Översvämningar i Kenya

Nu i maj i år har vi nåtts av nyheter om översvämningar i Kenya, havet utanför Kenyans kust är extra varmt på grund av El Nino och klimatförändringarna och det betyder att mycket mer regn än vanligt. Det har främst drabbat östra och centrala Kenya, men det har också regnat mer än vanligt i Rotary Doctors verksamhetsområden i västra Kenya.

När jeeplinjerna i North Pokot som vanligt skulle åka på uppdrag till byar för att sätta upp barn- och mödravårdskliniker möttes de av nedanstående vattendrag. I vanliga fall är det bara att köra över, denna dag fick de vända om.

Sådan här nederbörd och översvämningar kommer fort och kan försvinna fort, men den gör skada. I Pokotområdet har det varit enstaka dödsfall, skolor och andra byggnader har spolats bort. Bybor har också ofta små fält nära floden då det är fuktigare där så det växer bättre och de kan försvinna ner i floden.

För Rotary Doctors jeeplinjeteam fungerade det bättre nästa dag, då skulle de inte lika långt bort och vägen var bättre. Då kom de fram till platsen för jeepkliniken den dagen och kunde ge all service som vanligt.