Rent Vatten till Läkarbankens byar

Vatten är livsviktigt, vi behöver dricka, laga mat och hålla oss rena med vatten. I Sverige använder varje person i genomsnitt 180 liter per dygn. I Kenya använder man mycket mindre per person, ofta så lite att det inte är hälsosamt. Så när familjer får tillgång till rent vatten nära sin bostad blir människorna friskare, det blir färre magsjukdomar tack vare det rena vattnet samt bättre hygien som bidrar till bättre hälsa.

Läkarbanken har använt två sätt till bidra med vatten i de byar dit jeepläkarna kommer. Där det är brist på vatten måste man gräva eller borra brunnar, för att komma ner till en vattentäckt. Det kostar från 45.000 kronor och uppåt att göra en brunn, beroende på vilket djup vattnet finns på. I många av byarna där Läkabanken jobbar finns det dock vatten, men det är smutsigt och lerigt på platsen där man hämtar vattnet. Då blir också vattnet smutsigt och sprider sjukdomar. På de platserna kan man täcka källorna så att det blir möjligt att hämta rent vatten. Att täcka en källa kostar mellan 15.000 till 18.000 kronor. Under det senaste året har Rotaryklubbarna Uddevalla, Uddevalla Skansen, Ljungskile, Orust, Lilla Edet och Trollhättan Starkodder samlat in pengar till att täcka källor i byarna där Läkarbanken har verksamhet. Samtidigt har U-Fonden generöst bidragit med 25.000 kronor och Rotarydistriktet 2360 med 23.000 kronor. Till och med slutet av 2012 har 10 källor täckts. I Kenya ansvarar Jacinta, en av Läkarbankens koordinatorer, för att källan blir byggd.

Steg för steg när man täcker en källa

1. Det första man måste göra är att hitta en källa i närheten av den by som man vill stödja. Källan måste ha ett visst vattenflöde för att det skall fungera, den skall till exempel inte torka ut när det är torra perioder. Man måste också få ett tillstånd för att täcka en källa. Bilderna är från Koruchokällan.

Källan före täckning

2. Ett av de viktigaste stegen är att involvera bybefolkningen. Oftast kommer ju förfrågan från byarna, men befolkningen måste ta ansvar för källan. De skall välja en kommitté som skall ta ansvar för byggnationen och sedan för skötseln när källan är färdigbyggd.

Den nyvalda kommittén som skall ta hand om källan

3. Sen börjar byggnationen och det första som görs är att gräva bort lera för att komma ner på fastare jord och se var källvattnet kommer fram.

Här gräver man ur källan

4. Därefter görs ett ”cementgolv” som vattnet skall rinna ut på, för det lägger man ner ett metallgaller och därefter cement.

5. Sen bygger man väggar runt det som skall fungera som vatten reservoar och sätter in ett rör i en av väggarna.

6. I reservoaren lägger man först stora stenar, sedan mindre stenar och till sist grus. Vattnet skall rinna igenom detta lager
med sten innan det rinner ut ur röret.

.Kvinnorna hämtar sten för att lägga i reservoaren

7. Ovanpå gruset läggs en plastpresenning, sedan sand och en till plastpresenning och jord allra överst där man planterar gräs. Runt om planteras också träd som stabiliserar marken runt källan och hjälper till att suga upp vatten från längre ner i marken upp till källan.

Gräs ovanpå källan har planterat

8. Källan kan sedan börja användas. Här hålls en invigningsceremoni då Sven-Åke Hedström, ordförande för Läkarbanken var där.

Invigning av Korucho källan

Text: Karin Håkansson. Foto: Jacinta Karimi