Inspirations- och fortbildningsmöte 2022

Inspirations- och fortbildningsmötet genomfördes 7-8 maj. Här är några av de presentationer och filmer från mötet:

Hälsosituationen i världen – Anders Nordström – svensk ambassadör för global hälsa

Anders Nordströms Power-point presentation: Anders Nordström
Anders Nordström inspelning av föredraget (inspelningen startade efter introduktionen), klicka här: Ander Nordström.mp4

Några nedslag i samarbetsländer för att höra om Covid -19 – Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland, moderator, inslag från Nepal, Kenya och Zambia

Leifs power-point: Covid-i-varlden-Leif-Dotevall

Film från Nepal, klicka här: Covid i Nepal.mp4

Film från Kenya, klicka här:covid19 Daniel Muruka, Kenya.mp4

Diabetes 2 söder om Sahara – Tommy Olsson, professor Umeå Universitet

Tommy Olssons föredrag om diabetes söder om Sahara, utvalda bilder från föreläsningen

Diabetes Afrika

Senast nytt om malaria – Anders Björkman, professor KI

Anders Björkman inspelning av föredraget, klicka här: Anders Björkman.mp4
lternativ länk tillhttps://www.dropbox.com/s/9kbxq1cxpa7jvgp/Anders%20Bj%C3%B6rkman.mp4?dl=0

Livräddande åtgärder för småbarn – Johanna Larsson, pediatriker

Johanna Larssons powerpoint presentation: Barnet – en rättighetsbärare – Johanna Larsson

Workshops:
Telemedicin: Workshop Telemedicin
Läkarrollen: Läkarrollen – Anders Dybjer
Att förhålla och anpassa sig till en annorlunda kontext:  Workshop Per och Ulli
Ukraina: Ukraina ppt-bilder

 

Inspirations- och fortbildningsmöte 2021

Mötet genomfördes digitalt och innehöll två föreläsningar:

En framtid för världens barn och den aktuella Covid-19 situationen. Stefan Swartling-Peterson, Professor, Global Hälsa, Karolinska Institutet.

Stefans presentation: SwartlingPeterson FutureWorldsChildren Systems Transformation

En resa till en sjukdom – föreläsning om erfarenheter av Covid-19 vård i Sverige och i Tanzania. Peter Geiger, narkosläkare, Borås.

Peters presentation: En Lång Resa till Covid 19

Peters föreläsning: Klicka här.