Statistik om verksamheten

Nedan följer lite statistik om den verksamhet som Rotary Doctors bedriver. Det är antal källor och brunnar som byggts, antal vaccinationer som givits, antal mödravårdskontroller och så vidare.

Siffror säger mycket men dock inte allt. Rotary Doctors strävar efter att nå de familjer och de byar som bäst behöver det på ett effektivt sätt. Verksamheten handlar inte om att bara nå så många som möjligt för att få så höga siffror som möjligt, i så fall hade vi kunnat jobba på ett annat sätt. Till exempel om det bara var att få kunna ge så många vacciner som möjligt så hade det varit lättare att åka till platser nära staden Kitale till platser med många familjer, men istället så vill Rotary Doctors verkligen nå de som inte har möjlighet att få vacciner på annat sätt och därför åker vi oftast långt ut på landsbygden eller där vaccinationstäckningen är låg av andra orsaker. Ibland fortsätter vi jobba i en by där antalet som kommer för vaccinering är lågt för att vi vet att just dessa barn annars inte skulle bli vaccinerade för att de bor långt ifrån annan service. Ibland kommer vi månad efter månad till en plats även om antalet som vaccineras inte är så högt, för att det behövs tid tills mammor har fått så mycket information så att de förstår vikten av vaccinationer. Byhälsovolontärerna som informerar mammorna får då stöd av Rotary Doctors för sitt arbete. Därför måste siffror också ses i ljuset av hur Rotary Doctors jobbar.

Rotary Doctors jobbar nära lokalbefolkningen och vill ge dem mer kunskap och makt att påverka sina egna liv. Det gör vi genom att ge kunskap om hälsofrågor och om vilka rättigheter som lokalbefolkningen har, samt hur man kan jobba för att förbättra sin situation. Rotary Doctors samarbetar också med hälsomyndigheterna, dels genom att tillsammans nå ut till avlägsna platser med hälsoservice, dels genom att våra läkare stödjer kunskapsöverföring och utveckling vid några små sjukhus och vårdcentraler. Vi kanaliserar inte några pengar eller andra resurser genom myndigheterna.

16/1717/1818/1919/2020/2121/22
Läkare, antal på uppdrag363739177
Tandläkare, antal på uppdrag111099
Mödravård, antal mödravårdskontroller3 8937 1202 8033 1334 0394 623
Familjeplanering, antal preventivmedel6 0266 4083 0252 1944 1355 246
Vacciner, antal vaccinationer13 76923 37912 78719 24839 665 

48 805

 

Fullt vaccinerade barn, antal2 2002 0821 5991 8213 2833 946
Brunnar, antal1110101188
Källor, antal15141715109
Latriner, antal hushåll som fått stöd att bygga en latrin enligt hygienstandards 

418

 

674 

491

 

442