Vanliga frågor och svar

Vilka kunskaper behöver jag ha som läkare för att kunna tjänstgöra för Rotary Doctors i Kenya?

Allra viktigast för din tjänstgöring som läkare är de kliniska kunskaper du som ”allmänmedicinare” har, men du behöver inte vara specialist inom allmän medicin. Du bör också ha läst på om sjukdomspanoramat i Afrika och ha grundläggande kunskaper kring olika typer av malaria, HIV/AIDS, TB, etc.

Som läkare arbetar du inom de Kenyanska myndigheternas ramar och ska följa deras Clinical Guidelines. För att gör det lättare får du en speciell manual utarbetad av Rotary Doctors innehållande diagnoser, behandlingar och rekommenderad medicinering, vilket stämmer överens med Clinical Guidelines.

Du kommer du att arbeta på ett litet sjukhus och vid olika hälsodispensärer tillsammans med personal anställd av den lokala sjukhusadministrationen. Du ska fungera som stöd till den befintliga personalen, som mentorer och som utbildare.

Som tandläkare är det bra att ha bred erfarenhet av olika typer av behandlingar. God kreativitet kan behövas eftersom utrustningen inte alltid ser ut eller fungerar som den gör här hemma. Utrustningen fungerar inte alltid som den ska. Den är dessutom gammal och inte sådan som man använder här  hemma. Därför är det är bra om man som person är flexibel och kreativ. Det är också viktigt att ha ett intresse för prevention och kontroll, speciellt när det gäller barntandvård. Just nu söker vi dock inte några fler tandläkare till registret då vi har få uppdrag.

Behöver jag vara medlem i Rotary?

Nej, du behöver inte vara medlem i Rotary. Rotary Doctors verksamhet vilar på Rotarys värdegrund, som kort kan sammanfattas med ”osjälviskt tjänande” (Service above self) – att hjälpa andra, främja högt ställda etiska krav samt världsförståelse, samförstånd och fred. Rotary Doctors omsätter denna värdegrund i praktiskt verksamhet. Rotary är religiöst och politiskt obunden. Som läkare bör du kunna arbete från denna värdgrunden. Du kommer att få skriva på en Code of Conduct inför uppdraget (Code of Conduct RDS III).

Rotary Doctors är beroende av insamlade medel från Rotaryklubbarna i Sverige. Därför är det viktigt att informera klubbarna om vår verksamhet och motivera dem till fortsatt engagemang. Här har du som Rotaryläkare en roll att spela. Rotary Doctors räknar med att du är beredd att på olika sätt bidra till att information sprids om verksamheten. Det kan vara genom att skriva på Rotary Doctors Facebooksida, hålla föredrag i din lokala Rotaryklubb, skicka in bilder som du tagit så vi kan använda på hemsidan eller skriva en blogg eller artikel till hemsidan.

Hur bor jag under uppdraget?

Du bor i ett hus med kök, gemensamt vardagsrum och två eller tre sovrum. I Kitale kommer det att vara två läkare eller en läkare och en tandläkare åt gången på plats i huset. Det är ett stort hur med stor trädgård.
I North Pokot kommer du att dela ett litet hus med den läkaren som du ska jobba tillsammans med. Huset ligger på katolska kyrkans område. Det är svårt att hitta bra bostäder i North Pokot så du måste vara beredd på att huset är liten och har en basal standard. Under helgerna finns det möjlighet att hälsa på i Kitale.

I husen finns möbler, hushållsutrustning, lakan, etc. Det finns uppkoppling till internet, WiFI, men ingen dator.

I varje hus finns personal. En hushållerska hjälper till med städ, tvätt, matlagning och, om ni läkare så önskar, även matinköp.

Nu finns det goda kommunikationsmöjligheter, mobiltelefoni fungerar nästa överallt och mobilt internet är också utbyggt. Många av våra tandläkare och läkare skyper eller har kontakt på andra vis med familjen.

Är jag försäkrad?

Du som tjänstgör för Rotarys Läkarbank har dels en tjänstereseförsäkring som täcker kostnader vid förseningar, stöld, rån, olycksfall, sjukdom och dödsfall, försäkringen innehåller också rättskydd och ansvarsförsäkring för aktiviteter under fritiden.

Kan jag ta emot besök under uppdraget?

Nej, under pandemin kan du inte ta emot besök under uppdraget. Vi kan naturligtvis inte förbjuda personer att resa till Kenya, men du kommer inte att kunna ha gäster som sover över i läkarhusen eller åker med i jeeparna. Detta med tanke på smittspridning och det ansvar som vi som organisation har.

Kan jag åka på semester i samband med uppdraget?

Under pandemin så anser vi att man inte ska kombinera sitt uppdrag med semester, så biljetten som beställs för uppdraget kan inte ändras.

Uppdaterad: 2021.11.22