Upprop – stöd ny jeeplinje – resultatet

 

Hösten 2023 bad Rotary Doctors om stöd från Rotaryklubbar i Sverige att starta en ny jeeplinjen för barn- och mödravård. Läs uppropet här:
Insamling för ny jeeplinje – Rotary Doctors Sweden

 

Den mobila kliniken i Wasat

I slutet av augusti och början av september hade förberedelser för jeeplinjen gjorts. Tillsammans med hälsomyndigheterna i regionen hade 21 platser valts ut dit jeepen med utrustning för en mobil klinik i bagageutrymmet skulle åka. Detta gjordes enligt vissa kriterier; det skulle vara långt till närmaste hälsoklinik; lågt antal vaccinerade barn, men möjligt att köra dit med en jeep. Jeeplinjen åker till 21 olika platser, varje plats får besök en gång i månaden. Efter beslutet om platser utbildades byhälsovolontärer för att sprida information till lokalbefolkningen om att servicen skulle komma och på vilka dagar. Volontärerna fick också kunskap om deras roll under kliniken. De hjälper till med registrering, vägning och mätning av barn och uppföljning mellan klinikdagarna.

I början av oktober kunde jeepen börja köra till de olika platserna. Den kenyanska personalen består av en sjuksköterska, en nutritionist och en chaufför/medhjälpare. På morgonen åker de först till en hälsoklinik som ligger närmast platsen där den mobila kliniken ska sättas upp. Därifrån följer en sjuksköterska med. När de kommer till platsen för dagens klinik får de först plocka ut och sätt upp utrustning. Ibland finns det en byggnad, ibland är det under ett träd. När allt är uppsatt börjar de med att undervisa mammorna (för det är nästa bara mammor med barn som kommer) om månadens hälsotema, efter det börjar vaccinationer, mödravårdskontroller. preventivmedelsrådgivning och kontroll av de små barnens vikt och längdkurva, och utdelning av extra mat till de som så behöver.

I denna bergiga norra delen av North Pokot, där distrikten heter Alale och Kiwawa är hälsovården knappt existerande. Mammor har tidigare fått gå långt, ibland räknat i mil, för att komma till en fungerade klinik. Mindre än 50 % av barnen har fått sina vacciner, mödravård existerade knappt, nästan alla föder barn hemma i hyddan och det finns ingen efterfrågan på preventivmedel. Det finns många felaktiga myter om det, så för att kvinnor ska våga börja med preventivmedel behövs mycket information som kvinnorna känner att de kan lita på. Att begränsa antalet barn som en familj får betyder mycket för barnen senare i livet. Det blir lättare att skicka barnen till skolan när det är färre barn i familjen, till exempel. På grund av bristen på hälsovård i området har det varit viktigt att starta Rotary Doctors nya service just här. Vi ska vara där behoven är störst!

Sjuksköterskan James ger vaccin till en flicka

Rotary Doctors finansierar den största delen av kostnaderna för jeeplinjen. Personalen, jeeparna, drivmedel, traktamente till byhälsovolontärer och ev. extra personal från hälsomyndigheterna, utrustning och en del läkemedel. Hälsomyndigheterna stödjer med vaccin och preventivmedel för de ska vara gratis till alla i landet. Tack vare uppropet har Rotary Doctors fått en grundplåt på cirka 60 000 kr. Men kostnaden för ett år är cirka 280 000 kr/år, så mer stöd behövs.

Uppdaterad 2024-02-22