Halvårsrapport från jeeplinjerna

Halvårs rapp 16

 

 

 

Rapporten från första halvåret 2016 om jeeplinjernas verksamhet är klar. Cirka 40 000 personer har kommit till klinikerna på ett halvår, det inkluderar de som kommit på grund av att de varit sjuka samt besökare till mödravården och vaccineringen av barn. Hälften av besökarna är under 15 år. Den vanligaste sjukdomen är fortfarande malaria, även om förebyggande arbete görs. Från januari till juni distribuerades 1 000 myggnät ut för att förebygga malariasmitta. Många kommer också till klinikerna på grund av hudåkommor, skabb, oläkta sår och liknande. Dessa problem är ofta orsakade av brist på vatten. Samtidigt har mer än 13 000 personer har fått tillgång till rent vatten.
Läs rapporten: MID YEAR 2016 FINAL