Hittar vi dig?

Kom ihåg att alltid förse oss på kansliet med dina aktuella kontaktuppgifter.
Om du är läkare/tandläkare registrerad hos Rotary Doctors för att åka ut på uppdrag eller om du har samtyckt till att vara med vår utskickslista av nyhetsbrev.
Det är viktigt att tänka på oavsett om du flyttar, byter e-post eller telefonnummer. Sänd dina aktuella uppgifter till oss på info@rotarydoctors.se.