Tack till klubbar som gett 1kr/medlem/dag under 2015:


Jeepläkaren Bo Gustafsson undersöker en liten flicka
Här bygger byborna en källa med stöd av Läkarbanken. Rent vatten är viktig. Klicka på bilden så får du se en film om källbyggandet.
Hälsoutbildning för väntande patienter utanför Kithithinakliniken