Inspirations- och fortbildningsmöte 2022

Inspirations- och fortbildningsmötet genomfördes 7-8 maj. Här är några av de presentationer och filmer från mötet:

Hälsosituationen i världen – Anders Nordström – svensk ambassadör för global hälsa

Anders Nordströms Power-point presentation: Anders Nordström
Anders Nordström inspelning av föredraget (inspelningen startade efter introduktionen), klicka här: Film
Alternativ länk till filmen: https://www.dropbox.com/s/9onemczhyy0yx24/Ander%20Nordstr%C3%B6m.mp4?dl=0

Några nedslag i samarbetsländer för att höra om Covid -19 – Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland, moderator, inslag från Nepal, Kenya och Zambia

Diabetes 2 söder om Sahara – Tommy Olsson, professor Umeå Universitet

Senast nytt om malaria – Anders Björkman, professor KI

Anders Björkman inspelning av föredraget, klicka här: Film
Alternativ länk tillhttps://www.dropbox.com/s/9kbxq1cxpa7jvgp/Anders%20Bj%C3%B6rkman.mp4?dl=0

Livräddande åtgärder för småbarn – Johanna Larsson, pediatriker

Workshops:
Telemedicin: Workshop Telemedicin
Läkarrollen: Läkarrollen – Anders Dybjer
Att förhålla och anpassa sig till en annorlunda kontext:  Workshop Per och Ulli

Inspirations- och fortbildningsmöte 2021

Mötet genomfördes digitalt och innehöll två föreläsningar:

En framtid för världens barn och den aktuella Covid-19 situationen. Stefan Swartling-Peterson, Professor, Global Hälsa, Karolinska Institutet.

Stefans presentation: SwartlingPeterson FutureWorldsChildren Systems Transformation

Stefans föreläsning: Klicka här.

En resa till en sjukdom – föreläsning om erfarenheter av Covid-19 vård i Sverige och i Tanzania. Peter Geiger, narkosläkare, Borås.

Peters presentation: En Lång Resa till Covid 19

Peters föreläsning: Klicka här.