Kasei for Change I
– könsstympning och preventivmedel

– Coronapandemin gör barnäktenskap, tonårsgraviditeter och kvinnlig könsstympning vanligare, rapporteras från flera länder där dessa traditioner är fortfarande finns.
I Kasei, nordvästra Kenya, där Rotary Doctors stödjer kvinno- och mansgrupper att jobba med dessa frågor ser vi i en projektevaluering gjord i december 2020 att könsstympning inte ökat utan istället minskat. Antal kvinnor som förfrågar preventivmedel har också ökat. I dessa aspekter har projektet lyckats, även om mer arbete behövs för att sprida projektet till ytterligare byar. Däremot har antal tonårsgraviditeter ökat på grund av att skolorna har varit stängda. Detta understryker vikten av mer information i skolorna om sex och samlevnad samt fortsatt uppmärksamhet om vikten av att undvika könsstympning. 

I  Kaseiområdet i North Pokot har Rotary Doctors sedan hösten 2019 ett projekt för kvinnors rätt till hälsa. De tre frågorna om barnäktenskap, tonårsgraviditeter och  könsstympning har varit i centrum, men också information om vikten av mödravårdskontroller och preventivmedelsrådgivning är delar av projektet.

Projektet har använt ett så kallat rättighetsbaserat perspektiv. Kvinnor har stötts för att driva den förändring de vill se genom att ställa krav på andra grupper och makthavare. Tre kvinnogrupper startades och utbildades om kvinnors hälsa, om könsstympning, preventivmedel, fördelen med familjeplanering och mycket mer. Sedan startades tre mansgrupper vars representanter också genomgått samma utbildning. Det var mycket diskussioner under träffarna. På utbildningen med kvinnorna sa de att männen bestämmer, att männen vill ha unga fruar som är könsstympade, på utbildningen med männen sa de de äldre kvinnorna bestämmer att alla tonårsflickor ska könsstympas. Senare i projektet har kvinno- och mansgrupperna diskuterat dessa olika synsätt.

Läs om några av de som är engagerade i projektet: Klicka här.

Läs om den utvärdering som gjorts: Klicka här

Efter utbildningarna anordnade grupperna olika informationskampanjer och möten i olika byar och i basarer samt olika diskussioner med lokala ledare. De började också med information på skolor och hann med att besöka 11 stycken innan coronan satte stopp för det i  i mars 2020. Efter ändrade restriktioner och diskussioner med alla grupper kom verksamheten kommit igång igen i september 2020, men på ett annorlunda sätt. Representanter från kvinno- och mansgrupperna har gått runt till alla hushållen i området för att prata om flickors och kvinnors rätt till hälsa och rätt att bestämma själva. Totalt har grupperna besökt 2 122 hushåll och pratat med 12 354 personer. Denna andra del av projektet pågick till och med slutet av 2020. Den största delen av insatsen finansieras genom ett bidrag från ForumCiv, en paraplyorganisation för mindre biståndsorganisationer som bland annat delar ut SIDA medel som bidrag till rättighetsbaserade projekt. En ansökan om en fortsättning på projektet har just beviljats av ForumCiv för att kunna utbilda fler grupper. Rotary Doctors behöver också samla in pengar till en egen insats till det nya projektet men dels också stödja de grupper som är i gång och arbetar nu innan vi får mer pengar till hösten 2021. Så gåvor från Rotaryklubbar och från personer behövs till projektet.

North Pokot är ett område som varit marginaliserat i förhållande till resten av Kenya. Familjer försörjer sig främst som boskapsskötare och de är stolta över sitt levnadssätt. Endast nyligen har service såsom skolor och sjukvård byggts ut. Så även om könsstympning är förbjudet i Kenya så förekommer det fortfarande här. Det finns dock ingen säker statistik på hur vanligt det är, just eftersom det är förbjudet.

Flickor i tidiga tonårsåldern genomgår stympningen när de fått sin första menstruation för att markera att de blivit vuxna och är färdiga för giftermål. Flickorna får då sluta grundskolan och blir sen bortgifta, ofta med äldre män som kan ha flera fruar sen tidigare. Det är hög status att ha mycket boskap, flera fruar och många barn. Resultatet är många tonårsgraviditeter och svåra förlossningar. En 25-årig kvinna kan redan ha upp till sex barn. Mannen bestämmer över kvinnans kropp och hälsa, om när hon ska få gå till den vårdcentral eller mobila klinik som finns att tillgå. Familjeplanering, alltså användandet av preventivmedel, är mycket ovanlig

Är du intresserad av att stödja projektet kontakt oss eller skicka in ett bidrag. Swisha till 900 47 22: skriv Kasie for Change, på inbetalningen.

De tio som fått en nyckelring för att de stött projektet är:
Andrew Creighton, Bitte Muller-Hansen, May Mosbach, Kurt Boström, Lars Ewers, Birgitte Kayser, Annette Stenman-Lisjö, Tony Engels, Chetan Wallberg, Gunilla Högberg.

Uppdaterad: 2020-12-30

Kvinnors rätt till hälsa IW nov 2020