Uppdrag och krav

För alla uppdrag krävs att du får en tillfällig legitimation från Kenyanska läkar- eller sjuksköterskesällskapet, för att få detta kommer vi att begära in kopior av olika betyg och intyg från din universitetsutbildning samt certifikat of good standing från Socialstyrelsen. Rotary Doctors har också en övre åldersgräns för de personer som vi skickar ut på 75 år.

Läkaruppdrag
Läkarna arbetar vid ett “sub-county” sjukhus eller vid en hälsocentral, främst med öppenvården men också på avdelningarna. Man jobbar tillsammans med kenyansk personal och arbetet handlar främsta om att stödja och utbilda dessa kollegor informellt och formellt, det kan vara läkare, “Clinical officers” och sjuksköterskor.

Detta görs genom ”on-the-job” training, att möta patienter tillsammans, samt att ansvara för och leda en del av de veckovisa ”Countinuous Medical Education”, fortbildningssessioner på ca 1 timme.

Svenska läkare kan ofta bidra till utveckling av patientbemötande, uppmärksamma vikten av anamnes, klinisk undersökning, alternativa diagnoser, vikten av rätt provtagning, att inte överanvända antibiotika, så väl som mer övergripande rutiner och processer vid mottagningarna.

Arbetet kräver intresse i att stödja, utvecklas andras arbetssätt och intresse för utbildning. Det behövs tålamod, förmåga att lyssna, visa respekt för och förstå arbetssätt och kultur som man möter för att inte komma med lösningar som inte är möjliga att genomföra och som istället kan skapa irritation. Att kunna skapa relationer med människor, att balansera lyssnandet och förståelsen med förslag på nya sätt att tänka är viktigt. Det kommer också att vara viktigt att sätta sig in i Kenyansk policy och riktlinjer som finns angående sjukvården. Så om du är en person som föredrar och endast känner dig bekväm med att jobba för dig själv, att bara fokusera på att ta hand om “dina egna patienter” är detta uppdrag inte något för dig.

Vi ser gärna att du är färdig specialist, distriktsläkare, infektion, barn, internmedicin, men även andra specialiteter om du är beredd på att arbeta brett. Ett baskrav är dock att du har fullgjort din AT-tjänstgöring, fått din legitimering och har ytterligare minst två års klinisk erfarenhet. Arbetserfarenhet från låginkomstland är en fördel men inget absolut krav. Du måste ha ett intresse av att stödja annan vårdpersonal i deras yrkesutövande och du ska vara beredd att ta ansvar för utbildningsmöten. Vi gör också en individuell bedömning efter att ha kontaktat referenser och fått in andra underlag.

Barnmorskor
Det kommer att vara några barnmorskeuppdrag per år och då jobbar man vid ett litet sjukhus i North Pokot samt på hälsokliniker i samma område. I Kenya är det sjuksköterskor som har ansvar för mödravård och förlossningar. En liten del av deras utbildning handlar om dessa frågor. Sjuksköterskor jobbar ofta ensamma på hälsokliniker och behöver både utbildning och stöd inom mödravårds- och förlossningsområdet. Sjukhuset i North Pokot har också en mycket basal mödra- och förlossningsvård. Uppdraget handlar om att arbeta tillsammans med de sjuksköterskor som finns på sjukhuset och kliniker, det handlar om handledning och informell och formell utbildning. Mycket av det som står ovan angående arbetssätt, att skapa relationer och och tålamod gäller också för barnmorskor.
Du ska naturligtvis vara legitimerad barnmorska när du åker ut och gärna ha erfarenhet av att ha jobbar utomlands.

Tandläkare
Tandvårdsverksamheten är uppdelad i två delar. Det är dels kenyansk personal som informerar om oral hälsa på skolor, och i samband med dessa kampanjer anordnas mobila kliniker i närheten för båda barn och vuxna. Det betyder att tandläkar-mottagningar med mobil utrustning sätts upp på en hälsoklinik eller ett litet sjukhus under några dagar innan man flyttar till nästa ställe. På dessa kliniker arbetar tandläkare från Sverige tillsammans med tandvårdspersonal från Kenya. Denna verksamhet kallas ”dental-camps” och under året 2024 kommer två sådana dental camps att genomföras, en under våren och en under hösten. Det är också klart att ett dental camp kommer att genomföras under våren 2025.

Berättelser
Under sidan Aktuellt på denna webbplats så finns det ofta olika berättelser om uppdrag som läkare/barnmorskor eller tandläkare skickat in. Titta på högersida vilka sort artiklar och berättelser som ligger där. Länk: Aktuellt – Rotary Doctors Sweden

Andra sorts uppdrag
Rotary Doctors har ett gemensamt läkar- och tandläkarregister tillsammans med Skandinaviska Läkarbanken. Du kan också få erbjudanden från den organisationen om att åka ut på deras uppdrag. De skickar läkare till missionssjukhus och efterfrågar oftast olika specialister, kirurger, gynekologer, pediatriker, etc. För denna typ av tjänstgöring ska du vara färdig specialist. De skickar också ut en del sjuksköterskor på specifika uppdrag. Länk till Skandinaviska Läkarbankens hemsida

Rotary
Du behöver inte vara medlem av Rotary för att få uppdrag för Rotary Doctors. Rotaryklubbarna finansierar dock verksamheten genom olika insamlingar eller andra arrangemang, så vi förväntar oss att du kan hjälpa till att informera om verksamheten när du är eller efter du varit på uppdrag. Till exempel kan vi komma att be dig att skriva några mail om vad du upplever på ditt uppdrag och skicka hem foton under ditt uppdrag så vi kan skicka vidare till en Rotaryklubb som stödjer just ditt läkaruppdrag eller för att göra inlägg på Rotarys Doctors Facebook sida eller hemsida. Vi hoppas också att du kan hålla ett föredrag om ditt uppdrag på en Rotaryklubb som finns i närheten av dig när du kommit hem.

Du är också välkommen att kontakta oss med din fråga eller din synpunkt. För att ansöka till Rotarys Läkarbank gå till sidan: Så går det till – nya läkare.

Uppdaterat: 2022-07-04