Matkris i Kenya – projekt Extra mat

Torkan och matkrisen syns nu tydligare i North Pokot, Kenya, ett av de områden där Rotary Doctors är aktiva. I en del av de byar där Rotary Doctors har barn- och mödravårdskliniker var det tidigare 30 % av alla barn under 5 år som var  undernärda.  Under hösten gjorde Rotary Doctors ett upprop till Rotarymedlemmar och Rotaryklubbar för att kunna genomföra ett projekt och ge stöd till familjer med extra mat. Cirka 100 000 kr  har skänkts till detta ändamål.

Cirka 50 % av alla barn i Norra Pokot det man kallar ”stunted”, det betyder att de har en hämmad tillväxt på grund av att under långa tider få för lite mat för att växa tillräckligt. Enligt Världshälsoorganisationens definition är dessa barn undernärda. Men måttet för undernäring är lägre satt i kenyanska områden som är ”Semi-Arid”, alltså ökenliknande som det är i North Pokot. Där är så många barn som är kroniskt undernärda om man skulle använda Världsorganisationens mått så att för stora grupper skulle behöva extra mat. Så när Rotary Doctors har projekt mot undernäring så används samma mått som sjukvården i Kenya använder. I stället för att bara titta på längd i förhållande till ålder så tittar man också på andra mått, så som vikt, överarmsmått och sen gör man en bedömning i enlighet med en skala och bestämmer om barnet är undernärt. I augusti förra året var drygt 15 % av alla barn under 5 år i hela Pokot undernärda. I Norra Pokot är det värre, i några byar där Rotary Doctors gjorde kontroller var andelen undernärda barn mer än 30 %. Inom de närmast månaderna kommer hälsomyndigheterna att göra en heltäckande undersökning för att fastställa hur situationen är i hela regionen.

I ett av de områden som varit värst drabbade startade insatserna redan i september tack vare Falun Rotaryklubb, sedan någon månad är projektet nu utvidgat till alla de områden där Rotary Doctors har mobila barn- och mödravårdskliniker tillsammans med hälsomyndigheterna. En nutritionist anställd av Rotary Doctors leder projektet. Alla barn som är undernärda registreras och om de är akut undernärda får de direkt suga i sig näringstillägg i form av jordnötsmassa, som mammor sen får mer av att ta med sig hem. De mammor som har barn som är moderat undernärda får extra näringsrik gröt med sig hem. Det får också de barn som efter att ha varit akut undernärda blir lite bättre så de kan räknas som moderat undernärda. Maten köpas in av Rotary Doctors, men en del får vi också av hälsomyndigheterna som vi samarbetar med. Det viktigast steget i projektet är att alla familjer som har barn inskrivna i projektet får hembesök. Det är viktigt att följa upp så mammor förstår vilken kost barnet eller barnen behöver för att gå upp i vikt. Det är också lätt att den extra maten delas med andra annars. Vid hembesöket blir det också tillfälle att prata mer om barn, hälsa och kost.

Barnen får också järn, A-vitamin och medel mot mask i magen. Det är ganska vanligt att barn har mask och det gör ju inte undernäringen bättre.

En del av pengarna som samlats in går alltså till inköp av mat, en annan del till att täcka kostnader för personal som arbetar med projektet. Byhälsovolontärer som följer upp barnens situation mellan besöken av nutritionisten och barn- och mödravårdsklinikerna får också en del stöd.

Rotary Doctors har också fått i uppdrag anordna undervisning för cirka femtio byhälsovolontärer i nya områden för att de just har den viktiga uppgiften att ute i byarna identifiera de barn som är undernärda eller riskerar att bli undernärda samt att få mammor att ta med sina barn till fasta eller mobila kliniker där de kan få stöd och hjälp. De ska få utbildning om hur de ska jobba nu när undernäringen ökar. Kostnaden för dessa utbildningar tas inte från det upprop om stöd till extra mat som gjordes i höstas, utan från andra medel.

Vid kriser vet vi också sen tidigare att könsrelaterat våld och barnäktenskap ökar. När unga flickor gifts bort blir en färre mun att mätta och i North Pokot innebär det också att familjen får boskap i brudpris. Det är kvinnor och barn som drabbas hårdast av en kris. Därför fortsätter också Rotary Doctors projekt som handlar om Kvinnors rätt till hälsa i området.

Orsakerna bakom krisen är den långvariga torkan, på grund av klimatförändringar, samt besvär vid en av de värsta gräshoppsinvasioner som var häromåret i kombination med världskrisen vad gäller mat på grund av kriget i Ukraina. Enligt en rapport från i höstas har Kenya drabbats av en 70-procentig minskning av produktionen av grödor och har förklarat ett nationellt katastrofläge. 3,1 miljoner människor levde då i akut hunger och var i behov av hjälp, 1,4 miljoner döda boskapsdjur hade registrerats. Nu ett antal månader senare är det värre. Den svåraste situationen är i norra och östra Kenya, regioner som Turkana, Samburu och Wajir men området North Pokot, där Rotary Doctors har verksamhet är ett område som också drabbats. Kenya är också ett land som brukar importera vete från Ukraina och Ryssland. Nu är priserna höga på världsmarknaden vilket också slår igenom på priser i Kenya. Så samtidigt som familjers egen produktion av mat, genom boskapshållning eller genom att odla är hårt belastad är det också svårt och dyrt att köpa mat.

Artikel från Falukuriren om nutritionsprojektet: Artikel Falukuriren 20230125

Uppdaterat: 2023-02-24