Att slippa tandvärk

”Det är en skön känsla att med förvärvade yrkeskunskaper och tillsammans med teamet kunna befria människor från den kraftiga smärta som tandvärk innebär”. Det säger tandläkare Lars Wallin, just hemkommen från sin tjänstgöring vid Migorisjukhuset.

”Att med en enkel lagning kunna stoppa ett kariesangrepp, som utan tandläkarinsats skulle lett till tandutdragning känns ännu bättre”, fortsätter han.

Lars behandlade 348 patienter under sina sex veckor i Kenya. Än viktigare var kanske det förebyggande arbetet på skolorna då Lars undersökte barnens tänder och informera om tandvård.
Foto: Lars Wallin