Dagen mot kvinnlig könsstympning

Den 1/2 arrangerades Dagen mot kvinnlig könsstympning i Kasie. Den 6/2 är representanter från Kasei med på ett större möte på länsnivå.
Rapport från Kasei:
– Dagen mot kvinnlig könsstympning på Kasei marknadsdag var en stor framgång. Vi hade en bra publik och bra rapporter från samhällets medlemmar om effekterna av Kasei för förändringsprojekt. Vi samlades först på en plats för att höra rapporter från olika grupper av ledare, byns äldste, vårdpersonalen, cheferna och undercheferna, kyrkans ledare, chefen för kampanjen mot kvinnlig könsstympning i hela West Pokot County. Den högst kommissionären var också där och berömde projektet, och sa att vi måste alla fortsätta kämpa mot ”the cut”.
– Sen gick grupperna ner till marknaden där de lockade en stor publik som följde processionen. På marknaden hade vi en högtalare där den kvinnliga gruppordförande, några män och alla inbjudna gäster fick möjlighet att prata.
– Vi tycket att detta var en stor framgång och om medel blir tillgängliga kan vi göra liknande möten på andra ställen, t.ex i Kamketo eller Korkou!
– Ge vår största uppskattning till personerna och klubbarna, som gjorde det möjligt! Ahsante från People of Kasei.