Rotary Doctors informationskampanjer om Coronaviruset i Kenya

I november 2020 har coronapandemin pågått i mer än sex månader. I Kenya och i många länder i Afrika stängde man stora delar av samhället, förbjöd resor inom landet och hade utegångsförbud på kvällar och nätter. Coronaviruset spreds först i Nairobi och Mombasa i Kenya och ytterst långsamt till andra delar av landet. Nu har dock viruset kommit till alla regioner i Kenya och ökningen av antal sjuka har stigit kraftig de senaste veckorna. WHO har varnat för att utvecklingen nu går mycket snabbt. Samtidigt har skolor, universitet och kyrkor öppnat igen och många andra restriktioner har tagits bort. Nu har cirka 60 000 personer fått positiva provsvar på  coronatester, de sista veckorna har de positiva testerna stigit med 50 % per vecka. Men det är inte antal positiva tester som är oroande, det är antagligen ett stort mörkertal då många inte testar sig. Sjukvårdssystemet börjar bli mycket belastat, i en del regioner stängs öppenvårdsklinikerna och det betyder att folk inte får hjälp när de har andra sjukdomar som kan vara livshotande.

Pauline en av alla byhälsovolontärer

Den satsning som gjordes i våras genom uppropet till Rotaryklubbar om stöd till informationskampanjer om Coronaviruset i Kenya ser vi nu göra stor nytta. Flera hundra byhälsovolontärer har utbildats och de har i sin tur genomfört informationskampanjer i sina egna byar genom att besöka varje hushåll. Budskapet är samma som i andra länder, tvätta händerna, håll avstånd, etc. Volontärerna spelar nu en viktig roll i sina byar när viruset når ut på landsbygden i de distrikt där Rotary Doctors jobbar.

Läs uppropet här: Upprop Corona
Läs mer här om resultatet av coronauppropet: klicka här.

Coronaviruset har betytt att Rotary Doctors Swedens verksamhet i Kenya har fått andra prioriteringar. På grund av reseförbuden och karantänstider kan inte läkare och tandläkare längre åka ner till Kenya. Men verksamheten pågår för fullt. Rotary Doctors fortsätter med de sjuksköterskeledda jeeplinjerna med barn- och mödravården, vaccination, mödravård är viktigt att upprätthålla. Vattenprojekten kan också fortsätta, brunnar och källor byggs, och samtidigt fortsätter en del jiggersprojekt och annan utbildning av byhälsovolontärer.

2020-11-04