Kanyerus ungdomsdialogdag.

Kanyerusprojektet är ett klubbprojekt, det stöds av Uppsala-Glunten Rotaryklubb. I området Kanyerus i North Pokot jobbar både kvinno- mans- och ungdomsgrupper med att förändra attityder och vanor när det gäller kvinnors och flickors rätt till hälsa. Det handlar om könsstympning, barn- och tvångsäktenskap, tonårsgraviditeter och andra liknande frågor. Här är en rapport från arbetet med ungdomarna i området.

Måndagen den 26 april samlades massor av ungdomar från byarna runt Kapetakinei, mer än trehundra kom i åldern 12-22 år, några så unga som 10 år var också nyfikna på vad som skulle diskuteras! Diskussionsämnet var ungdom och sexualitet för att försöka stoppa de skenande tonårsgraviditeterna, kvinnlig könsstympning och barnäktenskap, skolavhopp av speciellt flickor.

Ungdomarna var engagerade i diskussionen, vad de fick höra om och diskutera var frågor som; kvinnlig könsstympning; varför är det viktigt att gifta sig i rätt ålder och med en person som de själva väljer; varför är utbildning så viktigt för samhällets utveckling; varför är det viktigt att undvika tonårsgraviditeter; förhållandet mellan tonårsgraviditet och undernäring av barn.

Under mötet tog vi en rösträkning på de som varit i skolan och det var tråkigt. Av mer än 300 ungdomar hade bara 6 fortsatt på högstadiet, 1 var en flicka. 82 gick i lågstadiet eller slutade skolan i lågstadiet, 102 kunde inte stava sina namn. Över 60 unga flickor på 18 år deltog också med sina barn, några redan gifta med äldre män.

Kaptakinei har bara en grundskola som är nedsliten, väldigt få lärare och det finns undervisning upp till klass 5. Så när man uppmuntrar flickorna till att fortsätta med utbildning, blir också frågan hur?  Detta är ett område som är helt marginaliserat nästan utan något stöd.

Under mötet antogs följande beslut.

– Pojkar kommer att stå tillsammans med sina systrar, invända mot tvångsäktenskap och stödja utbildning för flickor.

– Pojkar var överens om att det inte är kärlek att göra en flicka gravid och förstöra hennes framtid och därför är det viktigt att ha ett ansvarsfullt sexuellt beteende, som att avstå, använda kondom och uppmuntra flickvänner att använda preventivmedel.

– Ungdomarna sa också att det var viktigt att ha sådana möten regelbundet för att fortsätta påminna ungdomarna om deras roller för ansvarsfulla sexuella beteenden.

– Om kvinnlig könsstympning sa de att det fortfarande utövas men väldigt tyst och att de enda som håller nyckeln för att stoppa det är ungdomarna. Om en ungdom är välinformerad kommer hon inte att delta i könsstympningen även om föräldrarna insisterar.

2022-04-28