Vi värdesätter din feedback

Rotary Doctors Sweden verksamhet präglas av öppenhet och integritet. Dina synpunkter och klagomål kan hjälpa oss att bli bättre. Rotary Doctors vill underlätta för dig att komma med synpunkter och klagomål och ge våra verksamheter möjlighet att rätta till felaktigheter och brister.

Synpunkter kan ges på verksamhetens kvalitet och genom förslag till förbättringar. Klagomål kan t.ex innebära klagomål på att de krav och mål som finns om verksamheten som inte uppfylls. Stiftelsens rutiner motverkar oegentligheter såsom fel i hantering av resurser, korruption, förskingring, nepotism och bedrägeri, men påpekande om sådana brister välkomnas så att de kan kontrolleras och om de är korrekta kan korrigeras.

Du kan använda nedanstående formulär för att skicka in synpunkter och klagomål till Rotary Doctors Sweden

När du skriver ner dina synpunkter/klagomål försök att vara specifik. Om du vill veta hur vi hanterar och följer upp dina synpunkter/klagomål kan du inte var anonym.

Om du vill vara anonym fyller du inte i namn eller e-postadress, utan bara rutan för synpunkter/klagomål.

    När du skickar in dessa synpunkter tillåter du samtidigt att Rotary Doctors Sweden hanterar de personuppgifter som krävs för att synpunkterna ska behandlas. Gallring av personuppgifter sker efter att synpunkterna har blivit handlagt.