Inför uppdraget

Nuvarande situation
Rotary Doctors har inte haft möjlighet att skicka ner läkare och tandläkare under 2020 på grund av Corona pandemin. Vi har nu börjat planera för ordinarie perioder under 2022 och ev. något/några uppdrag under hösten 2021. Vi kommer då prioritera de som varit uppskrivna men vars uppdrag blev inställda.

Förändring av verksamheten
Vid den utvärdering av jeeplinjerna som genomfördes vid årsskiftet 17/18 konstaterades att kunskapsöverföring från svenska läkare skedde till RDS egen Kenyansk personal men inte till personal inom det Kenyanska sjukvårdssystemet. Därför rekommenderades RDS skulle finna möjlighet till mer kunskapsöverföring till personal inom den ordinarie vården för att uppnå ett bistånd som ger hållbara resultat. Sedan dess har RDS steg för steg utvecklat verksamhet som svarar upp mot rekommendationen från utvärderingen.

Läkarna som åker till TransNzioa, alltså Endebess och Kwanza med utgångpunkt från Kitale stad, kommer att arbete på små sjukhus, Endebess och Kwanza sub-hospital, samt på hälsodispensärer/hälsocenter i Endebess och Kwanza områdena som tidigare satts upp av RDS. De läkare som åker till North Pokot kommer att arbeta vid Kachelibasjukhuset samt vid ett antal vårdcentraler i regionen.

Arbetsuppgifterna blir att jobba tillsammans med personalen vid dessa faciliteter, tillsammans möta och behandla patienter, att stödja och utbilda kenyanska kollegor, främst sjuksköterskor och Clinical officers. Det finns vanligtvis inga läkare vid dessa sjukhus eller vårdcentraler. Utbildning kommer bland annat hållas genom de så kallade Continuous Medical Education (CMEs) på sjukhuset. Som är regelbundna fortbildningsträffar som personalen har.

I North Pokot samarbetar Rotary Doctors med några hälsocentraler/hälsdispensärer som ligger ganska långt bort från Kacheliba. Om läkare har möjligheter att bo spartanskt, med endast en latrin, sova på liggunderlag, äta mat med lokala sjuksköterskor på plats, så är det positivt om man vill åka ut till dessa hälsocentraler och stanna några dagar och nätter. Det skulle vara mycket välkommet bland den lokala personalen.

Integritetspolicy i enlighet med GDPR:
Integritetspolicy för de personer som är registrerade i Rotary Doctors Sweden och Skandinaviska Läkarbankens registret över medicinsk personal, ”Läkarregistret” samt integritetspolicy för de som åker ut på uppdrag med Rotary Doctors Sweden hittar du på följande sida: Klicka här.

Foto: Jacob Opondo Odwor


Informationsmaterial om Läkarbankens verksamhet:
Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2019-2020
Årsredovisning Rotary Doctors Sweden / Rotarys Läkarbank 2018-2019

Information om uppdragen som läkare/tandläkare:

 

 

Medicinskhandbok – medical handbook:

Swahili en kort parlör:

Halvårrapporter från verksamheten i Kenya:
FINAL JAN-JUNE 2020
FINAL JUL-DEC 2019
Final Mid year activity report JAN-JUN 2019
Final Activityreport Rotary Doctors JUL-DEC 2018
JAN-JUN 2018 REPORT FINAL

Utvärdering – Jeeplinjerna, december 2017:
Rapport Utvärdering av jeeplinjeaktiviteter, dec 2017
Bilaga 1 RDS Rapport – Slutligt_program
Bilaga 2 RDS Rapport – beskrivning av 19 möten.docx
Bilaga 3 RDS rapport Ytterligare_bilder av intresse
Uppföljning utvärdering

På följande sida hittar du informationsmaterial om hälso- och sjukvårdsrelaterade ämnen. (On the following pages you can find info regarding health related issues): Klicka här. 

Du kan också läsa om uppdragen och vad som krävs på sidan:
https://www.rotarydoctors.se/for-lakare/du-som-ar-lakare/

Kitale Doctors 2022

Kitale läkare 2022

North Pokot 2022

North Pokot 2022

INLOGGNING: 

Inloggning för läkare som skall ut på uppdrag

Uppdaterad senast: 2021-03-08