Samtal med Hans Rosling om Rotarys Läkarbank

I samband med en översyn av Rotarys Läkarbanks verksamhet och det 25 års jubileum som Läkarbanken hade 2014 pratade Britt-Marie Widestadh, ledamot i styrelsen för Rotarys Läkarbank med Hans Rosling, då professor i International Hälsa och initiativtagare till Stiftelsen Gapminder, om Läkarbankens verksamhet. Nu har tyvärr Hans Rosling avlidit, men hans huvudbudskap var då:

Håll ut i 25 år till!

Angående var RLB skall ha verksamhet:

Kom ihåg att bland fattiga länder är det större skillnader inom länder än mellan länder. För att avgöra om RLB är på rätt ställe titta på fakta om invånarantalet/km2, om hur många öppenvårdsbesök och inläggningar det är per invånare i området där ni verkar.

En bra indikator är också att om vägarna är jättedåliga – då är ni på rätt ställe!

Angående hur länge man skall vara i samma land:

Hålla ut 25 år till och inrikta er på att följa samhällets utveckling genom att gradvis höja kvalitén i arbetet. Om ni redan är etablerade på ett ställe är det ett väldigt bra skäl att fortsätta där.

Angående vad Rotarys Läkarbank kan göra mer:

I östra Afrika är familjeplanering viktig. Där bör ni vara aktiva och stötta kvinnor att få råd och stöd i familjeplanerings frågor och att de helt konkret få de spiraler, piller och injektioner de vill ha. Stötta även personalen och berätta för dem hur segt det var i Sverige innan kondomförbudet hävdes 1936 och vi sen gradvis fick en vettig familjeplanering med fri och säker abort. En annan viktig ny fråga kommer att bli de kroniska sjukdomarna. Kvalitén på ert arbete kan höjas genom att till exempel delta i utbildning av lokala läkare och personal i hur man behandlar och tar hand om kroniska sjukdomar på primärvårdsnivå.  T. ex är hypertonifrekvensen den högsta i världen i Östafrika.

Man skall heller inte förakta de indirekta effekterna som ert arbete har. När befolkningen ser att man inte måste vara korrumperad, då stöttas de goda krafterna i samhället som kan och vill arbeta utan mutor och så ökar förståelsen för hur samhället kan se ut, och förståelsen mellan människor av olika slag. Men den svenska ”stafett” personalen måste även skaffa sig god kunskap om medarbetarnas ekonomiska villkor, skolavgifter för barn, vårdkostnader för föräldrar, osv.
Till sist framförde Hans Rosling sin respekt och beundran för det arbete RLB utför.