Inför uppdraget

Integritetspolicy i enlighet med GDPR:
Integritetspolicy för de personer som är registrerade i Rotary Doctors Sweden och Skandinaviska Läkarbankens registret över medicinsk personal, ”Läkarregistret”:
Integritetspolicy för volontärer i RDS och SLBs register 20180515
Privacy Policy för med personal registering with RDS
samt ett tillägg för de som åker ut med Rotary Doctors Sweden:
Integritetspolicy för RDS uppdrag
Privacy policy for RDS missions

Foto: Jacob Opondo Odwor


Informationsmaterial om Läkarbankens verksamhet:
Årsredovisning Rotary Doctors Sweden / Rotarys Läkarbank 2018-2019
Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2017 – 2018

 

 


Information om uppdragen som läkare:

Information om tandvårdsklinikerna:

Medicinskhandbok – medical handbook:

Swahili en kort parlör:

Rapport – Jeeplinjerna:

Utvärdering – Jeeplinjerna, december 2017:
Rapport Utvärdering av jeeplinjeaktiviteter, dec 2017
Bilaga 1 RDS Rapport – Slutligt_program
Bilaga 2 RDS Rapport – beskrving av 19 möten.docx
Bilaga 3 RDS rapport Ytterligare_bilder av intresse
Uppföljning utvärdering

På följande sida hittar du informationsmaterial om hälso- och sjukvårdsrelaterade ämnen. (On the following pages you can find info regarding health related issues): Klicka här. 

Planeringslistor för jeeplinjer och tandläkarkliniker

Här kan du se vilka läkare/tandläkare som är bokade på de olika perioderna på jeeplinjerna och vid tandläkarklinikerna samt vilka lediga perioder som finns. Observera att listorna uppdateras cirka två gånger i månaden, så det kan hända att perioden just bokats men att det ännu inte syns här. Kontakta kansliet om du är intresserad av en period eller om listan inte stämmer: e-post: info@rotarydoctors.se eller telefon: 0383 – 46 74 82.

Just nu ser vi över verksamheten för kommande år. Det finns schema för perioder för 2020, med någon enstaka ledig period för läkare, men inte för tandläkare. För året 2021 är vi ännu inte färdiga med planeringen.

Jeeplinjer för 2019 (en läkare per period), bor tillsammans i ett hur i Kitale och jobbar på olika jeeplinjer:

Jeeplinjer för 2020 (en läkare per period):

Läkarverksamhet i North Pokot, 2019 och 2020 innebär att arbeta tillsammans med personalen på en Öppenvårdsavdelning på ett litet sjukhus kombinerat med arbete vid och tillsammans med personal på små hälsodispensärer. Läkarna bor i ett litet gästhus i katolska kyrkans “compound”. Två läkare per period:

Tandläkarkliniker för 2019 och 2020 (två tandläkare per period vid Matungu):

INLOGGNING: 

Inloggning för läkare som skall ut på uppdrag

Uppdaterad: 2018.12.13