Porträtt – personer involverade i Kasei for Change

Joyce Chemkan, Jag är 50, har 6 barn och är ordförande för Kasei kvinnogrupp: Vi har besökt skolor, kyrkor och sammankomster och efter covid19 gjorde vi hus-till-hus-besök. Människor lyssnade verkligen, ställde frågor och var angelägna om att lära sig mer. När det gäller kvinnlig könsstympning såg vi en förändring nästan omedelbart, för familjeplanering och barnäktenskap kommer det att ta tid. Vi kommer att fortsätta att förespråka förändringar. En bra sak var att ta med män ombord. Män fattar beslut i familjer, de påverkar andra män till att acceptera förändringen. Utmaningen nu är tonårsgraviditeter! Under covid19 när skolorna var stängda skedde en ökning av tonårsgraviditeten och detta har inneburit att vi mycket att jobba med inom detta område.

 

Juliana Chepisho: Jag är 14 år och går i sjunde klass på Kamketo primary school.  För coronautbrottet fick vi besök i vår skola från en grupp från Kasei for Change. De pratade med oss om kvinnlig könsstympning, varför det är farligt och om varför det är viktigt att vi flickor ska få fortsätta att gå i skolan och att vi ska undvika saker som kan göra att vi inte kan det, så som tonårsäktenskap eller att bli gravid. Det samtalet hjälpte oss verkligen. Min dröm är att bli läkare, vi har inga läkare här och det är många sjuka som jag vill hjälpa. Jag tror min pappa kan stödja min dröm och min utbildning. Jag kommer från en familj på åtta personer, mamma och sju barn, och sen också pappa. Vår pappa har en annan fru också med sju barn till. Han har en motorcykel-taxi så han får inte så jättemycket pengar så vår mamma måste också arbeta för att vi alla ska kunna få mat. När jag växer upp vill jag ändra på hur vårt samhälle fungerar!

Samson Mengich, 31 år, assisterande chef i Korokou: Vi har sett en enorm nedgång i incidenter av kvinnlig könsstympning och tvingande barnäktenskap i år, vilket betyder att budskapet har gått hem. Jag har många unga människor runt omkring mig och jag har blivit en stor förespråkare för att stödja kvinnors hälsa i vårt samhälle. I ”mina barazas” bjuder jag in Kasei for Change medlemmar att hålla tal om familjeplanering, utbildning av flickor, vikten av förlossningar med utbildad personal, om vaccinering immunisering, och om att stoppa könsstympning och barnäktenskap!

 

 

Emily Joshua, 43 år, 4 barn. Medlem i Kaseis kvinnogrupp: Vi har gjort ett bra jobb och nått många människor. Män var mycket okunniga om vad som händer när unga kvinnor går igenom kvinnlig könsstympning. Nu vet de och de kommer ut starkt för att motsätta sig det. Det är dags för samhället att förändras, både män och kvinnor arbetar tillsammans för förändring. Våra bybor här omfamnar långsamt familjeplanering, det tar tid, samma som barnäktenskap! Det som är viktigt är att samhället har information!

 

 

Sarah Cherelin: Första gången jag hörde om Kasei for Change projektet blev jag så glad! Då förstod jag att förändring kan hända här också.
Jag är 17 år och har inte gått igenom ”the cut” , alltså kvinnlig könsstympning. Mina föräldrar ansåg inte att jag skulle behöva det. Andra flickor förstod inte varför jag slapp undan, men nu förstår de och får argument för det själva genom Kasei for Change projektet. Jag är det sjunde barnet i vår familj av totalt åtta, jag går i fortfarande i skolan. Jag vill bli lärare för då kommer jag att ha kontakt med ungdomar så de kan växa och ta ansvar. Tack för Kasei for Change projektet.

 

 

Chepokaptul Lotuk: Jag är vice-ordförande för Korokou kvinnogrupp. I Korokou har vi gjort ett bra jobb!  Det var svårt i början, men biträdande chiefen och chiefen har båda stött oss så mycket.  Både män och kvinnor har arbetat tillsammans i de flesta fall och detta har gjort det möjligt för oss att nå så många i vårt samhälle. Människor kommer att förändras för att du ser önskan att förändras i dem. Vi kommer att fortsätta med detta korståg i Korokou och nå ut till medlemmarna i samhället i alla slags sammankomster. Fallen av kvinnlig könsstympning har verkligen gått ner, du hör bara om mycket isolerade fall och förövarna grips också av polisen. Det är bara sorgligt att stängningen av skolorna på grund av Corona har betytt en ökning av tonårsgraviditeterna. Dessa tjejer som nu är gravida kan inte gå tillbaka till skolan på grund av rädsla för att bli hånade av sina medstudenter. Familjeplanering och användning av preventivmedel är fortfarande en stor utmaning; män är fortfarande ett stort hinder för användning av familjeplaneringstjänster!

 

Solomon Lokerisa: Jag är 53 år och assisterande chief för Kamketo. Jag har varit inblandad i detta projekt, Kasei for Change, från att det startades fram till idag. Detta projekt har förändrat vår tankegång, effekterna kan kanske inte ses och kännas idag, men om fem år framöver kommer vi att skörda frukterna av detta projekt. Vi har nästan utrotat könsstympning genom detta projekt. I år har rapporterna om sådana aktiviteter på vårt kontor verkligen minskat. Vi tackar Rotary Doctors Sweden för Kasei for Changeprojekt. Våra barn har också vaccinerats och ökat vår immuniseringsgrad genom Rotary Doctors Sweden. Jag önskade bara att ni kunde lägga till fler vaccinationsdagar!

 

Juliu P. Lumuto: Jag är 48 år gammal. Jag är ordförande för Kasei for Change mans-grupp i Kamketo. Jag har endast en fru och är stolt över det, jag har 7 barn. Jag har alltid betonat för min familj värdet av utbildning i vårt samhälle! Som ordförande för mansgruppen i Kamketo vill jag vara ett exempel som andra kan lära av. Vi har gjort ett bra jobb med att sensibilisera Kamketo-samhället. Vi har gått till skolor, hushåll, offentliga sammankomster och talat om Kaseis mål för förändring. Ibland möter vi motstånd men många gånger får vi sitta och diskutera dessa saker som påverkar vårt samhälle. Familjeplanering är dock ett område som kan ta oss för lång tid för ett samhälle att omfamna! Vi vill föda flickor, de kommer att ge oss fler kor när det gäller de blir gifta, till skillnad från pojkar som tar bort våra kor. Vi kommer att fortsätta att påminna samhället om kvinnors rättigheter till reproduktiv hälsa och om vi till och med bara kan övertyga en person per månad kommer det att vara ett bra steg i rätt riktning!

Florence Psinen: Jag är 27 år och sjuksköterska ansvarig för Kasei hälsodispensär! Sedan starten av Kasei for Change projektet har vi sett en ökad efterfrågan på familjeplaneringstjänster/preventivmedel. Det enda problemet är att preventivmedlen tar slut, eftersom detta är ett område som är känt för dåligt efterfrågan på sådana tjänster så har vi inte fått så mycket som vi behöver nu. Länsnivån måste öka vårt lager så att vi kan möta efterfrågan. Vi har också sett en enorm ökning av förlossningar på vår dispensär, mer än något annat hälsocenter i North Pokot Sub County. Även om det är en sorglig anmärkning, kommer många tonåringar att söka förlossningstjänster. I vårt register kan man se många tjejer från 17 år i genomsnitt komma in i förlossningsklinik, detta har tillskrivits att skolan har varit stängd på grund av covid19. Vi måste fortsätta trumma upp stödet för kvinnornas rätt till reproduktiv hälsa. Som sjuksköterska och barnmorska ser jag många mödrar utveckla förlossnings- och födselrelaterade komplikationer på grund av kvinnligkönsstympning. Vad vi behöver göra mer är att engagera männen i fler samtal om familjeplanering.

 

Diannah Chesang: Jag är 31 år och projektledare för Kasei For Change projektet. Jag tycker verklingen om projektet och arbetet. Jag har alltid varit engagerad för att motverka kvinnlig könsstympning i vår region. Jag var därför jätteglad att jag fick chansen att jobba med detta projektet. Jag är född här, jag har gift mig här och därför förstår jag mycket om det här lokalsamhället. Jag är övertygad om att min kunskap om människorna i denna region hjälper projektet att lyckas. Jag stödjer de olika kvinno- och mansgrupper som finns, hjälper dem göra planer och stödjer dem att genomföra aktiviteter.

Läs mer om projektet på sidan: Kvinnors rätt till hälsa – Rotary Doctors Sweden