Empowering girls / stärka flickor

Från mars 2020 till januari 2021 var skolorna stängda i Kenya på grund av covid-19 pandemin. Samtidigt gällde andra restriktioner som begränsade människors möjligheter att försörja sig. Att skolorna stängde betydde att flickor som tidigare gått i skolan var hemma. En del blev utnyttjade sexuellt då de kunde röra sig i omgivningarna, en del blev bortgifta. Samtidigt ändrade sig också normerna i samhället, unga män började skryta om att göra flickor med barn. Detta resulterade i att tonårsgraviditeter och nu tonårsmammor har ökat markant i områden där Rotary Doctors är verksamt. Då inkomsterna minskade var det ett bra alternativ för familjer att deras dotter giftes bort. I många delar av Kenya får familjen ett brudpris när en flicka gifts bort, oftast är det i form av boskap.
I samarbeta med hälsomyndigheterna åker Rotary Doctors redan runt i dessa områden med mobila barn- och mödravårdskliniker, olika dagar till olika byar. På så sätt förstod Rotary Doctors att dessa flickor behövde kunskap och stöd.

Stöd till flickor och unga kvinnor

I september 2021 gjordes ett upprop till Rotaryklubbar och privatpersoner för stöd till dessa flickor.
I oktober startade Rotary Doctors fyra grupper för unga mammor, vid första tillfället kom det mellan 23 och 39 unga kvinnor till dessa grupper. De är mellan 14 – 23 år, de flesta redan mammor men också gravida. Vid första mötet fick flickorna information om projektet och kunskap om menstruationscykeln och vikten av hygien. Vid de nästkommande mötena fick de veta mer om sexualkunskap, preventivmedel och mödravård. Rotary Doctors personal har goda erfarenheter att prata med kvinnor om dessa ämnen. Det kom flera och fler kvinnor för varje möte som gick, i december var det mellan 32 och 41 unga kvinnor grupperna.
Vid andra mötet fick flickorna även en kit med textilbindor, trosor och hygienartiklar till en kostnad av cirka 50 kr. Bindorna har ett ytskikt av bomull, en insida med flanell och en fuktspärr av polyester och om de tvättas och sköts på rätt sätt ska de kunna användas i minst 3 år. De är tillverkade av ett socialt företag i Kenya som anställer ungdomar. Att få tag på bra och prisvärda bindor är ju oftast svårt i dessa länder. Utvärderingen av gruppmötena har varit mycket positiva, det har varit bra kunskap, textilbindorna får högt betyg och 90 % av de unga mödrar säger att de har eller ska börja med preventivmedel. 

I februari 2022 startade samma projekt i North Pokot området. Det är upplagt på lite annorlunda sätt eftersom det är så många unga mammor där. De får samma information och får diskutera samma frågor. När man gått igenom hela programmet och varit med på alla träffar så får flickorna kitet med textilbindor. Detta projekt fortsätta hela året 2022 och i början av 2023 kommer nya grupper att starta.

Denna insamlingen gav totalt 140 000 kr. De medlen har gått till att köpa in de kits med bindor som skänks bort till flickorna och till andra kostnader i samband med de möten och utbildningar som beskrivits ovan, pennor, anteckningsböcker, kostnader för föreläsare och personal, transport- och planerings/ uppföljningskostnader samt till barn- och mödravården som dessa unga flickor erbjuds.

 

Uppropet: Upprop Unga kvinnors rätt till hälsa