Uppföljning Coronauppropet

Den sista veckan i april genomförde Rotary Doctors den första omgången utbildningar av byhälsovolontärer finansierat genom Rotaryklubbars stöd till ”Coronauppropet”. I området South Pokot utbildades 130 volontärer i tio olika enheter som i sin tur skulle informera hushåll om covid-19. I början av juni gjordes en uppföljning för att se vad hushållen fått för information och hur volontärerna hade klarat uppdraget.

Hushållen

I början av juni kunde mer än 75 % av hushållen bekräfta att de fått information om covid-19, de kunde berätta och visa hur man ska agera, t.ex. när man nyser eller hostar. De flesta, 75 % av hushållen som besöktes hade också tillverkat munskydd som de använde. Man visste också att det var viktigt att upprätthålla social distans, men de flesta sa dock att det var svårt när man bor trångt och går till marknaden. Många hushåll, mer än 70 %, hade också någon sorts anordning för att enkelt kunna tvätta händerna. Det sista en viktig åtgärd för att motverka alla sorters sjukdomar, även om många familjer har mycket långt till platsen där de hämtar vatten.

De anställda folkhälsosköterskorna vid hälsoklinikerna i området, bekräftar att de som nu kommer till klinikerna vet vad covid-19 och hur det kan förebyggas. Dessutom säger de att den allmänna hygienen har förbättrats då många tvättar händerna oftare och det beror helt säkert på den utbildning om corona som genomförts.

Volontärerna

Under uppföljningen diskuterades volontärernas rapporter till klinikerna och man intervjuade också 8 volontärer. I början av juni hade 80 % av alla hushåll fått besök av volontärerna. Det är framförallt de långa avstånden som gjort det svårt att genomföra besöken. Vi uppföljningstillfället i början av juni planerades hur de ytterligare 20 % av hushållen skulle besökas under de kommande tre veckorna.

Intervjuer med volontärer

Pauline Limareng, Kamalengh, Tonoyon/Simotwo unit

Det viktigaste som jag lärt mig: Handtvätt och andra förebyggande åtgärder som man kan göra för att undvika att bli sjuk.

Det viktigaste i mitt lokalsamhälle: Människor här har förstått att det kan vara riktigt farligt om man blir sjuk, de förstår hur viruset sprids. De försöker att förebygga så att ingen blir sjuk och är misstänkta mot sådana som kommer resan till byarna från andra delar av landet. Jag har satt upp affischer som visar på hur man ska göra för att undvika sjukdom samtidigt som jag besökt mina hushåll.

 

 


Sally Chemtai, Chorwai, Kabichibichi unit

Det viktigaste som jag lärt mig: Symptom, hur covid-19 smittar, förebyggande åtgärder och speciellt handtvättning.

Det viktigaste i mitt lokalsamhälle: Jag har varit runt i affären för att berätta hur de ska hantera pengar och hur de ska använda munskydd. Alla hushåll har också fått information och satt upp en handtvättsanordning och nu tvättar de händerna ofta. Det viktigaste för folk är att veta hur man måste ändra beteende, inte skaka hand och hur man ska agera på marknaden.

 

 

 

Gabriel Lopetakol, Kaporwobyn, Senetwo unit

Det viktigaste som jag lärt mig: Mer om covid-19, men speciellt om enkla handtvättandordningar, som ”tippy-tappy” metoden.

Det viktigaste i mitt lokalsamhälle: Folk frågar var karantänsplatserna finns och hur det fungerar. Men det viktigaste jag kunnat bidra med är att lära ut hur man använder ansiktsmasker på ett säkert sätt och hur man göra enkla handtvättanordningar.


Eunice Lokorio, Cheparerbyn, Senetwo unit

Det viktigaste som jag lärt mig: Hur viruset smittade och vad man kan göra för att förebygga det, vilka som är riskgrupper, och hur viktigt det är att tvätta händerna.

Det viktigaste i mitt lokalsamhälle: Folk vill veta var viruset kommer ifrån och om det finns någon behandling, men det som jag kunnat informera om och tycker är viktigt är hur man kan undvika att bli sjuk.

 

 

 

Silas Toromer, Lorwatabyn, Shalpogh Unit

Det viktigaste som jag lärt mig: Var viruset kommer från, hur man tvättar händerna, använder mask och vikten av social distans

Det viktigaste i mitt lokalsamhälle: De flesta vill veta om det finns någon bot mot covid-19, samtidigt tror många att viruset inte kommer hit. Jag har besökt alla hushåll och informerat om hur man kan förebygga sjukdomen.

 

 

 

Lydia Lokorwa, Fachirbyn, Shalpogh Unit

Det viktigaste som jag lärt mig: Hur man tvättar händerna och hur man använder munskydd, och vad byhälsovolontärerna har för roll för att förebygga covid-19.

Det viktigaste i mitt lokalsamhälle: Många trodde att viruset var konstgjort och inte skulle kunna påverka oss här, men nu vet de mer om riskerna och vad de kan göra själva för att undvika att bli smittade.

 

 

 

Emanuel Loriso, Seretow, Morpus Unit

Det viktigaste som jag lärt mig: Hur man tvättar händerna och varför det är viktigt för att förebygga covid-19 samt vad byhälsovolontärernas roll ska vara i att förhindra att viruset sprider sig.

Det viktigaste i mitt lokalsamhälle: Här har många trott att de äldre ledarna har gjort speciella ritualer så att viruset inte kan komma hit. De frågar mig också vilka örtmediciner som de ska använda mot sjukdomen. Så det har varit viktigt att lära ut rätt kunskap om viruset och bekämpa myterna, och förmedla kunskap om hur man förebygger och undviker att bli sjuk.

 

 

 

Gladys Leonard, Arotwa, Morpus Unit

Det viktigaste som jag lärt mig: Om virusets uppkomst, symptom, förebyggande åtgärder, riskgrupper och handtvättanordningar.

Det viktigaste i mitt lokalsamhälle: Det har varit att få folk att ändra beteenden, att inte skaka hand när det hälsar till exempel. Det som folk frågar om är om det finns något vaccin mot covid-19, men det gör det ju inte än.

 

 

 

 

Metod

Alla de 13 geografiska enheter där byhälsovolontärer utbildats besöktes av representanter från Rotary Doctors och representanter från hälsomyndigheterna på del-countynivå. I varje geografiska enhet besöktes tio slumpvis utvalda hushåll som intervjuades och fyra byhälsovolontärerna fick också frågor. Dessutom besöktes de hälsodispensärer som finns i området.

Kommentar

När uppropet förbereddes gjordes det med utgångspunkten att utbildningar främst skulle genomföras i TransNzoiaregionen och i andra hand Pokotregionen.
Efter att planeringen gjorts godkändes ett Global Grant projekt som åtta Rotaryklubbar i Sverige ansökt om tillsammans med en Rotaryklubb i Kenya med en liknande utbildningssatsning i TransNzoia och Bungomaregionerna. Därför har utbildningar baserade på finansieringen genom Coronaupprotet genomförts i Pokot regionen.
Vid genomförandet i Pokotregionen justerades planeringen för att anpassas till förhållande där. I Pokot finns det 25 byhälsovolontärer i en geografisk enhet, inte 10 vilket det är i andra regioner. Befolkningsantalet varierar också mer här, eftersom det är marginaliserade och avlägsna områden. I Pokot ansvarar därför varje volontär för mellan 20 – 60 hushåll. Utbildningsdelen dock genomfördes i enlighet med planen, 10 byhälsovolontärer utbildades från varje enhet eftersom inte fler kunde utbildas på grund av coronarestriktionerna i Kenya. De utbildade byhälsovolontärer har sedan besökt hushåll tillsammans med en annan byhälosvolontär som inte fått samma utbildning, för att lära upp honom eller henne. Efter den kunskapsöverföringen har alla byhälsovolontärer besökt sina egna hushåll och på sätt har alla hushåll nåtts av information. I uppropet fanns också en budget för att ge reseersättning/ett litet traktamente till de byhälsovolontärerna som skulle ha besökt 100 hushåll. Det är ju ganska tidskrävande. Detta har inte gjorts i Pokot, då man där alltså har färre hushåll och främst går mellan byarna där. Därför har istället medel kunnat användas till att utbilda fler byhälsovolontärer. Nästa uppföljningsrapport kommer från North Pokot.

 

 

 

2020-07-28