Vilka uppdrag finns det?

Läkare till Tranz-Nzoia eller North Pokotområdena:
Rotary Doctors har verksamhet i två områden. Dels i Trans-Nzoia, i Endebess och Kwanza sub-counties och dels i North Pokot.

Från och med juli 2020 är verksamheten liknande i båda områdena.
Läkarna arbetar vid små “sub-county” sjukhus, främst med öppenvården samt vid så kallade hälsodispensärer – Kenyanska vårdcentraler –  tillsammans med kenyansk personal anställd av hälsomyndigheterna. Arbetet handlar främsta om att stödja och utbilda kenyanska kollegor, sjuksköterskor och “Clinical officers” informellt och formellt. Det finns vanligtvis inga läkare vid dessa sjukhus eller vårdcentraler.
Detta görs genom “on-the-job” training, att möta patienter tillsammans, samt att ansvara för en del av de veckovisa “Countinuous Medical Education” som är på sjukhusen.
Svenska läkare kan ofta bidra till utveckling av patientbemötande, uppmärksamma vikten av anamnes, klinisk undersökning, alternativa diagnoser, vikten av rätt provtagning, att inte överanvända antibiotika, så väl som mer övergripande rutiner och processer vid mottagningarna.

Arbetet kräver intresse i att stödja, utvecklas andras arbetssätt och intresse för utbildning. Samtidigt behövs tålamod, förmåga att lyssna, visa respekt för och förstå arbetssätten och kulturen som man möter för att inte komma med lösningar som inte är möjliga att genomföra och som istället kan skapa irritation. Att kunna skapa relationer med människor, att balansera lyssnandet och förståelsen med förslag på nya sätt att tänka är viktigt.

För att åka på ett uppdrag för Rotary Doctors ska du har fullgjort din AT-tjänstgöring, fått din legitimering och du bör ha ytterligare minst två års klinisk erfarenhet. Arbetserfarenhet från låginkomstland är en fördel men inget absolut krav. Du måste definitivt ha ett intresse av att stödja annan vårdpersonal i deras yrkesutövande och du ska vara beredd att ta ansvar för utbildningsmöten.

Trans-Nzoia området ligger lite högre, lite under 2 000 m.ö.h, med många självförsörjande bönder, men också med byar av “squatters” som jobbar som daglönare vid större farmer. Många av innevånarna är egentligen inhemska flyktingar efter oroligheterna som var i Kenya efter valet 2007. Utgångspunkten för arbetet och där läkarna bor är staden Kitale.

North Pokot ligger lite längre norr ut och är ett låglänt savannlandskap där befolkningen lever på boskapsskötsel och delvis är nomader. Det är ett mycket fattigt område där det fortfarande är vanligt med månggifte, flickor som gifts bort mycket ungt och kvinnlig könsstympning. Levnadssättet påverkar också hälsobilden.

Tandläkare till Trans-Nzoiaområdet, utgångpunkt staden Kitale:
Som tandläkare arbetar du främst med screening och behandling av barn på skolor. Fokus kommer att ligga på ett 20-tal skolor, som ska besökas varje år. Tandvårdsverksamheten fokuserar dock på att sprida kunskap om förebyggande tandvård till skolelever och denna verksamhet utförs av Kenyansk personal.
Tandläkare besöker Kenya några gånger per år och det är då fokus på screening och behandling av skolelever. Eftersom det är få tandläkaruppdrag så prioriteras de tandläkare som redan känner till verksamheten och kan komma in i arbetet snabbt.
Därför söker vi förnärvarande inte nya tandläkare till registret.

Andra sorts uppdrag: Rotary Doctors har ett gemensamt läkar- och tandläkarregister tillsammans med Skandinaviska Läkarbanken. Du kan också få erbjudanden från den organisationen om att åka ut på deras uppdrag. De efterfrågar oftast olika specialister, kirurger, gynekologer, pediatriker, etc. För denna typ av tjänstgöring ska du vara färdig specialist eller befinna dig alldeles i slutet av din ST-period. De skickar också ut en del sjuksköterskor på specifika uppdrag. Länk till Skandinaviska Läkarbankens hemsida

Rotary: Du behöver inte vara medlem av Rotary för att få uppdrag för Rotary Doctors. Rotaryklubbarna finansierar dock verksamheten genom olika insamlingar eller andra arrangemang, så vi förväntar oss att du kan hjälpa till att informera om verksamheten när du är eller efter du varit på uppdrag. Till exempel kan vi komma att be dig att skriva några mail om vad du upplever på ditt uppdrag och skicka hem foton under ditt uppdrag så vi kan skicka vidare till en Rotaryklubb som stödjer just ditt läkaruppdrag eller för att göra inlägg på Rotarys Doctors Facebook sida eller hemsida. Vi hoppas också att du kan hålla ett föredrag om ditt uppdrag på en Rotaryklubb som finns i närheten av dig när du kommit hem.

Du är också välkommen att kontakta oss med din fråga eller din synpunkt. För att ansöka till Rotarys Läkarbank gå till sidan: Så går det till – nya läkare.