Inför uppdraget

Nuvarande situation
Rotary Doctors har inte haft möjlighet att skicka ner läkare och tandläkare under 2020 på grund av Corona pandemin. Vi vet ännu inte när uppdragen för läkare och tandläkare kan starta igen.

Förändring av verksamheten
Vid den utvärdering av jeeplinjerna som genomfördes vid årsskiftet 17/18 konstaterades att kunskapsöverföring från svenska läkare skedde till RDS egen Kenyansk personal men inte till personal inom det Kenyanska sjukvårdssystemet. Därför rekommenderades RDS skulle finna möjlighet till mer kunskapsöverföring till personal inom den ordinarie vården för att uppnå ett bistånd som ger hållbara resultat. Sedan dess har RDS steg för steg utvecklat verksamhet som svarar upp mot rekommendationen från utvärderingen.

Läkarna som åker till TransNzioa i framtiden kommer att arbete på små sjukhus, Endebess och Kwanza sub-hospital, samt på hälsodispensärer/hälsocenter i Enbess och Kwanza området som tidigare satts upp av RDS. Arbetsuppgifterna blir att jobba tillsammans med sjuksköterskor och clinical officers vid dessa faciliteter, tillsammans möta patienter, stödja och utveckla vården genom mentorskap, genom utbildning, bland annat genom att hålla i Continuous Medical Education (CMEs) på sjukhuset.

För att lära av tidigare erfarenhet i North Pokot görs nu en översikt och summering av RDS verksamhet i North Pokot, bland annat baserat på läkarnas rapporter, för att identifiera förbättringsmöjligheter, dels i Sverige och i Kenya. Detta samt en utvärdering i Kenya ska ligga till grund för en fortsatt verksamhetsutveckling.

Integritetspolicy i enlighet med GDPR:
Integritetspolicy för de personer som är registrerade i Rotary Doctors Sweden och Skandinaviska Läkarbankens registret över medicinsk personal, ”Läkarregistret” samt integritetspolicy för de som åker ut på uppdrag med Rotary Doctors Sweden hittar du på följande sida: Klicka här.

Foto: Jacob Opondo Odwor


Informationsmaterial om Läkarbankens verksamhet:
Årsredovisning Rotary Doctors Sweden – Rotarys Läkarbank 2019-2020
Årsredovisning Rotary Doctors Sweden / Rotarys Läkarbank 2018-2019

 

 


Information om uppdragen som läkare/tandläkare:

Medicinskhandbok – medical handbook:

Swahili en kort parlör:

Rapport – Jeeplinjerna:
FINAL JAN-JUNE 2020
FINAL JUL-DEC 2019
Final Mid year activity report JAN-JUN 2019
Final Activityreport Rotary Doctors JUL-DEC 2018
JAN-JUN 2018 REPORT FINAL

Utvärdering – Jeeplinjerna, december 2017:
Rapport Utvärdering av jeeplinjeaktiviteter, dec 2017
Bilaga 1 RDS Rapport – Slutligt_program
Bilaga 2 RDS Rapport – beskrivning av 19 möten.docx
Bilaga 3 RDS rapport Ytterligare_bilder av intresse
Uppföljning utvärdering

På följande sida hittar du informationsmaterial om hälso- och sjukvårdsrelaterade ämnen. (On the following pages you can find info regarding health related issues): Klicka här. 

Planeringslistor för jeeplinjer och tandläkarkliniker

Här kan du se vilka läkare/tandläkare som är bokade på de olika perioderna, samt vilka lediga perioder som finns. Observera att listorna uppdateras cirka två gånger i månaden, så det kan hända att perioden just bokats men att det ännu inte syns här. Kontakta kansliet om du är intresserad av en period eller om listan inte stämmer: e-post: info@rotarydoctors.se eller telefon: 0383 – 46 74 82.

SCHEMAN FÖR KITALE

Här nedan finns schema för perioder för 2020 och 2021.

Uppdraget innebär att jobba på ett sub-county hospital och hälsodispensär. Se mer information längst upp på denna sidan.

Du kan också läsa om uppdragen och vad som krävs på sidan:
https://www.rotarydoctors.se/for-lakare/du-som-ar-lakare/

För 2020, en läkare per schema:

För 2021, en eller två läkare per period:

SCHEMAN FÖR NORTH POKOT

Läkarverksamhet i North Pokot innebär att arbeta tillsammans med personalen på en öppenvårdsavdelning på ett litet sjukhus kombinerat med arbete vid och tillsammans med personal på små hälsodispensärer. Läkarna bor i ett litet gästhus i katolska kyrkans “compound”. Två läkare per period:

Tandläkarkliniker för 2020 då tandvårdsverksamheten är baserad i Kitale:

INLOGGNING: 

Inloggning för läkare som skall ut på uppdrag