Fakta om gåvoregistrering och statistiksammanställning

En gåva registreras alltid på den person som står som betalare – om inte givaren på inbetalningen tydligt uttryckt att gåvan kommer från någon annan eller ska ”tillgodoräknas klubben”. Det är den som registrerats som givare som får tacket per SMS eller mejl. Tack skickas ut cirka en gång i månaden.

Om en givare skrivit att gåvan ska tillgodoräknas klubben registreras gåvan på klubben och kommer i klubbens insamlingsstatistik. Klubben får tackmejlet och inte den individuella givaren.

Tack skickas ut per SMS och mejl och till klubbar skickas de ofta till klubbens mejladress, t.ex: vetlanda@rotarydoctors.se

Alla gåvor från individer, klubbar och andra registreras också på ett distrikt i enlighet  med var gåvogivaren bor/har sin adress. Om det inte är möjligt att identifiera en adress – gäller speciellt SMS-gåvor – registreras på ett icke existrande distrikt.

Gåvor som kommer från givare som har en adress utomlands eller där givarens namn är oläsligt eller adressen är ofullständig hamnar på ett icke existerande distrikt.

Minneshälsning skickas före begravningen i första hand till begravningsbyrån annars till anhöriga, begravningslokalen eller i de fall vi inte lyckats spåra någon av ovanstående adresser i sista hand tillbaka till givaren. Jubileums- och högtidshälsningar skickas till jubilaren om vi har adressen, annars tillbaka till givaren. Givaren får inget tackbrev.

Om du inte beställer högtidskort direkt från webbsidan utan betalar in en gåva genom banken och det står högtidskort, men inte någon hälsning i bankinformationen skriver vi en enkel hälsning och givarens namn och skickar till jubilaren eller begravningsbyrån/anhöriga.
Du kan också ringa till Rotary Doctors gåvoregistrerare och beställa högtidskort direkt: 0383-46 74 80.

Cirka tre veckor efter en begravning, födelsedag eller ett jubileum skickas uppgift om insamlad summa till begravningsbyrån/anhörig eller jubilaren om summan överstiger 999 kronor och kommit från minst två givare. Det går också vid förfrågan att få en lista på alla givare. Uppgift om hur mycket en specifik givare skänkt lämnas aldrig ut.

Om du vill läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i samband med gåvor: Klicka här.

Uppdaterad: 2023-01-19