Inspirations- och fortbildningsmöte 2024

Inspirations- och fortbildningsmötet genomfördes 20-21 april. Presentationer från föreläsningar finns på inloggningssidan för läkarna som ska åka ut eller har åkt ut. Om du var med på mötet och inte har inloggning kontakta info@rotarydoctors.se.

Gå till inloggningssidan: Information om uppdraget – Rotary Doctors Sweden

Inspirations- och fortbildningsmöte 2023

Inspirations- och fortbildningsmötet genomfördes 22-23 april. Här är några av  presentationerna från mötet. De sätts upp när vi får in dem:

Global Hälsoutmaningar – Rune Andersson, Seniorprofessor Sahlgrenska Akademin, Avd för infektionssjukdomar:
Globala hälsoutmaningar Rune Andersson 2023-04-22

Antibiotikaresistens och praktiska erfarenheter av antibiotikaanvändning – Cecilia Assarsson, specialist inom allmänmedicin och Åsa Lundgren, specialist infektionssjukdomar:
Antibiotikaresistens och antibiotika 230422

Hudsymtom i melaninrik hud – Maria Bradley, Professor i dermatologi och venereologi vid institutionen för medicin Solna samt överläkare Karolinska universitetssjukhuset:
Lite uppföljning från föredraget:
Beställningsblankett boken Melaninrik hud av Maria Bradley
Hur man fotar mörk hud

Förbättra med befintliga resurser, Tankar från utsända till Chikankata Hospital, Zambia, Andreas Granath specialist inom anestesi och intensivvård, Anna Granath IVA-sjuksköterska, Frida Aronsson IVA-sjuksköterska

230422 Förbättringsarbete Chikankata, Zambia

To improve quality – cooperation with sub-county hospitals in Kenya – Daniel Muruka, Head, Community Nursing Services, Kenya

QUALITY IMPROVEMENT 2 – Daniel Muruka

Obstetrik i low-resource settings, Obstetrik för icke-obstetriker Tove Wallström PhD, Överläkare, Medicinskt ledningsansvarig läkare förlossningen, Kvinnokliniken, Södersjukhuset, Harriet Åkerlindh, Senior barnmorska

Obstetrik för icke-obstetriker i low resourse settings

Presentationer från gruppdiskussioner/workshops valbara ämnen:
Tuberkulos Leif Dotevall

Direct fr NP – role of midwife
Direct from NP – pandemin, drought, climate change,

Metoder för förbättringsarbete

Obsteric violence och andra etiska dilemman

 

Inspirations- och fortbildningsmöte 2022

Inspirations- och fortbildningsmötet genomfördes 7-8 maj. Här är några av de presentationer och filmer från mötet:

Hälsosituationen i världen – Anders Nordström – svensk ambassadör för global hälsa

Anders Nordströms Power-point presentation: Anders Nordström
Anders Nordström inspelning av föredraget (inspelningen startade efter introduktionen), klicka här: Ander Nordström.mp4

Några nedslag i samarbetsländer för att höra om Covid -19 – Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland, moderator, inslag från Nepal, Kenya och Zambia

Leifs power-point: Covid-i-varlden-Leif-Dotevall

Film från Nepal, klicka här: Covid i Nepal.mp4

Film från Kenya, klicka här:covid19 Daniel Muruka, Kenya.mp4

Diabetes 2 söder om Sahara – Tommy Olsson, professor Umeå Universitet

Tommy Olssons föredrag om diabetes söder om Sahara, utvalda bilder från föreläsningen

Diabetes Afrika

Senast nytt om malaria – Anders Björkman, professor KI

Anders Björkman inspelning av föredraget, klicka här: Anders Björkman.mp4
lternativ länk tillhttps://www.dropbox.com/s/9kbxq1cxpa7jvgp/Anders%20Bj%C3%B6rkman.mp4?dl=0

Livräddande åtgärder för småbarn – Johanna Larsson, pediatriker

Johanna Larssons powerpoint presentation: Barnet – en rättighetsbärare – Johanna Larsson

Workshops:
Telemedicin: Workshop Telemedicin
Läkarrollen: Läkarrollen – Anders Dybjer
Att förhålla och anpassa sig till en annorlunda kontext:  Workshop Per och Ulli
Ukraina: Ukraina ppt-bilder

 

Inspirations- och fortbildningsmöte 2021

Mötet genomfördes digitalt och innehöll två föreläsningar:

En framtid för världens barn och den aktuella Covid-19 situationen. Stefan Swartling-Peterson, Professor, Global Hälsa, Karolinska Institutet.

Stefans presentation: SwartlingPeterson FutureWorldsChildren Systems Transformation

En resa till en sjukdom – föreläsning om erfarenheter av Covid-19 vård i Sverige och i Tanzania. Peter Geiger, narkosläkare, Borås.

Peters presentation: En Lång Resa till Covid 19

Peters föreläsning: Klicka här.