Stiftelsen och verksamheten

Rotary Doctors Sweden’s värdegrund vilar på stiftelseförordnandet samt stämmer överens med Rotarys värdegrund i stort. Stiftelseförordnandet, där det juridiska namnet är Stiftelsen Rotarys Läkarbank (org.nr: 846003-5150), understryker att stiftelsen ska bekosta hälso- och sjukvård och förebyggande hälsovård samt att hälso- och sjukvårdspersonal ställer sig till förfogande för att oavlönade arbeta i låginkomstländer. Rotarys vision är att bidra till en värld där människor agerar tillsammans för att skapa en varaktig förändring, globalt och på hemmaplan och hos oss själva. The Rotary Foundation, som kan anses vara ledande inom Rotaryrörelsen när det gäller biståndspolicy har hälsovård som ett av fokusområdena för verksamhet samt framhåller vikten av förebyggande arbete, involvering av mottagarna i planering och utförande av stödet samt att projekt ska vara hållbara på lång sikt.

Den övergripande målsättning för stiftelsens verksamhet är att i samverkan med lokalsamhället och lokala myndigheter i verksamhetsområdet, förbättra tillgången till och kvalitén på hälso-och sjukvården så att ohälsa kan förebyggas och behandlas.

Denna långsiktiga målsättning förverkligas genom att stiftelsen:

  • Sänder ut hälso- och sjukvårdpersonal, läkare, tandläkare och annan medicinskt kunnig personal, för att förebygga och behandla ohälsa med det långsiktiga målet att stödja sjukvårdssystemet i Kenya.
  • Bistår med barn och mödravård som en preventiv åtgärd mot ohälsa.
  • Genomför förebyggande hälsoinsatser, så som att bidra med etablering av rent vatten och latriner samt hälsoutbildning.

De förändringsstrategier som används för att uppnå det långsiktiga målet är en kombination av ett rättighetsbaserat arbetssätt samt kapacitets- och kvalitetsuppbyggnad av och kunskapsöverföring till hälsopersonal samt direkt hälsoservice.

Läs mer på denna sidan om du vill läsa om hur verksamhetens resultat görs varaktiga och hållbara: Klicka här

Löpande verksamhet och projekt som genomförs i verksamhetsområdena i Kenya:

  • Läkare och annan sjukvårdspersonal skickas ut för att jobba med kunskapsöverföring och stöd för att utveckla kenyansk hälso- och sjukvård, speciellt vid tre olika lokala sjukhus.
  • Mobila hälsokliniker ger familjer i avlägsna områden möjlighet att ta del av barn- och mödravård. Dessa kliniker bemannas av kenyansk personal och genomförs i samarbete med hälsomyndigheterna.
  • Olika by-projekt, så som vatten- och latrinprojekt, utbildning av byhälsovolontärer samt andra hälsoprojekt genomförs med stöd från olika Rotaryklubbar och Inner Wheel.
  • Rättighetsbaserade projekt stödjer kvinnor och flickor att kräva sina rättigheter att kunna bestämma över sin egen hälsa och sin egen kropp. Projektet stöder kvinnor, män och ungdomar att organisera sig så att de kan jobba med kvinnors rätt till hälsa. Projektet stöds av Forum Civ och Inner Wheel genom IW doktorn.

Rotary Doctors Swedens verksamhet och resultat bidrar till FN:s global mål, speciellt till mål 3 om God hälsa och välbefinnande, mål 5 Jämställdhet, mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, men också till mål 2 Ingen hunger.

Rotary Doctors har verksamhet i TransNzoia och North Pokot i nordvästra Kenya och samarbetar med den lokala ideell organisationen, Community Nursing Services, som ansvarar för verksamheten i Kenya.

Etikpolicy och riktlinjer vad gäller gåvor och finansiering

Etikpolicy samt riktlinjer för insamling och gåvor 2024-02-01
Finansieringspolicy – Placeringsreglemente 2023-10-19

Årsredovisning och stadgar

Läs årsredovisningen för stiftelsen, årsredovisningen inkluderar revisionsrapporten:

Årsberättelse-Årsredovisning – Stiftelsen Rotarys Läkarbank 2022-2023

Årsberättelse-Årsredovisning Stiftelsen Rotarys Läkarbank 2021-2022

Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2020-2021

Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2019-2020

Årsredovisning Rotary Doctors Sweden / Rotarys Läkarbank 2018-2019

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2017 – 2018

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2016-2017

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2015-2016

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2014-2015

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2013 – 2014

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2012-2013

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2011-2012

Stadgar

Läs: Stiftelsen Rotarys Läkarbanks Stadgar Feb 2022

Uppdaterad senaste: 2023-10-20