att få arbeta i en fredlig del av världen, där vi faktiskt ser hur det vi bygger upp tas över av den inhemska befolkningen, utvecklas och lever vidare. Det känns mycket positivt!

Essie Andersson, distriktsläkare, Lund

Oavsett uppdrag för volontärläkarna eller tandläkarna är tjänstgöringstiden cirka sex veckor. Rotarys Läkarbank står för omkostnader i form av resa och andra omkostnader.

Rotarys Läkarbank ingår som en del av Rotary Sveriges verksamhet men drivs som separat stiftelse.  Läkarbanken har sitt kansli i småländska Holsbybrunn.

Årsredovisning och rapporter

Läs årsredovisningen för stiftelsen:

Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2020-2021

Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2019-2020

Årsredovisning Rotary Doctors Sweden / Rotarys Läkarbank 2018-2019

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2017 – 2018

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2016-2017

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2015-2016

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2014-2015

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2013 – 2014

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2012-2013

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2011-2012

Rapport från Kenya andra halvåret 2021:
Rapport från Kenya första halvåret 2021: FINAL HALF YEAR JAN-JUNE RDS REPORT 2021
Rapport från Kenya andra halvåret 2020: Final Half year report CNS July-Dec -20
Rapport från Kenya första halvåret 2020: FINAL JAN-JUNE 2020
Rapport från Kenya andra halvåret 2019: FINAL JUL-DEC 2019
Rapport från Kenya första halvåret 2019: Final JAN-JUN 2019
Rapport från Kenya andra halvåret 2018: Final JUL-DEC 2018
Rapport från Kenya första halvåret 2018: JAN-JUN 2018 REPORT FINAL
Rapport från Kenya andra halvåret 2017: ACTIVITY REPORT JULY-DEC 2017
Rapport från Kenya första halvåret 2017: MID YEAR ACTIVITY REPORT 2017

Stadgar

Läs: Stiftelsen Rotarys Läkarbanks Stadgar 2021-12-05

Klagomålshantering

Vill du uppmärksamma Läkarbanken på problem, något som inte fungerar eller misstänkt missbruk av Läkarbankens resurser eller dylikt så kan du gå till sidan: Synpunkter och klagomål

Foto: Jabob Odwor

Uppdaterad: 2022.03.21