Ny jeeplinje i Matungudistriktet

Förberedelsemöte med hälsokommittéerna

Rotarys Läkarbank har flyttat en jeeplinje från Nandi Hills till ett nytt distrikt, Matungu. I Nandi Hills har sjukvårdsmyndigheterna gradvis byggt ut nätverket av hälsodispensärer så att jeepläkarverksamheten inte behövdes mer. Byborna i all de fem områden som Läkarbanken besökte har nu andra möjligheter att få sjukvård. Då är det dags att flytta verksamheten dit den behövs. Matungu är ett nybildat distrikt. Det har bildats just för att samhällsservicen där är låg, det finns få sjukvårdsinstitutioner men ett högt befolkningstryck. Hälsomyndigheterna och Läkarbanken har skrivit ett samarbetsavtal om att öppna en ny jeeplinje i området. Förberedelserna har pågått sedan i september och nu i januari har linjen startat. Läs mer om hur förberedelserna med byarna gått till: Klicka här.