Hittar vi dig?

Kom ihåg att alltid förse oss på kansliet med dina aktuella kontaktuppgifter.
Om du är läkare/tandläkare registrerad hos Rotary Doctors behöver du också uppdatera ditt CV med jämna mellanrum, t.ex informera oss om du har gjort klart din specialitet eller specialiserat dig ytterligare.
Det är viktigt att tänka på oavsett om du flyttar, byter e-post eller telefonnummer. Sänd dina aktuella uppgifter till oss på info@rotarydoctors.se