IW doktorn

IW-doktorer kallades de kvinnliga läkare som Inner Wheel Sverige finansierade inom Rotary Doctors verksamhet i Kenya fram till 2020. Projektet IW-doktorn startades 1994. Syftet var att underlätta och göra det möjligt för kvinnliga patienter att träffa en kvinnlig läkare eller tandläkare. I vissa kulturer tillåter man inte kvinnor att gå till manliga läkare. Under projekttiden har Inner Wheel-klubbar i Sverige årligen finansierat fyra kvinnliga volontärläkare på uppdrag för Rotary Doctors. Sedan 2021 stödjer Inner Wheel projektet Kvinnors hälsa.

Anna Danielsson från Örebro, var IW-doktor för första gången i mitten av 2010-talet.
I mars 2019 är Anna IW-doktor än en gång.
Här har Olle Sjökvist, journalist från Malmö, skrivit en artikel om hennes uppdrag i Kenya i slutet på 2015.

IW doktorn

Bänkarna i den lilla kyrkan med det stampade jordgolvet har flyttats undan. I dörröppningen för att få bästa ljuset monterar laboratorieassistenten Eric upp sitt mikroskop. Patienterna sitter och väntar – barn med hög feber och malaria, några med hudsjukdomar andra med hiv. I sakristian väntar IW doktorn Anna Danielsson på sin första patient.

Anna Danielsson undersöker en flicka

Anna Danielsson undersöker en flicka

Anna Danielsson reser för första gången med Rotarys Läkarbank till Kenya senhösten 2015.  Inner Wheel sponsrar hennes resa.

– Jag ville komma till ett annat land, möta andra människor, andra sjukdomar och en annan sjukvård. Och jag ville kunna gör lite nytta.

Anna Danielsson är nypensionerad distriktsläkare från Örebro. Hon har aldrig tidigare arbetat i Afrika men har erfarenhet från liknande arbete i Palestina.

– Livet ute i byarna är fattigare än jag hade föreställt mig . Här finns varken el eller rinnande vatten och byborna lagar mat direkt på golvet.

Hon arbetar på Matungu jeeplinje med bas i Mumias, några mil norr om Victoriasjön.

Varje dag åker hon i jeep tillsammans med sitt kenyanska team ut till olika byar. En frivilligkommitté ställer lokalen i ordning och förbereder sjukvårdsteamets ankomst.

Teamet består förutom av Anna Danielsson och laboratorieassistenten Eric också av sjuksköterskan Sara och medicinutdelaren Nancy.

– Det går förvånansvärt lätt att komma in i teamet. De är kunniga, välorganiserade och är mycket

hjälpsamma. Det är en unik möjlighet att komma från Sverige och redan efter vecka arbeta tillsammans med kenyanska kollegor och ta emot enbart kenyanska patienter.

I Mumias delar Anna Danielsson hus med en läkarkollega som bemannar en annan jeeplinje. Huset innehåller förutom bostad till de båda läkarna också kontor och apotekslager för Rotary Doctors i Mumias.

En veranda ut mot trädgården blir favoritplatsen efter dagens arbete – de få timmarna innan mörkret och myggen tvingar de båda kollegorna inomhus.

Som läkare stöter hon på ovanliga sjukdomar som aldrig dyker upp på en svensk vårdcentral. Det kan vara sandloppor (jiggers) som lägger ägg i människors fötter eller snäckfeber (bilharzia) .

– Malaria är så vanlig och kan se ut på många olika sätt att jag i början hade jag svårt att alltid ta med i beräkningen att patienten kunde lida av malaria. Jag hade heller inte väntat mig att så många skulle lida av hudinfektioner och att det skulle vara en så svårdiagnostiserad sjukdomsgrupp.

Patienten betalar en liten summa för besöket men medicinen är sedan gratis.

En av de väntande patienterna

De flesta av patienterna blir hjälpta hos rotaryläkarna. För just malaria finns både effektiv diagnostisering och effektiv medicin. Det samma gäller för t.ex. sandloppan och skabb – två andra mycket vanligt förekommande sjukdomar.

Det är värre vid svårare sjukdomar som kräver specialistvård. Kenya är ett mycket fattigt land där hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Sjukvård och medicin kostar.

– Jag hade nog trott att det skulle finnas bättre vård för fattiga människor. Det finns några sjukhus jag kan remittera till men de kostar och då har patienten oftast inte råd.

Anna Danielsson tycker hon många gånger får ompröva sin egen föreställningsvärld.

– I Sverige har ofta människor led- och muskelvärk därför att de rör sig för lite; här därför att de tvingas arbeta så tungt. Och det är inte så lätt för patienter att hålla sår rena om det samtidigt innebär att patienten måste vandra flera kilometer för att komma åt rent vatten.

– Jag tycker verkligen att jag gör nytta och skillnad inte minst genom det vi kan lära ut, säger Anna Danielsson.

Text och bild: Olle Sjökvist