2Att göra skillnad

Rotary i Ängelholm gör skillnad. Och har nu gjort det för tredje året i rad och på ett för byborna i Kenya mycket påtagligt sätt. Idag har ca 11.000 invånare i 9 byar fått tillgång till rent vatten, vilket innebär en fantastisk och på flera sätt livsavgörande förändring i deras dagliga liv.

På Kenyas landsbygd är det vanligt att byborna hämtar det mesta av sitt vatten från en flod eller ett mindre vattendrag. Det är normalt ett av de sämsta sätten att förse sig med dricksvatten, eftersom det inte är rent utan på flera sätt nedsmutsat av befolkning och boskap i byar uppströms. Man slänger ofta sina sopor i det rinnande vattnet och nyttjar det både till tvätt och som toalett.

För tredje året i rad har de fyra Rotaryklubbarna i Ängelholm gemensamt, tillsammans med sponsorer från sina egna klubbar, finansierat nio brunnar på landsbygden i Kenya. Den senaste har färdigställts i byn Lairi i området Kakamega. Byn har ca 400 invånare och de har sedan lång tid tillbaka, via olika kanaler, framfört önskemål om att få en brunn.

Rotaryklubbarnas satsning sker i samarbete med Rotary Doctors (RDS), en stiftelse som sedan starten 1988 arbetar med att förbättra hälso- och sjukvård för familjer som annars skulle vara utan sådan. Oftast sker det genom en nära samverkan med lokalsamhället och lokala myndigheter i det land, i detta fall Kenya, i vilket satsningen ska ske.

När en by får tillgång till rent vatten medför det många positiva effekter. Hälsan hos befolkningen förbättras. De slipper vattenburna sjukdomar, till exempel diarréer, som ofta leder till döden, speciellt hos barn. Dessutom förbättras tandhälsan och hygienen. Även husdjuren får tillgång till rent vatten vilket har en positiv inverkan på matproduktionen.

Men det handlar även om andra väl så viktiga sociala effekter. Till detta hör att byborna får ett gemensamt ansvar för brunnens skötsel. För barnen, främst flickorna och de yngre kvinnorna, är det en dubbel positiv effekt. Dels kan de sköta sin personliga hygien på ett bättre sätt, vilket gör det möjligt för dem att delta i den utbildning som kan finnas i området, dels skapar det tid för arbete på fälten och i hemmen, eftersom de inte behöver gå långa sträckor för att hämta rent vatten.

Rotary är en världsomspännande organisation med 1,2 miljoner medlemmar i ca 32 000 klubbar. Från att ha varit ett yrkesnätverk är Rotary nu även en organisation som lockar medlemmar till att utvecklas som individer inom ramen för nätverket med stöd av kontinuerlig påfyllnad av kunskap inom ett brett fält. Men främst bidrar Rotary till att göra skillnad för människor lokalt och globalt genom ekonomiskt stöd i skilda projekt.

I Ängelholm finns fyra Rotaryklubbar. De samverkar i flera projekt varav brunnsprojekten i Kenya för närvarande är de mest framgångsrika.

Ytterligare information kan lämnas av Karin Håkansson, Generalsekreterare, Rotary Doctors Sweden: karin.hakansson@rotarydoctors.se