Matkris i Kenya

Torkan och matkrisen syns nu tydligare i North Pokot, Kenya, ett av de områden där Rotary Doctors är aktiva. Myndigheterna har genomför just nu en inventering för att se hur stor del av befolkningen i Pokotområdet är drabbat. I de områden där Rotary Doctors har barn- och mödravårdskliniker var det tidigare 30 % av alla barn under 5 år som var  undernärda.  Under hösten gjorde Rotary Doctors ett upprop till Rotarymedlemmar och Rotaryklubbar för att kunna genomföra ett projekt och ge stöd till familjer med extra mat. Cirka 100 000 kr  har skänkts till detta ändamål.

Överarmsmått används för att identifiera undernärda barn

I ett av de områden som varit värst drabbat startade insatserna redan i september tack vare Falun Rotaryklubb, sedan någon månad är projektet nu utvidgat till alla de områden där Rotary Doctors har mobila barn- och mödravårdskliniker tillsammans med hälsomyndigheterna. En nutritionist är alltid med vid kliniken. Nu kommer alla barn som är undernärda att registreras och får direkt näringstillägg i form av jordnötsmassa. Barnen får också järn, A-vitamin och medel mot mask i magen. Det är ganska vanligt att barn har mask och det gör ju inte undernäringen bättre. Den extra maten som barn får direkt, jordnötsmassan, och den som familjer med sig hem, extra näringsrik gröt kommer dels att köpas in av Rotary Doctors, men en del får vi också av hälsomyndigheterna som vi samarbetar med. Det viktigast steget i projektet är att alla familjer som har barn inskrivna i projektet är att de ska få hembesök. Det är viktigt att följa upp så mammor förstår vilken kost barnet eller barnen behöver för att gå upp i vikt. Det är lätt att den extra maten delas med andra annars. Vid hembesöket blir det också tillfälle att prata mer om barn, hälsa och kost.

En del av pengarna som samlats in går alltså till inköp av mat, en annan del till att täcka kostnader för personal som arbetar med projektet. Byhälsovolontärer som följer upp barnens situation mellan besöken av nutritionisten och barn- och mödravårdsklinikerna kommer också att utbildas så att de ska veta hur de ska agera. Uppdatering om projektet kommer på denna sida längre fram.

Vid kriser vet vi också sen tidigare att könsrelaterat våld och barnäktenskap ökar. När unga flickor gifts bort blir en färre mun att mätta och i North Pokot innebär det också att familjen får boskap i brudpris. Det är kvinnor och barn som drabbas hårdast av en kris. Därför fortsätter också Rotary Doctors projekt som handlar om Kvinnors rätt till hälsa i området.

Orsakerna bakom krisen är den långvariga torkan, på grund av klimatförändringar, samt besvär vid en av de värsta gräshoppsinvasioner som var häromåret i kombination med världskrisen vad gäller mat på grund av kriget i Ukraina. Enligt en rapport har Kenya drabbats av en 70-procentig minskning av produktionen av grödor och har förklarat ett nationellt katastrofläge. 3,1 miljoner människor lever redan i akut hunger och är i behov av hjälp, 1,4 miljoner döda boskapsdjur har registrerats. Den svåraste situationen är i norra och östra Kenya, regioner som Turkana, Samburu och Wajir men området North Pokot, där Rotary Doctors har verksamhet är ett område som nu drabbats. Kenya är också ett land som brukar importera vete från Ukraina och Ryssland. Nu är priserna höga på världsmarknaden vilket också slår igenom på priser i Kenya. Så samtidigt som familjers egen produktion av mat, genom boskapshållning eller genom att odla är hårt belastad är det också svårt och dyrt att köpa mat.

Artikel från Falukuriren om nutritionsprojektet: Artikel Falukuriren 20230125

Uppdaterat: 2023-01-27