TULOP KESIS COMMUNITY UNIT
Byhäsovolontärutbildning – uppföljningsrapport mars 2021

Rotary Doctors genomförde en 5-dagars byhälsovolontärutbildning för 10 volontärer i Tulop Kesis community unit i  Endebess Sub County den 9-13 november 2020. Projektet var sponsrat av Sölvesborg-Lister Rotaryklubb. Tulop Kesis är en av community-enheterna inom Endebess Sub County där vi för närvarande har fyra platser för den mobila barn och mödravården.

Utbildning i november

Denna utbildning syftade till att ge volontärerna kunskap för effektiv information och mobilisering av lokalsamhället vad gäller hälsa. Området har en ungefärlig befolkning på 4295 vilket betyder 1321 hushåll och har totalt 8 byar. Det är ett område där människor har trängt in på mark nära Mont Elgonvulkanen för bosättning. De flesta av dem har mycket små bitar jord där de odlar majs och bönor för konsumtion. Vissa håller husdjur i små mängder, t.ex. kyckling, får och nötkreatur. Det är 10 byhälsovolontärer som ansvarar för detta område och de deltog i utbildningen som hade följande ämnen:
1. Mobilisering av lokal samhället
2. Rättighetsbaserat arbetssätt
3. Familjeplanering
4. Förebyggande vård
5. Vaccination
6. Tillväxt och utveckling och näringsbehov hos små barn.
7. Rapporteringsverktyg och ”remissystem”.
Varje byhälsovolontär har ett antal, upp till 100 hushåll, som de är ansvariga för. De ska gå runt och besöka hushållen, informera om hälsoaspekter och samtidigt skriva remisser till de som behöver besöka hälsodispensären/vårdcentralen, t.ex. de som har barn som behöver vaccineras.
Syftet med utbildningen var att ge volontärerna kunskap och färdigheter om ovanstående ämnen för att öka deras effektivitet.

Hushåll i Tulop Kesis

Uppföljningen har nu gjorts för att bedöma utbildningens inverkan. Uppföljningens mål var att:
1. Bedöm nivån på beteendeförändring som ett resultat av utbildningen
2. Bedöma förändringen av tjänsteupptagningen av de reproduktiva hälsoparametrarna som tränas.
3. Bedöma vad byhälsovolontärerna lärde sig under utbildningen
4. Utvärdera antalet hushåll som hittills har uppnåtts av utbildade byhälsovolontärerna.

Bedömningsverktygen var:
1. Data från RDS mobila barn och mödravårdskliniker och uppgifter från regeringens hälsodispensär/vårdcentral i området. Besök i hushåll i området och diskussioner med byhälsovolontärerna.

KOMMENTARER OCH IAKTTAGELSER
Vi besökte minst 4 hushåll per utbildad byhälsovolontär, totalt 40 hushåll. De hade alla fått besök av volontärerna efter utbildning från samhällets frivilliga ansvariga. Vi besökte också hälsodipensären och den ansvariga sjuksköterskan angav att det var en stor förbättring av antal besök för förebyggande barn och mödravård till kliniken.  Detta framgår av uppgifterna nedan.

S/NOAKTIVITET
Information från den statliga hälsodispensären/vårdcentralen
NOVEMBER före utbildningenDECEMBERJANUARIFEBRUARI
1Antal kvinnor mellan 15-49 år som fått rådgivning om preventivmedel av byhälsovolontärerna.7112631
2Antal kvinnor mellan 15-49 år remitterade till preventivmedels-rådgivning av byhälosvolontärer, och som har kommit till kliniken och fått rådgivning och preventivmedel.1131619
3Antal kvinnor mellan 15-49 år som har fått preventivmedel (inkluderar de under punkt 2), men även andra som inte kommit med ”remiss-blankett”.622

 

2836
4Antal gravida kvinnor som  fått rådgivning om mödravård från byhälosvolontärerna.481114
5Antal gravida kvinnor som har remitterats till hälsokliniker och kommit till kliniken och registrerats som ”första besöket”.28710
6Antal kvinnor som kom för förlossning till kliniken, som födde på kliniken för första gången.37916
7Antal mammor med nyfödda barn, som fått besök av byhälsovolontärer inom 48 timmar från födelsen.37915
8Antal barn med undernäring som har registrerats vid klinikerna.0012
9Antal barn mellan 0-11 månader som remitterats för vaccination av byhälsovolontärerna och kommit till kliniken, samt registrerats och fått vaccin.6314055
10Antal hushåll som har fått besök av byhälsovolontärer.289311445503
11Antal nya latriner som är byggda.03211

Ovanstående är en sammanfattning av data som rapporterats av de 10 byhälsovolontärerna till den statliga hälsodispensären/vårdcentralen under det första kvartalet efter utbildningen.

Rotary Doctors mobila kliniker har också rapporterat en ökning av antalet kvinnor som kommit för barn- och mödravård.

Utbildningen har haft en stor inverkan i lokalsamhället eftersom många fått ny kunskap, speciellt har inställningen till preventivmedel och att genomföra förlossningen vid hälsovårdsanläggningen förändrats, något som man tidigare inte sett så stora förändringar av.

Rapport av Selina Wachiyye