10Vaccinationer inom Rotary Doctors

Det senaste verksamhetsåret 21/22 genomförde Rotary Doctors 48 000 vaccinationer på de tre sjuksköterskeledda jeeplinjer som organisationen ansvarar för i TransZoia och North Pokot. Samtidigt kontrolleras barnens vikt för att identifiera undernärda barn, mödravård ges till gravida kvinnor och preventivmedel prövas ut. De mobila klinikerna åker ut till de mest avlägsna delarna av dessa regioner. Verksamheten genomförs i samarbeta med hälsomyndigheterna (se längre ner).

Vaccinationerna som ges är i enlighet med barnvaccinationsprogrammet i Kenya:
BCG: Mot TBC
Polio: En vaccination som ges till nyfödda upp till 3 månader och tre vaccinationer som ges oralt.
PENTA vaccin: mot fem sjukdomar; difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B och en sorts influensa: Haemophilus influenzae type b (DTP-hepB-Hib).
PCV10:  Mot pneumokock som orsakar luftvägsinfektioner, t.ex. lunginflammation10-
ROTA: Rota virus vaccin mot en typ av magsjuka
IPV:
Inaktiverat polio vaccin
MR: Vaccin mot mässlingen och röda hund
HPV: HPV vaccin mot humant papillomvirus

48 000 vaccinationer betyder att cirka 5 000 barn har kommit till klinikerna och 3 900 barn har blivit registrerade som färdigvaccinerade vid Rotary Doctors kliniker. I de områden där vi också har kunnat genomföra utbildningar av byhälsovolontärer om vikten av vaccinering ser vi att fler barn får alla sina vaccinationer.

I Kenya är regeringen ansvarig för försörjning av vaccin till alla olika myndigheter och organisationer som vaccinerar. För Rotary Doctors del har vi sedan 6-7 år tillbaka avtal med de regionala myndigheterna att vi ansvarar för vaccinering på de jeeplinjer vi har, tidigare med svenska läkare och nu de sjuksköterskeledda linjerna som genomfört verksamheten sedan början på 2020. Avtalet nämner Rotary Doctors’ ansvar att erbjuda vaccinationer vid klinikerna och det säger också att hälsomyndigheterna bidrar med vaccin och en sjuksköterska till Rotary Doctors verksamhet. Rotary Doctors står för alla andra kostnader och är ansvarig för verksamheten. All vaccinering som görs vid Rotary Doctors kliniker registreras i vårt namn i de övergripande vaccinationsregistren i regionerna.

I de tre regioner där Rotary Doctors är verksamt har organisationen bidragit med mellan 14 % och 19 % av den totala vaccinationen i regionerna. Arbetet har dock fokuserat på att nå mammor och barn som har långt till andra vaccinations-möjligheter. Därför är verksamheten viktig och vi har ofta blivit uppmärksammade från myndigheternas sida där de tackat för våra insatser.