Inför uppdraget

Nuvarande situation
Rotary Doctors skickar ner läkare till västra Kenya, TransNzoia och North Pokot området.Det finns fortfarande enstaka lediga uppdrag 2023. För tandläkare har vi redan anmälda för 2023. Skriv till info@rotarydoctors.se 

Verksamheten och uppdraget
Läkarna som åker till TransNzioa, alltså Endebess och Kwanza med utgångpunkt från Kitale stad, kommer att arbete på små sjukhus, Endebess och Kwanza sub-hospital. I North Pokot området kommer en läkare att arbeta vid Kacheliba-sjukhuset och en annan läkare vid en eller två vårdcentraler i regionen.

Arbetsuppgifterna blir att jobba tillsammans med personalen vid dessa faciliteter, tillsammans möta och behandla patienter, att stödja och utbilda kenyanska kollegor ”on-the-job-training”, främst Clinical officers, men också sjuksköterskor. I North Pokot finns det inga läkare vid sjukhus eller vårdcentraler, i Kwanza och Endebess finns det någon läkare, men mest annan personal. De svenska läkarna håller också i fortbildning, bland annat genom att hålla så kallade Continuous Medical Education (CMEs) på sjukhusen. Detta är regelbundna fortbildningsträffar som personalen har varje eller varannan vecka. Läkarna kommer också att delta i arbete med Quality Improvement Teams som finns på sjukhusen.
Det är viktigt att du som åker är intresserade av detta arbetssätt.

Läs mer om hur läkarna ska jobba, om deras roll, arbetsuppgifter och andra punkter som gäller arbetet: Mission and role of doctors 2022-2023

En av våra tidigare läkare, Ulrika Elmroth har gjort följande powerpont om hur man kan jobba med fortbildning som är intressant och innehåller många tips: Tips och trix vid fortbildning

Code of conduct
Alla som åker ut med Rotary Doctors måste skriva under en Code of Conduct som ska följas under uppdraget. Läs den här: Code of Conduct RDS III

Integritetspolicy i enlighet med GDPR:
Integritetspolicy för de personer som är registrerade i Rotary Doctors Sweden och Skandinaviska Läkarbankens registret över medicinsk personal, ”Läkarregistret” samt integritetspolicy för de som åker ut på uppdrag med Rotary Doctors Sweden hittar du på följande sida: Klicka här.
Som du ser i integritetspolicyn så gör vi en förfrågan till IVO angående anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal efter att du blivit inbokad för uppdrag. Eventuellt kan vi behöva kontakta dig efter det.

Material om Rotary Doctors Swedens verksamhet:


Årsberättelse-Årsredovisning Stiftelsen Rotarys Läkarbank 2021-2022

 

 

 

Traktament
Läkarna får ett traktamente baserat på kostnader i Kenya och en liten summa för förberedelsekostnader.
För tillfället är traktamentet 2 300 KES/dag. RDS informerar skattekontoret om detta traktamente, men det är skattefritt.

Platser för uppdrag:

Trans-Nzoia området ligger lite högre, lite under 2 000 m.ö.h, med många självförsörjande bönder, men också med byar av “squatters” som jobbar som daglönare vid större farmer. De flesta är från Luyhafolket men en hel del är så kallade ”squatters” som är egentligen inhemska flyktingar efter oroligheterna som var i Kenya efter valet 2007. Läkarna bor i staden Kitale och åker ut till sjukhusen i Endebess och Kwanza på daglig basis.

North Pokot ligger lite längre norr ut och är ett låglänt savannlandskap där befolkningen lever på boskapsskötsel och delvis är nomader. Det är ett mycket fattigt område där det fortfarande är vanligt med månggifte, flickor som gifts bort mycket ungt och kvinnlig könsstympning förekommer. Levnadssättet påverkar också hälsobilden. Kacheliba heter den lilla stad som man bor i och sjukhuset ligger i samma stad. Konyao vårdcentral ligger ca en halvtimmes väg bort.

Du får gärna ha önskemål vart du vill jobba, men vi kommer att titta på läkarnas specialitet samt bakgrund och matcha det med de olika sjukhusen/vårdcentralerna eftersom de har olika förändringsprocesser och olika behov.

Tandläkare kommer att jobba i båda de ovanstående områdena.

Läkaruppdragen och tandläkaruppdragen för 2022 är alla bokade.

Läkaruppdrag 2023

Är du intresserad av att åka ut som läkare under 2023, skriv till info@rotarydoctors.se
Det finns något enstaka uppdrag ledigt under 2023 och du kan också ställa upp dig som reserv eftersom vi vet från tidigare att det ofta är några läkare som inte kan åka. Det går också att anmäla intresse för 2024.
För tandläkare har vi redan flera anmälda för 2023.

INLOGGNING: 

Inloggning för läkare som skall ut på uppdrag

Uppdaterad senast: 2022-11-22