Inför uppdraget

Förändring av verksamheten

Rotary Doctors verksamhet i Kitaleområdet kommer att förändras från juli 2020, jeeplinjer i nuvarande form kommer inte att finnas kvar.

Orsaken till förändringar är olika händelseutvecklingar som sammanfaller. Dels har Rotary Doctors Sweden länge tittat på hur vi kan förbättra kapacitetsutvecklingen av kenyansk hälsopersonal på ett hållbart sätt och dels behöver Rotary Doctors Sweden möta de kostnadsökningar som varit inom verksamheten i Kenya. Samtidigt har förutsättningarna i Kenya förändras då Hälsoministeriet ändrat riktlinjerna för primärhälsovården. Riktlinjerna betyder att färre antal dispensärer/ hälsocenter kommer att finnas, men att de ska vara bättre bemannade och utrustade. Befolkningen får längre till sjukvård, samtidigt har mobiliteten ökat med motorcykeltaxi och minibussar. Att ha jeeplinjer med kurativ vård i avlägsna delar på landsbygden stämmer inte längre med landets policy så myndigheterna vill inte att Rotary Doctors ”skapar en efterfrågan” på sådan vård. Hälsomyndigheterna i Endebess och Kwanza har därför istället efterfrågat ett annat stöd från läkarna som vi skickar ut.

Läkarna som åker till Kitaleområdet efter juli 2020 kommer att arbete på små sjukhus, Endebess och Kwanza sub-hospital, samt på hälsodispensärer/hälsocenter i Enbess och Kwanza området. Arbetsuppgifterna blir att jobba tillsammans med sjuksköterskor och clinical officers vid dessa faciliteter, tillsammans möta patienter, stödja och utveckla vården genom mentorskap, genom utbildning, bland annat genom att hålla i Continuous Medical Education (CMEs) på sjukhuset. Detta är samma arbetssätt som används i North Pokot.
Dessutom kommer Rotary Doctors att stödja en jeepservice för ”out-reach” med framförallt barn- och mödravård, samt i en övergångsperiod behandling av vissa enkla sjukdomar vilket helt och hållet kommer att göras av Kenyanska sjuksköterskor. Mer information om arbetssätt kommer vid ett senare tillfälle.

Integritetspolicy i enlighet med GDPR:
Integritetspolicy för de personer som är registrerade i Rotary Doctors Sweden och Skandinaviska Läkarbankens registret över medicinsk personal, ”Läkarregistret” samt integritetspolicy för de som åker ut på uppdrag med Rotary Doctors Sweden hittar du på följande sida: Klicka här.

Foto: Jacob Opondo Odwor


Informationsmaterial om Läkarbankens verksamhet:
Årsredovisning Rotary Doctors Sweden / Rotarys Läkarbank 2018-2019
Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2017 – 2018

 

 


Information om uppdragen som läkare:

Information om tandvårdsklinikerna:

Medicinskhandbok – medical handbook:

Swahili en kort parlör:

Rapport – Jeeplinjerna:

Utvärdering – Jeeplinjerna, december 2017:
Rapport Utvärdering av jeeplinjeaktiviteter, dec 2017
Bilaga 1 RDS Rapport – Slutligt_program
Bilaga 2 RDS Rapport – beskrving av 19 möten.docx
Bilaga 3 RDS rapport Ytterligare_bilder av intresse
Uppföljning utvärdering

På följande sida hittar du informationsmaterial om hälso- och sjukvårdsrelaterade ämnen. (On the following pages you can find info regarding health related issues): Klicka här. 

Planeringslistor för jeeplinjer och tandläkarkliniker

Här kan du se vilka läkare/tandläkare som är bokade på de olika perioderna, samt vilka lediga perioder som finns. Observera att listorna uppdateras cirka två gånger i månaden, så det kan hända att perioden just bokats men att det ännu inte syns här. Kontakta kansliet om du är intresserad av en period eller om listan inte stämmer: e-post: info@rotarydoctors.se eller telefon: 0383 – 46 74 82.

SCHEMAN FÖR KITALE

Här nedan finns schema för perioder för 2020 och 2021.

Uppdraget innebär att jobba på jeeplinjer t.o.m juni 2020, från juli 2020 till juni 2021 är uppdraget att jobba på ett sub-county hospital och hälsodispensärer. Se mer information längst upp på denna sidan. För 2020 finns en period ledig i Kitale maj 2020, när det fortfarande är en jeeplinje, förövrigt är 2020 uppbokat. Du kan anmäla dig som reserv om du vill.

Du kan också läsa om uppdragen och vad som krävs på sidan:
https://www.rotarydoctors.se/for-lakare/du-som-ar-lakare/

För 2020, en läkare per schema:

För 2021, en eller två läkare per period:

SCHEMAN FÖR NORTH POKOT

Läkarverksamhet i North Pokot innebär att arbeta tillsammans med personalen på en öppenvårdsavdelning på ett litet sjukhus kombinerat med arbete vid och tillsammans med personal på små hälsodispensärer. Läkarna bor i ett litet gästhus i katolska kyrkans “compound”. Två läkare per period:

Tandläkarkliniker för 2020 då tandvårdsverksamheten är baserad i Kitale:

INLOGGNING: 

Inloggning för läkare som skall ut på uppdrag

Uppdaterad: 2018.12.13