Tack till klubbar som gett 1kr/medlem/dag under 2017:


Ännu ett malariasjukt barn, den vanligaste diagnosen på jeeplinjen
Tandläkaren Lars Wallin kontrollerar barnens tandhälsa på en skola
Syster Sarah vaccinerar barn
Barnen hämtar vatten vid en täckt källa