Vanliga frågor och svar

Vilka kunskaper behöver jag ha som läkare för att kunna tjänstgöra för Rotary Doctors i Kenya?

Du som läkare eller tandläkare utgör en viktig del av Rotary Doctors verksamhet. Just nu ser vi dock över verksamheten. Det finns schema för perioder för 2020, med någon enstaka ledig period för läkare, men inte för tandläkare. För året 2021 är vi ännu inte färdiga med planeringen.

Allra viktigast för din tjänstgöring är de kliniska kunskaper du som ”allmänmedicinare” har, men du behöver inte vara specialist inom allmän medicin. Du bör också ha läst på om sjukdomspanoramat i Afrika och ha grundläggande kunskaper kring olika typer av malaria, HIV/AIDS,  TB, etc.

Som jeepläkare får du en speciell manual innehållande diagnoser, behandlingar och rekommenderad medicinering. Det team bestående av sjuksköterska och HIV-rådgivare som du kommer att arbeta tillsammans med har också stor kunskap. Använd dem, även om det naturligtvis är du som läkare som har ansvar för de behandlingar som utförs. Det finns också riktlinjer från kenyanska hälsomyndigheter. En del av arbetet kommer också vara att undervisa och vägleda lokal personal, dels av temat på din egen jeeplinje och ibland också på hälsocenter.

I North Pokot kommer du att arbeta på ett litet sjukhus och vid olika hälsodispensärer tillsammans med personal anställd av den lokala sjukhusadministrationen. Där ska läkarna fungera som stöd, som mentorer och som utbildare.

Som tandläkare är det bra att ha bred erfarenhet av olika typer av behandlingar. God kreativitet kan behövas eftersom utrustningen inte alltid ser ut eller fungerar som den gör här hemma. Utrustningen fungerar inte alltid som den ska. Den är dessutom gammal och inte sådan som man använder här  hemma. Därför är det är bra om man som person är flexibel och kreativ. Det är också viktigt att ha ett intresse för prevention och kontroll, speciellt när det gäller barntandvård.

Behöver jag vara medlem i Rotary?

Nej, du behöver inte vara medlem i Rotary. Rotary Doctors verksamhet vilar på Rotarys värdegrund, som kort kan sammanfattas med ”osjälviskt tjänande” (Service above self) – att hjälpa andra, främja högt ställda etiska krav samt världsförståelse, samförstånd och fred. Rotary Doctors omsätter denna värdegrund i praktiskt verksamhet. Rotary är religiöst och politiskt obunden. Som läkare bör du kunna arbete från denna värdgrunden. Du kommer att få skriva på en Code of Conduct inför uppdraget (Code of Conduct – Rotarys Läkarbank).

Rotary Doctors är beroende av insamlade medel från Rotaryklubbarna i Sverige. Därför är det viktigt att informera klubbarna om vår verksamhet och motivera dem till fortsatt engagemang. Här har du som Rotaryläkare en roll att spela. Rotary Doctors hoppas att du är beredd att på olika sätt bidra till att information sprids om verksamheten. Det kan vara genom att skriva på Rotary Doctors Facebooksida, hålla föredrag i din lokala Rotaryklubb, skicka in bilder som du tagit så vi kan använda på hemsidan eller skriva en blogg eller artikel till hemsidan.

Hur bor jag under uppdraget?

Du bor i ett hus med kök, gemensamt vardagsrum och två eller tre sovrum. Vid jeeplinjerna och tandläkarlinjen kommer du att dela hus med ytterligare en läkare eller tandläkare som jobbar på den andra jeeplinjen/tandläkarlinjen och som utgår från samma stad som du.I North Pokot kommer du att dela hus med den läkaren som du ska jobba tillsammans med.

I huset finns möbler, hushållsutrustning, lakan, etc. Det finns uppkoppling till internet, WiFI, men ingen dator.

I varje hus finns rum för någon/några gäster, utom i North Pokot. Önskar du bjuda med någon medföljande person måste du underrätta Rotary Doctors kansli samt även kollegor som du delar hus med.

I varje hus finns personal. En hushållerska hjälper till med städ, tvätt, matlagning och, om ni läkare så önskar, även matinköp. Till vissa hus finns vakter anställda och kan ingå i hyran om huset ligger inom inhägnat område.

Nu finns det goda kommunikationsmöjligheter, mobiltelefoni fungerar nästa överallt och mobilt internet är också utbyggt. Många av våra tandläkare och läkare skyper eller har kontakt på andra vis med familjen.

Är jag försäkrad?

Du som tjänstgör för Rotarys Läkarbank har dels en tjänstereseförsäkring som täcker kostnader vid förseningar, stöld, rån, olycksfall, sjukdom och dödsfall. Dessutom innehåller försäkringen rättskydd och ansvarsförsäkring för aktiviteter under fritiden. I tillägg finns ytterligare en försäkring som utvidgar rättsskyddsförsäkringen till att också gälla det medicinska uppdraget. Försäkringen gäller bara under själva uppdraget samt resor till och från uppdraget. Den gäller alltså inte under semester som du tar i samband med uppdraget.

Kan jag ta emot besök under uppdraget?

Ja, du kan ta emot besök under uppdraget. Det är dock viktigt att det inte inverkar på det jobb som du åkt ut för att utföra. Tänk därför på att vänner bör anlända på en lördag eller söndag så du kan möta dem vid flygplatsen om de inte är väldigt resvana och klarar sig själva med buss eller taxi.

Viktigt är också att du kontaktar kansliet på Rotary Doctors och eventuella kollegor som du delar hus med. Besökare förväntas betala en summa för den logi de nyttjar i huset.

Kan jag åka på semester i samband med uppdraget?

Du kan åka på semester i samband med uppdraget, eller rättare sagt efter ditt uppdrag. Alla kostnader för att justera biljetter står du dock för själv. Den försäkring du har genom Rotarys Läkarbank gäller inte heller under en eventuell semestervistelse.

Uppdaterad: 18.12.06