Upprop – Stoppa tonårsgraviditeter

I Rotary Doctors’ verksamhetsområde i North Pokot blir flickor så unga som 12-14 år mammor. Oftast för att de gifts bort tidigt, men även graviditeter mellan unga flickor och tonårspojkar utanför äktenskapet har ökat den sista tiden. Att bli gravid och få barn så tidigt medför stora risker eftersom mamman inte växt färdigt.

Först och främst är det hälsorisker under graviditeten och under förlossningen. Unga mammor har 4-5 gånger så hög risk att dö av komplikationer i samband med graviditeten. Det handlar oftast om blödningar och havandeskapsförgiftning som inte behandlas. Det är också en högre risk för barnet när det föds av en så ung mamma.

Men det finns också många risker eller nackdelar förutom själva förlossningen. Det beror på att den unga flickan inte kan fortsätt i skolan och får inte den kunskap som hon behöver. Hon blir ansvarig för små barn och blir ofta gravid snabbt igen.

Barn och tonåringar behöver därför kunskap om det som vi i Sverige kallar sex och samlevnad. Nu får de inte den kunskapen någonstans, inte från hemmet, inte från skolan och det de kanske får höra från äldre kompisar kan bestvara helt fel!

Därför har Rotary Doctors som ett pilotprojekt startat sex- och samlevnads utbildningar för barn och tonåringar ute i byarna vid våra jeeplinjekliniker. Just nu får fem grupper av cirka 20 barn- och ungdomar i varje vara med på en sex månaders kurs, med möten en gång i månaden. Där får de kunskaper om kroppens utveckling i tonårstiden, om hur man blir gravid, om menstruation till exempel. Eftersom könsstympning av tonårsflickor existerar i detta område får grupperna också information om varför detta är så farligt och innebär så mycket lidande. Slutligen grupperna också kunskaper om barnens rättigheter och får diskutera etik och vilken framtid som de själva vill ha. Alla får en t-shirt vid slutet av utbildningen med viktiga budskap på. Flickorna får också ett kit med textilbindor och hygienartiklar. Det vi lärt oss från dessa pilotkurser är att sex månader är för kort. Nu utökar vi tiden till ett år så att grupperna blir bättre etablerade och medlemmar kan stödja varandra samt också att påverka andra tonåringar som ”peer-to-peer-education”. Vi vill nu starta tjugo grupper för sex och samlevnadsutbildning, det skulle kosta 120 000 kr – så hjälp oss göra det!

Det går att bidra till uppropet direkt med en valfri summa: bankgiro 900-4722 eller Swish 900 4722. Skriv ”stoppa tonårsgraviditeter” på inbetalningen eller använd följande QR kod för Swish:  
Din klubb kanske vill ha ett klubbprojekt. Ge stöd till fem grupper för 33 000 kr, då får klubben mer detaljerad information om grupperna varje kvartal. Se på sidan: Projekt för klubbar – Rotary Doctors Sweden och skriv till info@rotarydoctors.se

Det behövs också insatser mot andra målgrupper för att skapa förändring. Samhällsledare, byäldste, äldre kvinnor, män, sjukvårdspersonal behöver involveras.  Rotary Doctors jobbar med detta också i For Change projekten i specifika geografiska områden. De projekten fortgår, men utbildningarna för tonåringarna vill vi göra i så stor områden som möjlighet och därför gör vi detta upprop.

Datum: 2024-03-25