Upprop – stöd ny jeeplinje till de som behöver det mest

Rotary Doctors ber om stöd från alla Rotaryklubbar i Sverige att ge stöd till den nya jeeplinjen som startats i september. Läs uppropet här:
Insamling för ny jeeplinje – Rotary Doctors Sweden

I september startar Rotary Doctors en ny jeeplinje med barn- och mödravård bemannad med kenyansk personal. I den bergiga norra delen av North Pokot är hälsovården knappt existerande. Mammor får gå långt upp, ofta räknat i mil, för att komma till en fungerade klinik. Mindre än 50 % av barnen är nu vaccinerade, mödravård existerar knappt, nästan alla föder barn hemma i hyddan och det finns ingen efterfrågan på preventivmedel. Därför startar nu Rotary Doctors en ny service i området. Vi ska vara där behoven är störst!

Jeeplinjen kommer att åka ut för att sätta upp kliniker vid 21 olika platser i distrikten Alale, Kiwawa och Kasei. Alla platserna besöks en gång i månaden. En sjuksköterska leder arbetet tillsammans med en nutritionist. De mobila klinikerna sätts upp i en byggnad om det finns en liten kyrka eller någon annan ledig byggnad på platsen, annars ges servicen under ett träd. I området runt platsen dit kliniken kommer finns byhälsovolontärer som informerar mammor om ankomsten och ser till att de kommer till kliniken på rätt dag.

Förutom att all vaccin i enlighet med barnvaccinsprogrammet ges vid klinikerna så följs också barnens viktkurva upp för att identifiera barn som är undernärda. De får extra näring och mammorna stöd och undervisning. Mödravård, alltså att kontrollera kvinnor som är gravida är en annan del av arbetet vid klinikerna. Alla mammor får rådet att söka sig till en bemannad vårdcentral när det ska föda, men speciellt viktigt blir det när sjuksköterskan identifierar tecken på att förlossningen kan bli besvärlig. En viktig del av klinikens arbete är att informera om preventivmedel. Det finns många felaktiga myter om det, så för att kvinnor ska våga börja med preventivmedel behövs mycket information som kvinnorna känner att de kan lita på. Men preventivmedels-användningen har ökat i andra delar av Pokot där Rotary Doctors är aktiva. Att begränsa antalet barn som en familj får betyder mycket för barnen senare i livet. Det blir lättare att skicka barnen till skolan till exempel.

Kenya har de senaste åren drabbats hårt av torka och den ekonomiska krisen efter pandemin och i och med Ukrainakriget. Därför har priser gått upp och regeringen har fått höja moms och skatter. Exakt hur den ekonomiska utvecklingen går är svårt att bedöma. Detta kommer att inverka på till exempel hur mycket extra näring som behövs till undernärda barn och kostnaden på diesel och service för jeeparna samt också lönekostnaderna för personalen.

Rotary Doctors finansierar den största delen av kostnaderna för jeeplinjen. Personalen, jeeparna, drivmedel, traktamente till byhälsovolontärer och ev. extra personal från hälsomyndigheterna, utrustning och en del läkemedel. Hälsomyndigheterna stödjer med vaccin och preventivmedel för de ska vara gratis till alla i landet. Den nuvarande budgeten för kostnader är 350 000 kr/år.

Barn- och mödravården bedöms vara den mest kostnadseffektiva hälsoinsats som kan göras. Därför tycker Rotary Doctors att det är viktigt att satsa på att nå dem som är marginaliserade och bor i områden där det inte finns hälsoservice. Ett sånt område är norra delen av North Pokot. De har förnärvarande inte möjlighet att skydda sina barn mot barnsjukdomar eller möjlighet att slippa en del graviditeter och få föda säkert.

Uppdaterad 2023-10-27