Inför uppdraget

Nuvarande situation
Rotary Doctors har inte haft möjlighet att skicka ner läkare och tandläkare under 2020 på grund av Corona pandemin. Vi har nu börjat planera för ordinarie perioder under 2022. Vi kommer då prioritera de som varit uppskrivna men vars uppdrag blev inställda.

Vi söker just nu två läkare till uppdrag på två olika sub-county sjukhus under mars månad i Kitale, TransNzoia, Kenya. 

Förändring av verksamheten
Vid den utvärdering av jeeplinjerna som genomfördes vid årsskiftet 17/18 konstaterades att kunskapsöverföring från svenska läkare skedde till RDS egen Kenyansk personal men inte till personal inom det Kenyanska sjukvårdssystemet. Därför rekommenderades RDS skulle finna möjlighet till mer kunskapsöverföring till personal inom den ordinarie vården för att uppnå ett bistånd som ger hållbara resultat. Sedan dess har RDS steg för steg utvecklat verksamhet som svarar upp mot rekommendationen från utvärderingen.

Läkarna som åker till TransNzioa, alltså Endebess och Kwanza med utgångpunkt från Kitale stad, kommer att arbete på små sjukhus, Endebess och Kwanza sub-hospital. I North Pokot området kommer en läkare att arbeta vid Kacheliba-sjukhuset och en annan läkare vid två vårdcentraler i regionen.

Arbetsuppgifterna blir att jobba tillsammans med personalen vid dessa faciliteter, tillsammans möta och behandla patienter, att stödja och utbilda kenyanska kollegor, främst Clinical officers, men också sjuksköterskor. I North Pokot finns det inga läkare vid sjukhus eller vårdcentraler, i Kwanza och Endebess finns det någon läkare, men mest annan personal. Utbildning kommer bland annat hållas genom de så kallade Continuous Medical Education (CMEs) på sjukhusen. Detta är regelbundna fortbildningsträffar som personalen har varje eller varannan vecka.

Code of conduct
Alla som åker ut med Rotary Doctors måste skriva under en Code of Conduct som ska följas under uppdraget. Läs den här: Code of Conduct RDS III

Integritetspolicy i enlighet med GDPR:
Integritetspolicy för de personer som är registrerade i Rotary Doctors Sweden och Skandinaviska Läkarbankens registret över medicinsk personal, ”Läkarregistret” samt integritetspolicy för de som åker ut på uppdrag med Rotary Doctors Sweden hittar du på följande sida: Klicka här.

Foto: Jacob Opondo Odwor


Material om Rotary Doctors Swedens verksamhet:
Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2020-2021

FINAL HALF YEAR JAN-JUNE RDS REPORT 2021

FINAL JAN-JUNE 2020

 


Uppdraget, roll och arbetsuppgifter

Läs mer om hur läkarna ska jobba, om deras roll, arbetsuppgifter och andra punkter som gäller arbetet: Mission and role of doctors 2022

Traktament
Läkarna får ett traktamente baserat på kostnader i Kenya och en liten summa för förberedelse kostnader.
För tillfället är traktamentet 2 000 KES/dag. RDS informerar skattekontoret om detta traktamente, men det är skattefritt.

Scheman för uppdrag:

Trans-Nzoia området ligger lite högre, lite under 2 000 m.ö.h, med många självförsörjande bönder, men också med byar av “squatters” som jobbar som daglönare vid större farmer. Många av innevånarna är egentligen inhemska flyktingar efter oroligheterna som var i Kenya efter valet 2007. Utgångspunkten för arbetet och där läkarna och ev. tandläkare bor är staden Kitale.

North Pokot ligger lite längre norr ut och är ett låglänt savannlandskap där befolkningen lever på boskapsskötsel och delvis är nomader. Det är ett mycket fattigt område där det fortfarande är vanligt med månggifte, flickor som gifts bort mycket ungt och kvinnlig könsstympning. Levnadssättet påverkar också hälsobilden. Kacheliba heter den lilla stad som man bor i.

Kitale Doctors 2022

Kitale läkare 2022

North Pokot 2022

North Pokot 2022

INLOGGNING: 

Inloggning för läkare som skall ut på uppdrag

Uppdaterad senast: 2021-11-08