Kerstin Hedström i Minne

Kerstin HedströmKerstin Hedström följde ofta med sin man Sven Åke Hedström, jeepläkaren och före detta ordförande i Rotary Doctors, till Kenya och jeeplinjerna. När Kerstin gick bort fick Rotary Doctors många gåvor i hennes minne och hon fick en “egen läkare i Kerstins namn”, Bengt Järhult som nu är i Kenya.

När Kerstin var med i Kenya tog hon alltid på sig ansvaret för medicinutdelning. Det var före jeeplinjerna hade egna farmaceuter. Bengt och han kollega Mikael har nu skrivit en artikel om just farmaceuternas arbetet som finns att läsa på hemsidan. Artikeln är också bra att läsa för alla läkare som ska ner och tjänstgöra på jeeplinjerna. Klicka här.