Välkommen!

Du som läkare eller tandläkare utgör en viktig del av Rotary Doctors verksamhet.

Just nu ser vi dock över verksamheten. Det finns schema för perioder för 2020, med någon enstaka ledig period för läkare, men inte för tandläkare. För året 2021 är vi ännu inte färdiga med planeringen.

Vilket uppdrag passar mig?

Inom Rotarys Läkarbank har vi volontäruppdrag för:
Jeepläkaren: Som jeepläkare arbetar du som ”distriktsläkare” vid mobila kliniker dit man åker med en jeep. Man jobbar tillsammans med kenyansk personal anställd av Rotary Doctors. En del av arbetet handlar om att undervisa sjuksköterskor och annan personal, samt delta till att befolkningen får hälsoinformation.
Efter legitimation bör du ha ytterligare minst två års klinisk erfarenhet. Arbetserfarenhet från låginkomstland är en fördel men inget absolut krav.

Läkare till North Pokot projektet: Här arbetar man dels på ett litet sjukhus inom öppenvården och på så kallade hälsodispensärer tillsammans med kenyansk personal anställd av hälsomyndigheterna. En del av arbetet handlar om att stödja och utbilda kenyanska kollegor, informellt och formellt.
Efter AT-tjänstgöring bör du ha ytterligare minst två års klinisk erfarenhet. Arbetserfarenhet från låginkomstland är en fördel men inget absolut krav.

Tandläkaren: Som tandläkare arbetar du både på en mottagning och med screening av barn på skolor. För detta uppdrag behöver du ha tandläkarexamen och några års erfarenhet från Sverige. Det är en fördel att ha en bred erfarenhet från många olika behandlingar. Utrustningen fungerar inte alltid som den ska. Den är dessutom gammal och inte sådan som man använder här  hemma. Därför är det är bra om man som person är flexibel och kreativ. Det är också viktigt att ha ett intresse för prevention och kontroll, speciellt när det gäller barntandvård.

Sjukhusläkaren: Genom vårt samarbete med Skandinaviska Läkarbanken, kan vi förmedla läkare för tjänstgöring vid missionssjukhus. De efterfrågar olika specialister, ofta kirurger, gynekologer, pediatriker, etc. För denna typ av tjänstgöring ska du vara färdig specialist eller befinna dig alldeles i slutet av din ST-period. De skickar också ut en del sjuksköterskor på specifika uppdrag. Länk till Skandinaviska Läkarbankens hemsida

Rotary: Du behöver inte vara medlem av Rotary för att få uppdrag för Rotary Doctors. Rotaryklubbarna finansierar dock verksamheten genom olika insamlingar eller andra arrangemang, så vi förväntar oss att du kan hjälpa till att informera om verksamheten när du är eller efter du varit på uppdrag. Till exempel genom att skriva några mail om vad du upplever på ditt uppdrag, inlägg till Rotarys Doctors Facebook sida eller hemsida, och gärna genom att hålla föredrag om ditt uppdrag på en Rotaryklubb som finns i närheten av dig.

Du är också välkommen att kontakta oss med din fråga eller din synpunkt. För att ansöka till Rotarys Läkarbank gå till sidan: Så går det till – nya läkare.