Kasei for Change II

Kasei for Change II projektet startade i juli 2021 och är andra delen av ett projekt för att stärka Kvinnors rätt till hälsa i Kaseiområdet i North Pokot, västra Kenya. En första del av projektet genomfördes från juli 2019 till december 2020. Se nedan för länkar till sidor om det tidigare projektet.

I Kasei och resten av North Pokot är kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tonårsgraviditeter vanliga. Många kvinnor kan inte bestämma själva när de behöver gå till hälsovården, det är få kvinnor som besöker mödravården när de är gravida, ännu färre som föder sina barn på en klinik och nästa ingen som använder preventivmedel. Alla dessa aspekter påverkar kvinnors hälsa mycket negativt.

Målsättning med projektet är att kvinno- och mansgrupper ska få kunskap om hälsofrågor och andra redskap för att kunna skapa förändring i sitt eget samhälle.

Under hösten har också kvinno- och mansgrupper startats i fyra nya områden, Omblion, Kour, Kaptolomwa och Kamnon. Det är alltså 8 grupper, en kvinno- och mansgrupp på varje ställe. Dessa grupper kommer att samarbete, men för att kvinnorna ska kunna ”ta plats” är det viktigt att de har egna grupper. Det är mellan 10 och 15 medlemmar i varje grupp, totalt är det 100 medlemmar i de åtta grupperna. I samband med starten fick de som valde att vara med en introduktion om projektets målsättning och arbetssätt. Grupperna valde sen en ordförande, en sekretera och en kassör för varje grupp.

I nästa steg fick först alla funktionärer (ordförande, sekreterare, kassör) i de olika grupperna en två dagars utbildning om ledarskap, planering, rapportering och om funktionärers ansvar. Direkt efteråt fick alla 100 medlemmar en 2 dagars utbildning om kvinnlig könsstympning, familjeplanering, barnäktenskap och tonårsgraviditeter och hur man jobbar med ett rättighetsbaserat arbetssätt. Utbildningar hölls i oktober. Det var mycket diskussion om olika frågor, t.ex:

– Det fanns en känsla av ilska över kvinnlig könsstympning och en motivation att genast gå ut och börja med kampanjerna mot kvinnlig könsstympning.

– När det gäller tonårsgraviditet, sa deltagarna att det är ett stort problem för samhället. Barn ägnar sig åt sexuella aktiviteter så tidigt som 12 år. De lyssnar inte på sina föräldrar och eftersom mammorna själva blev gravida vid nästan samma ålder så känner de kan inte säga åt dem att ändra på vad de själva gjort. Men deltagarna kom ändå fram till att utbildning för flickor lönar sig och det är ett viktigt argument.

– När det gäller barnäktenskap sa deltagarna att generellt så föredrar familjer att föda flickor för då får man fler kor. De sa att fäderna väntar på att flickan ska giftas bort och får familjen fler kor i brudpris. Sönerna väntar också på att deras systrar ska giftas bort så att de kor som kommer i till familjen i brudpris sen kan betalas ut när sönerna ska gifta sig. Det är också mer lönsamt att gifta sin dotter med en gammal man än en ung man, äldre män har fler kor och betalar därför fler kor som brudpris för en ung flicka. Det är en utmaning att ändra på detta.

– När det gäller kvinnors rättigheter och röst i samhället identifierades barnäktenskap som huvudproblemet. En kvinna som giftes bort vid 13 eller 14 års ålder är ett barn och får den rollen i familjen. Kvinnan betraktar sig själv som ett barn som inte kan prata där andra människor är närvarande så mannen måste fatta alla familjebeslut.

Efter dessa utbildningar har det varit möten i alla grupper som uppföljning och planering. För att bestämma hur man ska använda den kunskap som grupperna har fått. Alla gruppmedlemmar har också fått en T-shirt och identitetsbricka så att de kan visa att de tillhör projektet. Flera av gruppmedlemmarna har nu varit i kyrkor för att informera om vikten av att sluta med könsstympning och barnäktenskap. De har också spridit information vid marknader där mycket folk samlas.

I denna andra del av projektet ges också stöd till de kvinno- och mansgrupper i Kasei-by, Kamketo och Korokon, som etablerades redan 2019. Dessa grupper besökte skolor, ordnade möten med lokala ledare och gick till alla hushåll i området för att propagera för stopp mot kvinnlig könsstympning och andra hälsofrågor som är viktiga för kvinnor. I den andra delen av projektet har dessa grupper under hösten 2021 fortsatt med besök till hushåll och propagerat för att flickor ska gå i skolan och inte utsättas för könsstympning. De ordnade också speciella aktiviteter i samband med jul och nyår, den period på året då könsstympningen brukar äga rum.

Den tredje delen av projektet vänder sig till ungdomar. I november och december etablerades ungdomsgrupper i både i de ”tre gamla” och de ”fyra nya” områdena. Det är sju grupper med ungdomar mellan 15-20 år, lika många flickor som pojkar. De har fått utbildning i februari och i april då skolorna är stängda har det anordnats flera olika arrangemang där ungdomar fått möjlighet att diskutera frågor om sexualitet, könsstympning, tvångsäktenskap och andra liknande frågor.

Projektet finansieras till stor del av ForumCIV, samt av Inner Wheel och Distrikt 2390.

Läs mer:
Om några av de kvinnor som kommer att engagera sig i Kasei for Change II; Jag vill vara med: https://www.rotarydoctors.se/aktuellt/11140-2/
Om Kasei for Change I: Kasei for Change I – Rotary Doctors Sweden
Om kvinnor och män som deltar i Kasei for Change I: Porträtt – personer i Kasei for Change – Rotary Doctors Sweden
Om vad som hände på dagen mot könsstympning 2021 i Kasei: Dagen mot kvinnlig könsstympning – Rotary Doctors Sweden
Om utvärdering av Kase for Change I: Utvärdering av Kasei for Change I – Rotary Doctors Sweden

Presentation Kasei for Change utvärderingar:
Kasei for Change sept 22 del i
Kasei for Change sept 22 del 2