Rotary Doctors informationskampanjer om Coronaviruset i Kenya

Rotary Doctors skickade i april ut ett upprop till alla Rotaryklubbar i Sverige om stöd till informationskampanjer om Coronaviruset i Kenya. Byhälsovolontärer skulle utbildas och ska sen få stöd för att kunna genomföra en informationskampanj i sina egna byar genom att besöka varje hushåll. Utbildningarna skulle göras i grupper om 10 volontärer, och varje volontär har sedan ansvar för att stödja och besöka ca 100 hushåll. Målsättningen är att nå 20 områden, men behovet är mycket, mycket större så om vi får in mer pengar kan vi nå fler. Läs uppropet här: Upprop Corona
Läs mer här om resultatet av coronauppropet: klicka här.

Coronaviruset har betytt att Rotary Doctors Swedens verksamhet i Kenya har fått andra prioriteringar. På grund av reseförbuden och karantänstider kan inte läkare och tandläkare längre åka ner till Kenya. Men verksamheten pågår för fullt. Den kenyanska personal som Rotary Doctors har genom vår samarbetsorganisation i Kenya har fått utbildning om coronaviruset och hur man ska förhindra smittspridning. De har samtidigt gjort en plan på hur man ska kunna utbilda byhälsovolontärer om dessa viktiga punkter.

Under sista veckan i mars har man i små grupper utbildat 90 byhälsovolontärer. De kommer att kunna spela en viktig roll när det gäller information till befolkningen och som extra stöd vid kliniker och sjukhus. Men mycket mer utbildning behövs. Rotary Doctors hoppas därför att Rotaryklubbar i Sverige ska stödja detta viktiga arbete.

– Det är svårt att förutse hur situationen kommer att se ut om två månader, så därför behövs förberedelser nu, säger Daniel Muruka, koordinator för Rotary Doctors verksamhet i Kenya.

Utbildning av byhälsovolontärer

– Det är en mycket viktig insats som vår personal i Kenya kan göra nu, men för det behövs pengar, säger CG Olofsson, skattmästare i Rotary Doctors. Vi hoppas att Rotaryklubbar kan fortsätta att ge stöd även om många klubbar har gjort uppehåll med sina möten. Presidenter eller styrelser kan kanske ta beslut per telefon eller mail för att stödja dessa utbildningar. Pengar kan skickas per Swish 900 4722 eller bankgiro 900-4722.

Rotaryklubbarna i Mjölby, Mjölby-Högby, Skänninge, Tranås, Tranås-Sommenbygden och Ödeshög har redan skänkt 23 000 kr så att kurserna kan börja, men mer stöd behövs.

Den första identifierade personen som insjuknade i Coronaviruset i Kenya upptäcktes i mitten av mars. Det var en person som kom från USA. Även om det finns fler fall än de som har identifierats så är Kenya en månad eller mer efter i utvecklingen i jämförelse med Europa. Det finns alltså lite tid just nu för förberedelser. Att sprida information genom byhälsovolontärer är det sättet som Rotary Doctors har identifierat som det viktigaste.

Kenyanska sjukvården och samhället kommer att få stora utmaningar när pandemin sprids på landsbygden. Det finns en del handlingsplaner som gjorts för eventuella Ebolaepidemier som kan användas som grund, men det finns ju brist på allt, sjukvårdsmaterial, sjukhusplatser och utrustning. Befolkningen är yngre, men samtidigt har många underliggande hälsoproblem, så som HIV, undernäring och TB. Detta kommer att påverka smittspridning och hur allvarlig sjukdomen blir.

2020-04-17