Jeepläkare Therese undersöker ett litet barn
Jeeparna tar sig fram på leriga vägar
Syster Sarah vaccinerar barn
Barnen hämtar vatten vid en täckt källa