Sedan starten 1988 arbetar Rotarys Doctors Sweden med att förbättra hälso- och sjukvård för familjer som annars skulle vara utan sådan.

”Sjuka människor skapar ingenting – friska kan”, sa vår grundare Lars Braw om varför Rotary Doctors verksamhet är så viktig.

Lokalbefolkningen i byar inom vårt verksamhetsområde ska ha möjlighet att utveckla sin kunskap om hälsovård och att genomföra nya aktiviteter för att förbättra sin hälsa. De har också rätt att få ta del av hälso- och sjukvård som har bra kvalitet. Detta jobbar Rotary Doctors för att uppfylla genom olika samarbeten med lokalbefolkningen och hälsomyndigheterna i våra verksamhetsområden.

Rotary Doctors ingår som en del av Rotary Sveriges verksamhet men drivs som separat stiftelse. Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Skåne län.
Rotary Doctors har sitt kansli i småländska Holsbybrunn, Vetlanda kommun.

Rotary Doctors verksamhet skall präglas av öppenhet och integritet och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsens styrelse har ett system som kan ta emot information om misstänkta oegentligheter och klagomål om verksamheten. Om man vill vara anonyma finns det möjlighet till det. Gå till sidan: Synpunkter och klagomål

Läs mer om verksamheten på sidan: Stiftelsen och verksamheten.

Årsredovisning och stadgar

Läs årsredovisningen för stiftelsen, årsredovisningen inkluderar revisionsrapporten:

Årsberättelse-Årsredovisning Stiftelsen Rotarys Läkarbank 2021-2022

Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2020-2021

Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2019-2020

Årsredovisning Rotary Doctors Sweden / Rotarys Läkarbank 2018-2019

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2017 – 2018

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2016-2017

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2015-2016

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2014-2015

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2013 – 2014

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2012-2013

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2011-2012

Stadgar

Läs:Stiftelsen Rotarys Läkarbanks Stadgar Feb 2022

Uppdaterad: 2022-11-03