Ny jeep skänks till Kenya

CG Olofsson, skattmästare för Rotarys Läkarbank tar emot checken från Margareta Appel från Mårten Werners Fond. Birgitta Nelson står till vänster.

CG Olofsson, skattmästare för Rotarys Läkarbank tar emot checken från Margareta Appel från Mårten Werners Fond. Birgitta Nelson, distriktsrepresentant i distrikt 2390 står till höger. Foto: Kim Hall.

Det är tredje gången som Malmöprästen Mårten Werners fond för Internationell Diakoni skänker pengar till en ny Jeep som kan hjälpa läkare i Rotary Doctors regi att ta sig ut till landsbygden i Kenya där befolkningen har svårt att få traditionell läkarvård.

I snart 30 år har svenska frivilliga och obetalda läkare och tandläkare gett sig ut med sjukvårdsutrustning och läkemedel till avlägsna byar för att vårda och utbilda befolkningen i bland annat malaria, HIV/AIDS, mödravård och första hjälpen.

– Idag finns det fyra jeeplinjer som gör ett enastående arbete för befolkningen i byarna. Det kan handla om sjukdomar men också om olyckor, t.ex. så är det ganska mycket brännskador eftersom de lagar mat över öppen eld. Men det rör sig också om mödravård och allmän hälsoundersökning. Folket i byarna vet när Rotarys Jeep kommer och det bildas långa köer utanför byggnaden. Det kan vara en skola eller liknande som fungerar som läkarmottagning, säger Birgitta Nelson, kontaktperson i Rotarys Läkarbank i distrikt 2390.

Den första Jeepen skänktes 1992, samma år som Mårten Werner dog. För 1,5 år sedan skänktes pengar till den andra jeepen och nu i samband med Rotarys distriktskonferens i Lund, överlämnade i lördags Margareta Appel en ny check på 500 000 kr som ska gå till en ny jeep. Med sig hade hon Gerda Fabrik, vice ordförande i Mårten Werners fond.

– Med den nya Jeepen kan Rotarys läkare nå ut till den sista millimetern på världskartan för att hjälpa de fattiga med läkarvård, säger Margareta Appel, ordförande i Mårten Werners fond.

Jeeplinjerna är en hjälp till självhjälp och behovet av nya en ny Jeep var välkommet.
– En del av Jeeparna är slitna och behöver repareras. Därför var det extra bra att vi nu får en helt ny Jeep, säger CG Olofsson, kassör i Rotary Läkarbank.