Kurs i Globala Infektioner och Internationell Hälsa

I oktober anordnar Futurum – akademin för omsorg och vård i Jönköping – en kurs för läkare och sjuksköterskor som vill orientera sig om infektioner som är vanliga i låginkomstländer samt få en inblick i hur vård kan bedrivas i resurssvaga länder. Kursen ger relevanta baskunskaper till nytta för arbete i låginkomstländer och belyser också hälsotillstånd som kan vara vanligt förekommande hos asylsökande eller andra invandrare till Sverige. Kursen är uppdelad på två veckor med olika profil och man kan gå bara den ena eller båda. Den första veckan är 17-21 oktober och den andra 24 – 28 oktober, 2016, bägge i Jönköping. Läs mer på sidan: http://plus.rjl.se/education_calendar_detail.jsf?nodeId=40210&childId=5037