Stiftelsen och verksamheten

Rotary Doctors värdegrund vilar på stiftelseförordnandet samt stämmer överens med Rotarys värdegrund i stort. Stiftelseförordnandet, där det juridiska namnet är Stiftelsen Rotarys Läkarbank (org.nr: 846003-5150), understryker att stiftelsen ska bedriva hjälpverksamhet bland behövande genom att bekosta läkarverksamhet bland fattiga och sjuka människor i låginkomstländer. The Rotary Foundation, som kan anses vara ledande inom Rotaryrörelsen när det gäller biståndspolicy har hälsovård som ett av fokusområdena för verksamhet samt framhåller vikten av förebyggande arbete, involvering av mottagarna i planering och utförande av stödet samt att projekt ska vara hållbara på lång sikt.

Rotary Doctors verksamhet ska därför grunda sig på ovanstående principer och ha en bred hälsofrämjande målsättning där läkare/tandläkare har en given roll.

Nedan finns stadgarna med ändamålsparagrafen för stiftelsen samt styrelsens tolkning av ändamålsparagrafen.

Rotary Doctors har verksamhet i Endebess, Kwanza och North Pokot i nordvästra Kenya. Eftersom Rotary Doctors inte är en juridisk person i Kenya samarbetar Rotarys Läkarbank med en lokal ideell organisation, Community Nursing Services, som ansvarar för verksamheten i Kenya under ledning av kansliet i Sverige.

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Skåne län och är godkänd av Rotary International som flerdistriktsverksamhet med den formella benämningen ‘The Rotary Doctor Bank in Sweden, Districts 2320 – 2410 of Rotary International’. I dagligt tal  används “Rotary Doctors Sweden”.

Stiftelsen Rotarys Läkarbanks verksamhet skall präglas av öppenhet och integritet. Stiftelsens styrelse har utsett en “klagomålshanterare”, som kan ta emot information om misstänkta oegentligheter och klagomål om verksamheten från personer som vill vara anonyma. Läs mer om hur det går till här: Information om klagomålshantering

Stiftelsens stadgar: Stadgar för Stiftelsen Rotarys Läkarbank
Stiftelsens tolkning av ändamålsparagrafen: Styrelsens tolkning av ändamålsparagrafen

Årsredovisningar:

Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2020-2021

Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2019-2020

846003-5150 Stift Rotarys Läkarbanks Årsredovisning 18-19

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2017 – 2018

846003-5150 Årsredovisning 16-17 Stif. Rotarys Läkarbank

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2016-2017

846003-5150 Årsredovisningen 15-16

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2014-2015

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2013 – 2014

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2012-2013

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2011-2012

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2010-2011 (PDF)

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2009-2010 (PDF)

Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2008 – 2009 (PDF)

Uppdaterad senaste: 2021-02-11