Statistik om verksamheten

Nedan följer lite statistik om den verksamhet som Rotary Doctors bedriver. Det är antal källor och brunnar som byggts, antal vaccinationer som givits, antal mödravårdskontroller och så vidare.

Siffror säger mycket men dock inte allt. Rotary Doctors strävar efter att nå de familjer och de byar som bäst behöver det på ett effektivt sätt. Verksamheten handlar inte om att bara nå så många som möjligt för att få så höga siffror som möjligt, i så fall hade vi kunnat jobba på ett annat sätt. Till exempel om det bara var att få kunna ge så många vacciner som möjligt så hade det varit lättare att åka till platser nära staden Kitale med många familjer, men istället så vill Rotary Doctors verkligen nå de som inte har möjlighet att få vacciner på annat sätt och därför åker vi oftast långt ut på landsbygden eller där vaccinationstäckningen är låg av andra orsaker. Ibland fortsätter vi jobba i en by där antalet som kommer för vaccinering är lågt för att vi vet att just dessa barn annars inte skulle bli vaccinerade för att de bor långt ifrån annan service. Ibland kommer vi månad efter månad till en plats även om antalet som vaccineras inte är så högt, för att det behövs tid tills mammor har fått så mycket information så att de förstår vikten av vaccinationer. Byhälsovolontärerna som informerar mammorna får då stöd av Rotary Doctors för sitt arbete. Därför måste siffror också ses i ljuset av hur Rotary Doctors jobbar.

Rotary Doctors jobbar nära lokalbefolkningen och vill ge dem mer kunskap och makt att påverka sina egna liv. Det gör vi genom att ge kunskap om hälsofrågor och om vilka rättigheter som lokalbefolkningen har, samt hur man kan jobba för att förbättra sin situation. Rotary Doctors samarbetar också med hälsomyndigheterna, dels genom att tillsammans nå ut till avlägsna platser med hälsoservice, dels genom att våra läkare stödjer kunskapsöverföring och utveckling vid några små sjukhus och vårdcentraler. Vi kanaliserar inte några pengar eller andra resurser genom myndigheterna.

16/1717/1818/1919/2020/2121/2222/23
Läkare, antal uppdrag36373917714
Barnmorska, antal uppdrag1
Tandläkare, antal uppdrag1110992
Mödravård, antal mödravårds-kontroller3 8937 1202 8033 1334 0394 6236 155
Familjeplanering, antal preventivmedel6 0266 4083 0252 1944 1355 2468 907
Vacciner, antal vaccinationer13 76923 37912 78719 24839 66548 80547 500
Fullt vaccinerade barn, antal2 2802 0821 5991 8213 2833 9463 804
Brunnar, antal111010118812
Källor, antal1514171510913
Latriner, antal hushåll som fått stöd att bygga en latrin enligt hygienstandards4186744914421 190

För mer detaljerat info se Årsberättelserna på sidan: Stiftelsen och verksamheten

Uppdaterad: 2023-07-27