Inför uppdraget

Integritetspolicy i enlighet med GDPR:

Integritetspolicy för de personer som är registrerade i Rotary Doctors Sweden och Skandinaviska Läkarbankens registret över medicinsk personal, ”Läkarregistret”:
Integritetspolicy för volontärer l i RDS och SLBs register 20180515

Informationsmaterial om Läkarbankens verksamhet:
Årsredovisningen 2016/2017: Årsredovisning Rotarys Läkarbank 2016-2017

Information om hur jeeplinjerna fungerar:Remik 1

Information om platserna där de olika jeeplinjerna finns:

 

Information om tandvårdsklinikerna:

Information om North Pokot och planerade projekt där:

Rotary Doctors projekt i North Pokot
Report Planning North Pokot act april 18 Cinna Britten

Medicinskhandbok – medical handbook:

JEEPDOCTOR Manual version 20.05.16

Swahili en kort parlör:

Swahili siffror och dagar (PDF-format)

Rapport – Jeeplinjerna:

På följande sida hittar du informationsmaterial om hälso- och sjukvårdsrelaterade ämnen. (On the following pages you can find info regarding health related issues): Klicka här. 

Planeringslistor för jeeplinjer och tandläkarkliniker

Här kan du se vilka läkare/tandläkare som är bokade på de olika perioderna på jeeplinjerna och vid tandläkarklinikerna under 2015 samt vilka lediga perioder som finns. Observera att listorna uppdateras cirka två gånger i månaden, så det kan hända att perioden just bokats men att det ännu inte syns här. Kontakta kansliet om du är intresserad av en period eller om listan inte stämmer: e-post: info@rotarydoctors.se eller telefon: 0383 – 46 74 82.

Jeeplinjer för 2018 (en läkare per period):

Jeeplinjer för 2019 (en läkare per period):

Läkarverksamhet i West North 2018 och 2019, att arbeta tillsammans med personalen på en Öppenvårdsavdelning på ett litet sjukhus kombinerat med arbete vid en tillsammans personal på små hälsodispensärer. Två läkare per period:

Tandläkarkliniker (dental clinics) för 2018 och 2019 (en tandläkare per period):

INLOGGNING: 

Inloggning för läkare som skall ut på uppdrag

Uppdaterad: 2018.05.17