Vanliga frågor och svar

Vilka kunskaper behöver jag ha som vårdpersonal för att kunna tjänstgöra för Rotary Doctors i Kenya?

För läkare är de allra viktigaste kunskaperna för din tjänstgöring de kliniska kunskaper du har som ”allmänmedicinare”, men du behöver inte vara specialist inom allmänmedicin. Du får gärna ha en specialitet i allmänmedicin, men du kan ha en annan specialitet eller ha minst två års klinisk erfarenhet efter att du fått din AT. Du behöver vara beredd på att arbeta brett. Du bör också ha läst på om sjukdomspanoramat i Afrika och ha grundläggande kunskaper kring olika typer av malaria, HIV/AIDS, TB, etc.

Som barnmorska behöver du vara legitimerad och ha erfarenhet från både förlossning och mödravård. Du ska vara intresserad av att handleda andra och att undervisa. Det är också en fördel om du har erfarenhet från att ha jobbar i utlandet innan uppdraget.

Som läkare eller barnmorska arbetar du inom de Kenyanska myndigheternas ramar och ska följa deras Clinical Guidelines. För att gör det lättare får du en speciell manual utarbetad av Rotary Doctors innehållande diagnoser, behandlingar och rekommenderad medicinering, vilket stämmer överens med Clinical Guidelines.

Du kommer att arbeta på ett litet sjukhus eller vid hälsocenter tillsammans med personal anställd av den lokala sjukhusadministrationen. Du ska fungera som stöd till den befintliga personalen, som mentorer och som utbildare.

Som tandläkare är det bra att ha bred erfarenhet av olika typer av behandlingar. God kreativitet kan behövas eftersom utrustningen inte alltid ser ut eller fungerar som den gör här hemma. Därför är det är bra om man som person är flexibel och kreativ. Det är också viktigt att ha ett intresse för prevention och kontroll, speciellt när det gäller barntandvård. Just nu söker vi dock inte några fler tandläkare till registret då vi har få uppdrag.

Behöver jag vara medlem i Rotary?

Nej, du behöver inte vara medlem i Rotary. Rotary Doctors verksamhet vilar på Rotarys värdegrund, som kort kan sammanfattas med ”osjälviskt tjänande” (Service above self) – att hjälpa andra, främja högt ställda etiska krav samt världsförståelse, samförstånd och fred. Rotary Doctors omsätter denna värdegrund i praktiskt verksamhet. Rotary är religiöst och politiskt obunden. Som läkare bör du kunna arbete från denna värdegrunden. Du kommer att få skriva på en Code of Conduct inför uppdraget (Code of Conduct RDS III).

Rotary Doctors är beroende av insamlade medel från Rotaryklubbarna i Sverige. Därför är det viktigt att informera klubbarna om vår verksamhet och motivera dem till fortsatt engagemang. Här har du som Rotaryläkare en roll att spela. Rotary Doctors räknar med att du är beredd att på olika sätt bidra till att information sprids om verksamheten. Det kan vara genom att skriva på Rotary Doctors Facebooksida, hålla föredrag i din lokala Rotaryklubb, skicka in bilder som du tagit så vi kan använda på hemsidan eller skriva en blogg eller artikel till hemsidan.

Hur bor jag under uppdraget?

Du bor i ett hus med kök, gemensamt vardagsrum och två eller tre sovrum. I Kitale kommer det att vara två läkare och ibland också två tandläkare åt gången på plats i huset. Det är ett stort hur med stor trädgård.
I North Pokot kommer du att dela ett litet hus med den läkaren eller barnmorska som är på plats samtidigt som dig. Huset ligger på katolska kyrkans område. Det är svårt att hitta bra bostäder i North Pokot så du måste vara beredd på att huset är liten och har en basal standard. Under helgerna finns det möjlighet att hälsa på i Kitale.

I husen finns möbler, hushållsutrustning, lakan, etc. Det finns uppkoppling till internet, WiFI, men ingen dator.

I varje hus finns personal. En hushållerska hjälper till med städ, tvätt, matlagning och, om ni läkare så önskar, även matinköp.

Nu finns det ganska goda kommunikationsmöjligheter, mobiltelefoni fungerar nästa överallt och mobilt internet är också utbyggt, men det är naturligtvis strömavbrott ibland.

Är jag försäkrad?

Du som tjänstgör för Rotarys Läkarbank har en tjänstereseförsäkring som täcker kostnader vid förseningar, stöld, rån, olycksfall, sjukdom och dödsfall, försäkringen innehåller också rättskydd och ansvarsförsäkring för aktiviteter under fritiden.

Kan jag ta emot besök under uppdraget?

Du kan ta emot besök under perioden upp till två veckor av din period. Om det bara är en person på besök och du är placerad i Kitale så kan ev. den personen bo i läkarhuset, men då antagligen i samma rum som du använder. I Kacheliba, North Pokot finns det inte plats i läkarhuset för besök. Du måste informera kansliet om det kommer någon på besök, vi kommer då att konsultera din läkarkollega om det går bra innan vi godkänner besöket. I Kitale finns det också möjlighet att bo på hotell för besökare, men det gör det inte i Kacheliba.

Kan jag åka på semester i samband med uppdraget?

Du kan kombinera ditt uppdrag med semester, men då efter uppdraget.

Uppdaterad: 2023-05-0