Matkris i Kenya

Nu börjar den matkris som det varnats om synas i de områden där Rotary Doctors är verksamt. Därför skickar nu Rotary Doctors ett upprop till Rotarymedlemmar och Rotaryklubbar för att ge stöd och extra mat till familjer med undernärda barn. Se uppropet: Upprop Extra mat september -22
Krisen syns speciellt i vissa områden i Pokot där majsfälten är uttorkade och inget kommer att kunna skördas. Majs utgör basfödan för de flesta. I vissa områden är man helt beroende boskap som man får mjölk från och som säljs för att köpa majsmjöl. Det är nu ont om bete, boskap får slaktas för tidigt och boskapsskötarna söker sig till nya områden, men detta leder till konflikter med de grupper som redan har boskap där. Hela Kenya har drabbats av torka i olika grad, men skördarna blir mycket sämre än vanligt.

Till Rotary Doctors kliniker kommer nu fler barn som är undernärda, fler barn som är gravt undernärda, men speciellt de som är moderat undernärda, men som kommer att vara sämre om någon månad om de inte får mat.

Rotary Doctors vill nu göra två insatser. Dels göra uppsökande verksamheten i några byar som är mest drabbade för att kunna identifiera de barn som behöver speciellt stöd. De kommer då att få extra näringsrik gröt, extra mineraler och medicin för avmaskning och barnen kommer att följas under en tre månaders period.
Dels kommer det barn till de mobila barn- och mödravårdsklinker som Rotary Doctors bedriver i området tillsammans med hälsomyndigheterna. En nutritionist är alltid med vid kliniken och har näringstillägg att ge till familjer, detta är ett stöd från UNICEF och EU som kommer genom hälsomyndigheterna. Men nu räcker inte detta stöd, mer behövs för att man inte ska behöva säga nej till stöd för familjer med barn med undernäring. Dessa barn får också extra mineraler och avmaskning.

Vid kriser vet vi också sen tidigare att könsrelaterat våld och barnäktenskap ökar. När unga flickor gifts bort blir en färre mun att mätta och i North Pokot innebär det också att familjen får boskap i brudpris. Det är kvinnor och barn som drabbas hårdast av en kris. Därför fortsätter också Rotary Doctors projekt som handlar om Kvinnors rätt till hälsa i området.

Orsakerna bakom krisen är den långvariga torkan, på grund av klimatförändringar, samt besvär vid en av de värsta gräshoppsinvasioner som var häromåret i kombination med världskrisen vad gäller mat på grund av kriget i Ukraina. Enligt en rapport har Kenya drabbats av en 70-procentig minskning av produktionen av grödor och har förklarat ett nationellt katastrofläge. 3,1 miljoner människor lever redan i akut hunger och är i behov av hjälp, 1,4 miljoner döda boskapsdjur har registrerats. Den svåraste situationen är i norra och östra Kenya, regioner som Turkana, Samburu och Wajir men området North Pokot, där Rotary Doctors har verksamhet är ett område som nu drabbats. Kenya är också ett land som brukar importera vete från Ukraina och Ryssland. Nu är priserna höga på världsmarknaden vilket också slår igenom på priser i Kenya. Så samtidigt som familjers egen produktion av mat, genom boskapshållning eller genom att odla är hårt belastad är det också svårt och dyrt att köpa mat.

Skicka ditt stöd till Rotary Doctors, skriv ”Extra mat” på inbetalningen.
Swish: 900 47 22
Bankgiro: 900-4722