Uppdrag och krav

Vi söker just nu två läkare till uppdrag på två olika sub-county sjukhus under mars månad i Kitale, TransNzoia, Kenya. 

Läkare till Tranz-Nzoia eller North Pokotområdena
Rotary Doctors har verksamhet i två områden. Dels i Trans-Nzoia, i Endebess och Kwanza sub-counties och dels i North Pokot.

Trans-Nzoia området ligger lite högre, lite under 2 000 m.ö.h, med många självförsörjande bönder, men också med byar av “squatters” som jobbar som daglönare vid större farmer. Många av innevånarna är egentligen inhemska flyktingar efter oroligheterna som var i Kenya efter valet 2007. Utgångspunkten för arbetet och där läkarna och ev. tandläkare bor är staden Kitale.

North Pokot ligger lite längre norr ut och är ett låglänt savannlandskap där befolkningen lever på boskapsskötsel och delvis är nomader. Det är ett mycket fattigt område där det fortfarande är vanligt med månggifte, flickor som gifts bort mycket ungt och kvinnlig könsstympning. Levnadssättet påverkar också hälsobilden. Kacheliba heter den lilla stad som man bor i.

Uppdraget
Läkarna arbetar vid små “sub-county” sjukhus eller vid en hälsocentral, främst med öppenvården men också på avdelningarna. Man jobbar tillsammans med kenyansk personal och arbetet handlar främsta om att stödja och utbilda dessa kollegor informellt och formellt, det kan vara läkare, “Clinical officers” och sjuksköterskor.

Detta görs genom “on-the-job” training, att möta patienter tillsammans, samt att ansvara för och leda en del av de veckovisa “Countinuous Medical Education”, fortbildningssessioner på ca 1 timme.

Svenska läkare kan ofta bidra till utveckling av patientbemötande, uppmärksamma vikten av anamnes, klinisk undersökning, alternativa diagnoser, vikten av rätt provtagning, att inte överanvända antibiotika, så väl som mer övergripande rutiner och processer vid mottagningarna.

Arbetet kräver intresse i att stödja, utvecklas andras arbetssätt och intresse för utbildning. Det behövs tålamod, förmåga att lyssna, visa respekt för och förstå arbetssätt och kultur som man möter för att inte komma med lösningar som inte är möjliga att genomföra och som istället kan skapa irritation. Att kunna skapa relationer med människor, att balansera lyssnandet och förståelsen med förslag på nya sätt att tänka är viktigt. Så om du är en person som föredrar och endast känner dig bekväm med att jobba för dig själv, att bara fokusera på att ta hand om “dina egna patienter” är detta uppdrag inte något för dig.

Formella krav
För att åka på ett uppdrag för Rotary Doctors ska du har fullgjort din AT-tjänstgöring, fått din legitimering och du bör ha ytterligare minst två års klinisk erfarenhet. Arbetserfarenhet från låginkomstland är en fördel men inget absolut krav. Du måste ha ett intresse av att stödja annan vårdpersonal i deras yrkesutövande och du ska vara beredd att ta ansvar för utbildningsmöten.

Tandläkare till Trans-Nzoiaområdet, utgångpunkt staden Kitale:
Tandvårdsverksamheten fokuserar på att sprida kunskap om förebyggande tandvård till skolelever. Kenyansk personal besöker skolorna för undervisning.
Tandläkare har besökt Kenya några gånger per år och det är då fokus på screening och behandling av skolelever. På grund av pandemin finns det dock ingen möjlighet att bedriva denna verksamhet nu. Vi vet inte om när den kan starta igen.
Just nu söker vi inga fler tandläkare till registret, då vi har få uppdrag.

Andra sorts uppdrag
Rotary Doctors har ett gemensamt läkar- och tandläkarregister tillsammans med Skandinaviska Läkarbanken. Du kan också få erbjudanden från den organisationen om att åka ut på deras uppdrag. De skickar läkare till missionssjukhus och efterfrågar oftast olika specialister, kirurger, gynekologer, pediatriker, etc. För denna typ av tjänstgöring ska du vara färdig specialist eller befinna dig alldeles i slutet av din ST-period. De skickar också ut en del sjuksköterskor på specifika uppdrag. Länk till Skandinaviska Läkarbankens hemsida

Rotary
Du behöver inte vara medlem av Rotary för att få uppdrag för Rotary Doctors. Rotaryklubbarna finansierar dock verksamheten genom olika insamlingar eller andra arrangemang, så vi förväntar oss att du kan hjälpa till att informera om verksamheten när du är eller efter du varit på uppdrag. Till exempel kan vi komma att be dig att skriva några mail om vad du upplever på ditt uppdrag och skicka hem foton under ditt uppdrag så vi kan skicka vidare till en Rotaryklubb som stödjer just ditt läkaruppdrag eller för att göra inlägg på Rotarys Doctors Facebook sida eller hemsida. Vi hoppas också att du kan hålla ett föredrag om ditt uppdrag på en Rotaryklubb som finns i närheten av dig när du kommit hem.

Du är också välkommen att kontakta oss med din fråga eller din synpunkt. För att ansöka till Rotarys Läkarbank gå till sidan: Så går det till – nya läkare.