46 klubbar över 1 kr/medlem/dag målet!

För några år sedan utmanade Rotaryklubbarna i Ängelholm sig själva och andra Rotaryklubbar att stödja Rotarys Läkarbank med 1 kr per medlem och dag under ett helt år. Under 2015 var det 46 klubbar om nådde det målet! Vi tackar dessa klubbar lite extra, genom att de kommer att synas i rullande text på första sidan av Rotarys Läkarbanks hemsida. Naturligtvis finns det många andra klubbar som också gjort fantastiska insatser genom olika aktiviteter, men som kanske har många medlemmar, eller gjorde en inbetalning på fel sida årsskiftet. Så vi utsträcker vårt tack till alla som bidraget under 2015!

Här kan du också se en lista på klubbarna: Klubbar 1kr/dag/medlem/år 2015