For Changeprojekt i nya område

Sedan 2019 har Rotary Doctors bildat och stött lokala grupper av kvinnor, män och ungdomar i olika delar av North Pokot som jobbat med att förändra synen på kvinnors rätt till hälsa i sina egna samhällen. En del traditioner i North Pokot har betytt att unga flickor har fått genomgå könsstympning i tidiga tonåren och därefter gifts bort. Unga kvinnor har heller inte haft inflytande över när de ska gå till hälsodispensären eller om de ska använda preventivmedel. I projekt som kallats Kasei for Change eller Kanyerus for Change har lokala ”For Change-grupper” arbetat med att sprida kunskap för att ändra på dessa föreställningar och förbättra kvinnors hälsosituation. Grupperna får först kunskap själva och sedan sprider denna till skolor, i kyrkor, vid marknadsplatserna och till lokala ledare. I Kasei och Kanyerus syns framgångar, fler kvinnor anser att de får bestämma mer om sin egen hälsa, könsstympning har nästa försvunnit, färre flickor behöver gifta sig tidigt och antalet som går i skolan har ökat.

Under 2023 har två liknande projekt startats i Lopet och i Wasat. Projekten stöds av Forum CIV ( en paraplyorganisation för mindre biståndsorganisationer och delar ut stöd som kommer från SIDA), Inner Wheels  IW-doktorn och D2390s Empowering Girl kommitté. Projekten i Kanyerus och Kasie fortsätter under 2024 för att då avslutas, Kanyerus finansieras av Uppsala Glunten Rotaryklubb och Kaseiprojektet stöds också av Forum Civ. Vi hoppas att också andra klubbar kan vara intresserade av att stödja liknande projekt.

Kabete projektledare för Kasei- och Lopet for Change

Projekten börjar med att projektledaren, Kabete, samlar in fakta och data för att ha en bra ”base-line” när projektet börjar, så vi år efter år ska kunna utvärdera resultaten. Kabete  informerar sedan lokala ledare, ”elders”, lärare och hälsopersonal i området om projektet och efter det rekryteras medlemmar till ”For Change-grupperna”. Både kvinnor, män och ungdomar organiseras i olika grupper får utbildning och sen samarbetar i sina lokalsamhällen för att jobba med lokalt förändringsarbete, att ändra normer och vanor i sina egna samhällen. Vi kommer regelbundet att rapportera om nyheter i projektet, titta på Facebook och i vårt månadsbrev.

 

Presentation för Empowering girl kommittén i 2390, 15/9 -23: Kvinnors rätt till hälsa 14 sept 2390