Att behandla skabb med stöd från Kungsbacka Rotaryklubb

Margareta Wargelius screenar för skabb.

Margareta Wargelius screenar för skabb. Foto: Jacinta Karim

 

Skabb är ett litet kvalster som dras till människokroppen då vår kroppsdoft och värme tilltalar dem. De bygger små gångar i vår hud där honan lägger ägg och de vanligaste symptomen vid skabb är irriterad klåda och utslag efter intensivt kliande. Detta leder också ofta till infektioner, speciellt när man kanske har ont om vatten.

Skabb sprids lätt mellan syskon och mellan elever på skolor.

I september 2016 upptäckte jeepläkaren som tjänstgjorde i Matungu att det var många skolbarn som kom till jeepkliniken med besvär från skabb. Hon hjälpte dem naturligtvis men såg snart att det behövdes en större insats. Så en speciell skolkampanj på 13 olika skolor genomfördes, då med stöd av Kungsbacka Rotaryklubb.

Nu vill Rotary Doctors göra flera kampanjer mot skabb och efterlyser stöd till att kunna gå ut och informera och behandla på skolor.

Skabb infekterade händer.

Skabb infekterade händer. Foto: Margareta Wargelius