Jeepläkare Therese undersöker ett litet barn
Hälsoinformation är ett viktigt inslag i jeeplinjernas verksamhet