Kvinnors rätt till hälsa -könsstympning och preventivmedel

– Mamma och andra kvinnor i min by har ju klarat av det, så det ska jag också göra. Då blir jag vuxen och som dem, sa den unga flickan i en skola i Kasieområdet i North Pokot, när hon fick frågan om hon hört talas om kvinnlig könsstympning. Detta var förra året när Rotary Doctors koordinatorer i Kenya planerade för ett nytt projekt vars syfte är att stärka kvinnors rätt till hälsa.

North Pokot är ett område som varit marginaliserat i förhållande till resten av Kenya. Familjer försörjer sig främst som boskapsskötare och de är stolta över sitt levnadssätt. Endast nyligen har service såsom skolor och sjukvård byggts ut. Så även om könsstympning är förbjudet i Kenya så förekommer det fortfarande här, även om det inte finns någon statistik på hur vanligt det är. Men som flickans svar visar är det en del av levnadssättet och de kvinnor hon känner har självklart blivit könsstympad.

Flickor i tidiga tonårsåldern genomgår stympningen när de fått sin första menstruation för att markera att de blivit vuxna och är färdiga för giftermål. Flickorna får då sluta grundskolan och blir sen bortgifta, ofta med äldre män som kan ha flera fruar sen tidigare. Det är hög status att ha mycket boskap, flera fruar och många barn. Resultatet är många tonårsgraviditeter och svåra förlossningar. En 25-årig kvinna kan redan ha upp till sex barn. Mannen bestämmer över kvinnans kropp och hälsa, om när hon ska få gå till den vårdcentral eller mobila klinik som finns att tillgå. Familjeplanering, alltså användandet av preventivmedel, är mycket ovanligt.

 

Kvinnogrupp

Kvinnor diskuterar könsstympning och preventivmedel

Dessa två frågor, könsstympning och preventivmedelsrådgivning är nu centrala i det pilotprojekt som Rotary Doctors påbörjat för kvinnors hälsa i Kaseiområdet i North Pokot. Tre kvinnogrupper har startats och i augusti fick representanter från grupperna utbildning om kvinnors hälsa, om könsstympning, preventivmedel, fördelen med familjeplanering och mycket mer. I september startades tre mansgrupper vars representanter nu genomgått samma utbildning. Det var mycket diskussioner under träffarna. På utbildningen med kvinnorna sa de att männen bestämmer, att männen vill ha unga fruar om är könsstympade, på utbildningen med männen sa de de äldre kvinnorna bestämmer att alla tonårsflickor ska könsstympas.
– Det ligger en vilja till förändring i luften och nu efter utbildningarna ska kvinno- och mansgrupperna från samma byar mötas och diskutera, sa de utbildare som var med på kursen.

Männen listar myter om icke könsstympade kvinnor

Kvinno- och mansgrupperna har också gjort upp planera på hur de ska föra vidare sin kunskap till resten av befolkning under det kommande halvåret. Bymöten med andra män och kvinnor ska genomföras, likaså möten med byäldste, andra samhällsledare och med olika  myndigheter. Kvinnor och män ska också gå ut och prata i skolor och på marknader där folk samlas om dessa frågor. Rotary Doctors koordinatorer kommat att följa upp och ge stöd så att planerna genomförs och entusiasmen som fanns under utbildningarna kan omvandlas till förändring.

Är du intresserad av att stödja projektet kontakt oss eller skicka in ett bidrag: skriv Kasie for Change, på inbetalningen.