Blödarsjukan Marburg vid jeeplinjerna?

Undervisning om Marburgviruset

Undervisning om Marburgviruset

För en vecka sedan kom ett larm: Marburgviruset kan finns i områdena där vi har Rotary Doctors jeeplinjerna! Marburgviruset orsakar en sorts blödarsjuka som är mycket lik Ebola. Det fanns konstaterade fall i Uganda alldeles på andra sidan gränsen och plötsligt fanns det uppgifter om att en av de sjuka därifrån gått över gränsen till Kenya för att uppsöka en medicinman – alldeles i närheten av en jeeplinjeklinik.
Nu verkar det som inga personer i Kenya har blivit smittade av den sjuka mannen och Rotary Doctors koordinator i Kenya har tillsammans med läkarna agerat snabbt för att vara beredda om något skulle ske. Läs mer vad en av läkarna, Bengt Järhult skriver: http://rotarydoctors.se/aktuellt/blodarsjuka-marburg-over-gransen-fran-kenya/