Kvinnors rätt till hälsa -könsstympning och preventivmedel

– Coronapandemin gör barnäktenskap, tonårsgraviditeter och könsstympning vanligare. I Pokotområdet kommer varningssignaler om denna trend. Skolorna är stängda, flickor är hemma, ekonomin har blivit sämre för alla på grund av nedstängningen av olika aktiviteter. I krissituationer blir traditioner viktigare och dåliga tider blir brudpriset som en familj får när ens dotter gifts bort viktigare. 

I  Kaseiområdet i North Pokot har Rotary Doctors sedan hösten 2019 ett projekt för kvinnors rätt till hälsa. De tre frågorna om barnäktenskap, tonårsgraviditeter och  könsstympning har varit i centrum, men också information om vikten av mödravårdskotroller och preventivmedelsrådgivning är viktiga delar av projektet.

Projektet använder ett så kallat rättighetsbaserat perspektiv. Kvinnor utbildas och stöds för att driva sin egen förändring genom att ställa krav på andra grupper och makthavare. Tre kvinnogrupper startades och utbildades om kvinnors hälsa, om könsstympning, preventivmedel, fördelen med familjeplanering och mycket mer. Sedan startades tre mansgrupper vars representanter också genomgått samma utbildning. Det var mycket diskussioner under träffarna. På utbildningen med kvinnorna sa de att männen bestämmer, att männen vill ha unga fruar om är könsstympade, på utbildningen med männen sa de de äldre kvinnorna bestämmer att alla tonårsflickor ska könsstympas.

 

 

Efter utbildningarna anordnade grupperna olika informationskampanjer och möten i olika byar och i basarer samt olika diskussioner med lokala ledare. De började också med information på skolor. Men sen i mars i år kom corona och möten förbjöds och skolor stängde. Efter diskussioner med alla grupper har nu verksamheten kommit igång igen, men på ett annorlunda sätt. Representanter från kvinno- och mansgrupperna kommer att gå runt till hushållen i området för att prata om flickors och kvinnors rätt till hälsa och rätt att bestämma själva. Den första delen av projektet pågår nu till och med slutet av året. En största delen av insatsen finansieras genom ett bidrag från ForumCiv, en paraplyorganisation för mindre biståndsorganisationer som bland annat delar ut SIDA pengar som bidrag till rättighetsbaserade projekt. En ansökan om en fortsättning på projektet har skickats in till ForumCiv. Rotary Doctors behöver också samla in en egen insats, så stöd till projektet behövs.

North Pokot är ett område som varit marginaliserat i förhållande till resten av Kenya. Familjer försörjer sig främst som boskapsskötare och de är stolta över sitt levnadssätt. Endast nyligen har service såsom skolor och sjukvård byggts ut. Så även om könsstympning är förbjudet i Kenya så förekommer det fortfarande här, även om det inte finns någon statistik på hur vanligt det är. Men som flickans svar visar är det en del av levnadssättet och de kvinnor hon känner har självklart blivit könsstympad.

Flickor i tidiga tonårsåldern genomgår stympningen när de fått sin första menstruation för att markera att de blivit vuxna och är färdiga för giftermål. Flickorna får då sluta grundskolan och blir sen bortgifta, ofta med äldre män som kan ha flera fruar sen tidigare. Det är hög status att ha mycket boskap, flera fruar och många barn. Resultatet är många tonårsgraviditeter och svåra förlossningar. En 25-årig kvinna kan redan ha upp till sex barn. Mannen bestämmer över kvinnans kropp och hälsa, om när hon ska få gå till den vårdcentral eller mobila klinik som finns att tillgå. Familjeplanering, alltså användandet av preventivmedel, är mycket ovanlig

Är du intresserad av att stödja projektet kontakt oss eller skicka in ett bidrag. Swisha till 900 47 22: skriv Kasie for Change, på inbetalningen.

Uppdaterad: 2020-09-25