Sedan starten 1988 arbetar Rotarys Doctors Sweden med att förbättra hälso- och sjukvård för familjer som annars skulle vara utan sådan.

”Sjuka människor skapar ingenting – friska kan”, sa vår grundare Lars Braw om varför Rotary Doctors verksamhet är så viktig.

Lokalbefolkningen i byar inom vårt verksamhetsområde i västra Kenya ska ha möjlighet att utveckla sin kunskap om hälsovård och att genomföra nya aktiviteter för att förbättra sin hälsa. De har också rätt att få ta del av hälso- och sjukvård som har bra kvalitet. Detta jobbar Rotary Doctors för att uppfylla genom olika samarbeten med lokalbefolkningen och hälsomyndigheterna i våra verksamhetsområden.

Rotary Doctors ingår som en del av Rotary Sveriges verksamhet men drivs som separat stiftelse. Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Skåne län.
Rotary Doctors har sitt kansli i småländska Holsbybrunn, Vetlanda kommun.

Rotary Doctors verksamhet skall präglas av öppenhet och integritet och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsens styrelse har ett system som kan ta emot information om misstänkta oegentligheter och klagomål om verksamheten. Om man vill vara anonyma finns det möjlighet till det. Gå till sidan: Synpunkter och klagomål

Läs mer om verksamheten på sidan: Stiftelsen och verksamheten.
Där finns också Årsredovisning, och andra dokument.

Uppdaterad: 2023-02-13