Rotary Doctors informationskampanjer om Coronaviruset/Covid-19 i Kenya

Covid-19 pandemin har nu pågått i mer än ett år. I Kenya och i många länder i Afrika stängde man stora delar av samhället, förbjöd resor inom landet och hade utegångsförbud på kvällar och nätter när pandemin började. Coronaviruset spreds först i Nairobi och Mombasa i Kenya och ytterst långsamt till andra delar av landet, med några perioder med högre smittal.
Under sommaren 2021 kom en ny våg med Delta varianten speciellt i västra Kenya. Under drygt en månad vad det kris, lång köer utanför sjukhuset, brist på sjukhusplatser och på syrgas. Det är också antagligen ett stort mörkertal så många personer inte testar sig. Men dödstalen är inte så höga som i andra delar av världen.

Hittills kan man säga att landet drabbades värre av nedstängningen av samhället. Ekonomin försämrades och eftersom skolorna var stängda har många barn tappat kunskaper heller inte återvänt till undervisningen när skolorna öppnade igen.

Under våren 2020 genomförde Rotary Doctors ett upprop gentemot Rotaryklubbar om stöd till informationskampanjer om Coronaviruset i Kenya. Med stödet som kom in fick sedan flera hundra byhälsovolontärer utbildning om viruset och hur man ska agera. Dessa volontärer har i sin tur genomfört informationskampanjer i sina egna byar genom att besöka varje hushåll. Budskapet är samma som i andra länder, tvätta händerna, håll avstånd, etc. Volontärerna har under hela pandemin spelat en viktig roll i sina byar när viruset når ut på landsbygden i de distrikt där Rotary Doctors jobbar. De fortsätter också att stödja sina hushåll eftersom pandemin inte är över i Kenya.

Läs uppropet här: Upprop Corona

Läs mer här om resultatet av coronauppropet: klicka här.

Coronaviruset har betytt att Rotary Doctors Swedens verksamhet i Kenya har fått andra prioriteringar. På grund av reseförbuden och karantänstider kan inte läkare och tandläkare längre åka ner till Kenya. Men verksamheten pågår för fullt. Rotary Doctors fortsätter med de sjuksköterskeledda jeeplinjerna med barn- och mödravården, vaccination, mödravård är viktigt att upprätthålla. Vattenprojekten kan också fortsätta, brunnar och källor byggs, och samtidigt fortsätter en del jiggersprojekt och annan utbildning av byhälsovolontärer.

2020-11-04