Kasei for Change II

Kasei for Change II projektet startade i juli 2021 och är andra delen av ett projekt för att stärka Kvinnors rätt till hälsa i Kaseiområdet i North Pokot, västra Kenya. En första del av projektet genomfördes från juli 2019 till december 2020. Se nedan för länkar till sidor om det tidigare projektet.

I Kasei är kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tonårsgraviditeter vanliga. Många kvinnor kan inte bestämma själva när de behöver gå till hälsovården, det är få kvinnor som besöker mödravården när de är gravida, ännu färre som föder sina barn på en klinik och nästa ingen som använder preventivmedel. Alla dessa aspekter påverkar kvinnors hälsa mycket negativt.

Målsättning med projektet är att kvinno- och mansgrupper ska få kunskap om hälsofrågor och andra redskap för att kunna skapa förändring i sitt eget samhälle.
I den första delen av projektet sattes kvinno- och mansgrupper upp i tre områden i Kasei och dessa grupper besökte skolor, ordnade möten med lokala ledare och gick till alla hushåll i området för att propagera för stopp mot kvinnlig könsstympning och andra hälsofrågor som är viktiga för kvinnor.

Den andra delen av projektet ska fortgå till slutet av juni 2022. Under denna tiden startas kvinno- och mansgrupper i fyra nya  områden och de får samma utbildning och ska genomföra liknande aktiviteter som i det tidigare projektet. Dessutom ska ungdomsgrupper med både flickor och pojkar startas både i de gamla och de nya områdena. Ungdomarna de få möjlighet till gemensamma aktiviteter där de bland annat ska kunna diskutera vikten av utbildning, basal sexualkunskap, värderingar och andra teman.

Projektet finansieras till stor del av ForumCIV, men även av Inner Wheel och Distrikt 2390.

Läs mer:
Om några av de kvinnor som kommer att engagera sig i Kasei for Change II; Jag vill vara med: https://www.rotarydoctors.se/aktuellt/11140-2/
Om Kasei for Change I: Kasei for Change I – Rotary Doctors Sweden
Om kvinnor och män som deltar i Kasei for Change I: Porträtt – personer i Kasei for Change – Rotary Doctors Sweden
Om vad som hände på dagen mot könsstympning 2021 i Kasei: Dagen mot kvinnlig könsstympning – Rotary Doctors Sweden
Om utvärdering av Kase for Change I: Utvärdering av Kasei for Change I – Rotary Doctors Sweden